איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
הפרטים התקבלו, תודה
  מספר הנכס תמונה מחיר סוג נכס עיר/ישוב קומה חד’ כתובת פרטים
3882 5,400,000 ₪ בית פרטי רמת אפעל 0 5
3879 6,480,000 ₪ בית פרטי יהוד 0 4
3864 7,150,000 ₪ בית פרטי רמת אפעל 0 7
3863 5,200,000 ₪ בית פרטי רמת אפעל 0 6
3833 4,950,000 ₪ בית פרטי יהוד 0 10
3822 9,000,000 ₪ בית פרטי רמת 0 6
3814 6,800,000 ₪ בית פרטי יהוד 0 6
3813 6,800,000 ₪ בית פרטי יהוד 0 6
3800 5,200,000 ₪ בית פרטי יהוד 0 7
3799 5,200,000 ₪ בית פרטי יהוד 0 7
3798 6,200,000 ₪ בית פרטי רמת אפעל 450 8
3750 5,400,000 ₪ בית פרטי רמת אפעל 0 4
3748 6,000,000 ₪ בית פרטי רמת אפעל 0 9
3730 11,000 ₪ בית פרטי יהוד 0 7
3716 4,350,000 ₪ בית פרטי נוה מונוסון 0 4
3715 4,350,000 ₪ בית פרטי נוה מונוסון 0 4
3683 7,800,000 ₪ בית פרטי רמת אפעל 0 5
3679 0 ₪ בית פרטי נווה מונוסון 0 4
3674 5,890,000 ₪ בית פרטי רמת אפעל 0 7
3650 4,150,000 ₪ בית פרטי נוה מונוסון 0 4
3587 6,800,000 ₪ בית פרטי רמת אפעל 0 8
3578 3,950,000 ₪ בית פרטי יהוד 0 6
3554 4,650,000 ₪ בית פרטי יהוד 0 7
3466 5,600,000 ₪ מגרש (לבניית צמוד קרקע) רמת אפעל 0 8
3415 8,500,000 ₪ בית פרטי רמת אפעל 0 10
3354 6,150,000 ₪ בית פרטי רמת אפעל 0 7
3309 3,500,000 ₪ דירה יהוד 14 5 התמר
3258 5,600,000 ₪ בית פרטי יהוד 0 8
3218 4,750,000 ₪ בית פרטי יהוד 0 8
3189 3,550,000 ₪ בית פרטי יהוד 0 5
3061 7,300,000 ₪ בית פרטי רמת אפעל 0 6
2994 5,650,000 ₪ בית פרטי נוה מונוסון 0 6
2937 13,000 ₪ בית פרטי יהוד 0 7
2936 5,500,000 ₪ מגרש (לבניית צמוד קרקע) יהוד 0 0
2935 5,200,000 ₪ בית פרטי יהוד 0 4
2927 2,650,000 ₪ מגרש (לבניית צמוד קרקע) יהוד 0 0
2891 4,250,000 ₪ אולם 0 0
2884 5,800,000 ₪ בית פרטי רמת אפעל 0 6
2864 5,200,000 ₪ מגרש (לבניית צמוד קרקע) יהוד 0 4
2863 5,500,000 ₪ בית פרטי יהוד 0 4
2858 6,200,000 ₪ בית פרטי רמת אפעל 0 8
2833 8,000,000 ₪ בית פרטי יהוד 0 7
2798 6,800,000 ₪ מגרש (לבניית צמוד קרקע) יהוד 0 0
2609 3,100,000 ₪ מגרש (לבנייה רוויה) יהוד 0 0 אל-הנכס
2486 15,000,000 ₪ וילה רמת אפעל 0 9 אחוזת פאר למכירה בבלעדיות ברמת אפעל
2406 6,000,000 ₪ מגרש (לבנייה רוויה) יהוד 0 0 בנווה מונוסון! דחוף! דונם עם זכויות ל-2 יחידות
2401 3,750,000 ₪ בית פרטי יהוד 0 4 אל-הנכס
1564 5,800,000 ₪ בית פרטי רמת אפעל 0 6 אפעל הותיקה
1563 6,200,000 ₪ בית פרטי רמת אפעל 0 6 אל-הנכס
556 7,150,000 ₪ בית פרטי רמת אפעל 0 7 בית 7 חד' למכירה ברמת אפעל
341 4,000,000 ₪ קוטג' יהוד 0 7 קוטג' למכירה בנוה מונוסון
318 5,300,000 ₪ קוטג' יהוד 0 7 קוטג למכירה בנווה מונסון
317 5,300,000 ₪ בית פרטי יהוד 0 0 מגרש למכירה בנווה מונוסון
313 3,600,000 ₪ קוטג' יהוד 0 0 קוטג' למכירה בנווה מונסון
307 2,550,000 ₪ בית פרטי יהוד 0 0 מגרש למכירה בנווה מונוסון
294 6,500,000 ₪ קוטג' רמת אפעל 0 7 קוטג' למכירה ברמת אפעל
293 7,300,000 ₪ קוטג' רמת אפעל 0 8 קוטג' למכירה ברמת אפעל
בית פרטי
רמת אפעל
קומה 0   חד'5

5,400,000 ₪
בית פרטי
יהוד
קומה 0   חד'4

6,480,000 ₪
בית פרטי
רמת אפעל
קומה 0   חד'7

7,150,000 ₪
בית פרטי
רמת אפעל
קומה 0   חד'6

5,200,000 ₪
בית פרטי
יהוד
קומה 0   חד'10

4,950,000 ₪
בית פרטי
רמת
קומה 0   חד'6

9,000,000 ₪
בית פרטי
יהוד
קומה 0   חד'6

6,800,000 ₪
בית פרטי
יהוד
קומה 0   חד'6

6,800,000 ₪
בית פרטי
יהוד
קומה 0   חד'7

5,200,000 ₪
בית פרטי
יהוד
קומה 0   חד'7

5,200,000 ₪
בית פרטי
רמת אפעל
קומה 450   חד'8

6,200,000 ₪
בית פרטי
רמת אפעל
קומה 0   חד'4

5,400,000 ₪
בית פרטי
רמת אפעל
קומה 0   חד'9

6,000,000 ₪
בית פרטי
יהוד
קומה 0   חד'7

11,000 ₪
בית פרטי
נוה מונוסון
קומה 0   חד'4

4,350,000 ₪
בית פרטי
נוה מונוסון
קומה 0   חד'4

4,350,000 ₪
בית פרטי
רמת אפעל
קומה 0   חד'5

7,800,000 ₪
בית פרטי
נווה מונוסון
קומה 0   חד'4

0 ₪
בית פרטי
רמת אפעל
קומה 0   חד'7

5,890,000 ₪
בית פרטי
נוה מונוסון
קומה 0   חד'4

4,150,000 ₪
בית פרטי
רמת אפעל
קומה 0   חד'8

6,800,000 ₪
בית פרטי
יהוד
קומה 0   חד'6

3,950,000 ₪
בית פרטי
יהוד
קומה 0   חד'7

4,650,000 ₪
מגרש (לבניית צמוד קרקע)
רמת אפעל
קומה 0   חד'8

5,600,000 ₪
בית פרטי
רמת אפעל
קומה 0   חד'10

8,500,000 ₪
בית פרטי
רמת אפעל
קומה 0   חד'7

6,150,000 ₪
דירה
יהוד
קומה 14   חד'5
התמר
3,500,000 ₪
בית פרטי
יהוד
קומה 0   חד'8

5,600,000 ₪
בית פרטי
יהוד
קומה 0   חד'8

4,750,000 ₪
בית פרטי
יהוד
קומה 0   חד'5

3,550,000 ₪
בית פרטי
רמת אפעל
קומה 0   חד'6

7,300,000 ₪
בית פרטי
נוה מונוסון
קומה 0   חד'6

5,650,000 ₪
בית פרטי
יהוד
קומה 0   חד'7

13,000 ₪
מגרש (לבניית צמוד קרקע)
יהוד
קומה 0   חד'0

5,500,000 ₪
בית פרטי
יהוד
קומה 0   חד'4

5,200,000 ₪
מגרש (לבניית צמוד קרקע)
יהוד
קומה 0   חד'0

2,650,000 ₪
אולם

קומה 0   חד'0

4,250,000 ₪
בית פרטי
רמת אפעל
קומה 0   חד'6

5,800,000 ₪
מגרש (לבניית צמוד קרקע)
יהוד
קומה 0   חד'4

5,200,000 ₪
בית פרטי
יהוד
קומה 0   חד'4

5,500,000 ₪
בית פרטי
רמת אפעל
קומה 0   חד'8

6,200,000 ₪
בית פרטי
יהוד
קומה 0   חד'7

8,000,000 ₪
מגרש (לבניית צמוד קרקע)
יהוד
קומה 0   חד'0

6,800,000 ₪
מגרש (לבנייה רוויה)
יהוד
קומה 0   חד'0
אל-הנכס
3,100,000 ₪
וילה
רמת אפעל
קומה 0   חד'9
אחוזת פאר למכירה בבלעדיות ברמת אפעל
15,000,000 ₪
מגרש (לבנייה רוויה)
יהוד
קומה 0   חד'0
בנווה מונוסון! דחוף! דונם עם זכויות ל-2 יחידות
6,000,000 ₪
בית פרטי
יהוד
קומה 0   חד'4
אל-הנכס
3,750,000 ₪
בית פרטי
רמת אפעל
קומה 0   חד'6
אפעל הותיקה
5,800,000 ₪
בית פרטי
רמת אפעל
קומה 0   חד'6
אל-הנכס
6,200,000 ₪
בית פרטי
רמת אפעל
קומה 0   חד'7
בית 7 חד' למכירה ברמת אפעל
7,150,000 ₪
קוטג'
יהוד
קומה 0   חד'7
קוטג' למכירה בנוה מונוסון
4,000,000 ₪
קוטג'
יהוד
קומה 0   חד'7
קוטג למכירה בנווה מונסון
5,300,000 ₪
בית פרטי
יהוד
קומה 0   חד'0
מגרש למכירה בנווה מונוסון
5,300,000 ₪
קוטג'
יהוד
קומה 0   חד'0
קוטג' למכירה בנווה מונסון
3,600,000 ₪
בית פרטי
יהוד
קומה 0   חד'0
מגרש למכירה בנווה מונוסון
2,550,000 ₪
קוטג'
רמת אפעל
קומה 0   חד'7
קוטג' למכירה ברמת אפעל
6,500,000 ₪
קוטג'
רמת אפעל
קומה 0   חד'8
קוטג' למכירה ברמת אפעל
7,300,000 ₪
Google Map

פרטי התקשרות קרן אוזלבו-איזור התמחות נוה מונוסון,רמת אפעל  

קרן אוזלבו-איזור התמחות נוה מונוסון,רמת אפעל
03-5343959

צור קשר מהיר עם קרן אוזלבו-איזור התמחות נוה מונוסון,רמת אפעל  

Google Map