איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש
יהוד
גני תקווה | הדקל | 5 חדרים
רמת אפעל | 8 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 11 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 11 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה | 5 חדרים
יהוד | 5 חדרים
רמת אפעל | 3 חדרים
רמת אפעל | אל-הנכס | 6 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 6 חדרים
יהוד | 8 חדרים
קריית אונו | רמז דוד | 3 חדרים
גני תקווה | אל-הנכס | 5 חדרים
יהוד | 5 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה | 5 חדרים
יהוד | 8 חדרים
יהוד | 8 חדרים
קריית אונו | 6 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון גני יהודה-יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
סביון | 10 חדרים
סביון | יגאל רודה 0522321675 | 10 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 5 חדרים
רמת אפעל | 4 חדרים
סביון | 10 חדרים
סביון | יגאל רודה | 10 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה | 6 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה | 5 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה | 6 חדרים
סביון | 7 חדרים
סביון | 7 חדרים
אור יהודה | בשכונה חדשה בית בפארק צומת סביון | 5 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 5 חדרים
סביון | 4 חדרים
סביון | 4 חדרים
סביון | 7 חדרים
סביון | 7 חדרים
גני תקווה | אל-הנכס | 5 חדרים
ראש העין | שיר השירים | 5 חדרים
גני תקווה | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה | 5 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה | 6 חדרים
יהוד | 6 חדרים
גני תקווה | 6 חדרים
קריית אונו | 5 חדרים
סביון
סביון
סביון
סביון
סביון
יהוד | 8 חדרים
סביון | יגאל רודה | 9 חדרים
גני תקווה | אל-הנכס | 5 חדרים
גני תקווה | העמקים | 9 חדרים
סביון | 3 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 15 חדרים
סביון | יגאל רודה 0522321675 | 5 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | 9 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | YIGAL RODA | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה | 6 חדרים
סביון | 8 חדרים
סביון | יגאל רודה | 7 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון
סביון | 6 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | 8 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 15 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | 7 חדרים
סביון | 7 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה 0522321675 | 6 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון יגאל רודה | 6 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 7 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | 8 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | 8 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון
סביון | יגאל רודה 052-2321675
סביון | 6 חדרים
סביון | 8 חדרים
סביון | יגאל רודה 0522321675 | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה 0522321675 | 10 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 12 חדרים
סביון
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 10 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה -יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | 10 חדרים
סביון | וילה להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | בסביון וילהלמכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 10 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 10 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | בסביון מגרש 3 דונם למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 4 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 4 חדרים
סביון | מגרש למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
סביון | 7 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | בסביון מבחר בתי יוקרה ומגרשים למכירה-גאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
סביון | המאגר הגדול והמגוון של בתי יוקרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
סביון | 6 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 10 חדרים
סביון | 8 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה | 6 חדרים
סביון
סביון | 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה 0522321675 | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה 0522321675 | 2 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | 8 חדרים
סביון | 1 חדרים
סביון | YIGAL RODA | 6 חדרים
סביון | אל-הנכס | 3 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | וילה למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
סביון | Yigal Roda 972-52-2321675 | 6 חדרים
סביון | וילה מפוארת להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה | 7 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | 9 חדרים
סביון | 4 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | בסביון וילה יפה למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
סביון | בסביון וילה למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | YIGAL RODA SAVYON 972-52-2321675 | 10 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 15 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 8 חדרים
סביון | וילה מפוארת בסגנון פרובאנס -יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | וילה מפוארת להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 10 חדרים
סביון | וילה מפוארת להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | יגאל רודה | 4 חדרים
סביון | YIGAL RODA SAVYON 972-52-2321675 | 15 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 4 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 9 חדרים
סביון | YIGAL RODA | 12 חדרים
סביון | וילה להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
סביון | 8 חדרים
סביון | וילה למכירה בסביון יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | וילה מפוארת להשכרה | 10 חדרים
סביון | וילה מפוארת להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | YIGAL RODA 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | 8 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 10 חדרים
סביון | 12 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | אל הנכס | 8 חדרים
סביון | YIGAL RODA 052-2321675 | 10 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון | 9 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | נחלה למכירה בגני יהודה-יגאל רודה 052-2321675
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | 7 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 12 חדרים
סביון
SAVYON | 6 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | וילה מפוארת LUXURY למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | 8 חדרים
סביון | 20 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | וילה מפוארת להשכרה בסביון | 9 חדרים
סביון | מגרש למכירה בסביון יגאל רודה 052-2321675
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 0522321675 | 7 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון- יגאל רודה 0522321675 | 11 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | 9 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 10 חדרים
סביון | וילה למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 0 ,
סביון | יגאל רודה 0522321675 | 8 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | וילה למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 0 , סביון | 6 חדרים
סביון | 7 חדרים
סביון | 8 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | 8 חדרים
סביון | וילה מפוארת להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
סביון | וילה להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 9 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 1 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | וילה למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 10 חדרים
סביון | וילה מפוארת להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 10 חדרים
סביון | 4 חדרים
סביון | 7 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | סביון החדשה | 1 חדרים
סביון | 3 חדרים
סביון | 5 חדרים
יהוד | דרך דיין משה | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
יהוד
נוה מונוסון | 4 חדרים
נוה מונוסון
יהוד | 5 חדרים
רמת גן | 4 חדרים
סביון | 6 חדרים
רמת גן | 6 חדרים
סביון | 20 חדרים
סביון | יגאל רודה | 7 חדרים
קריית אונו | שי עגנון | 4 חדרים
רמת אפעל | 4 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה | 6 חדרים
גני תקווה | הגליל | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה 0522321675 | 2 חדרים
רמת אפעל | 5 חדרים
קריית אונו | קפלן | 2 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
קריית אונו
סביון | יגאל רודה | 7 חדרים
רמת גן | 7 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 9 חדרים
סביון | יגאל רודה | 6 חדרים
כרמיאל | אשכולות | 5 חדרים
ראש העין | עוגב | 3 חדרים
גני תקווה | דרך המשי | 5 חדרים
מגשימים | אל-הנכס | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 15 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
כרמיאל | אילנות | 3 חדרים
כרמיאל | כלנית | 3 חדרים
כרמיאל | הזית 1 | 3 חדרים
סביון | וילה מפוארת להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
כרמיאל | חטיבת הראל | 6 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
קריית אונו | 5 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 5 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 4 חדרים
סביון
סביון
אור יהודה | אל-הנכס | 5 חדרים
גני תקווה | אל-הנכס | 5 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 4 חדרים
מעש
הרצליה | הפרסה | 5 חדרים
יהוד | 8 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
כרמיאל | החורש | 6 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 6 חדרים
גני תקווה | בבלעדיות!! | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה | 4 חדרים
סביון | וילה מפוארת להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
גני תקווה | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
קרית אונו | קרית אונו
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה 0522321675 | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה 0522321675 | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה 0522321675 | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | YIGAL RODA | 6 חדרים
גני תקווה | הרי יהודה | 4 חדרים
חולון | החלוץ | 4 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 5 חדרים
חולון | המעפילים | 3 חדרים
יהוד | קרית הסביונים | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 4 חדרים
גני תקווה | מרכז העיר | 5 חדרים
כרמיאל | אשכולות | 5 חדרים
רמת אפעל | אל-הנכס | 7 חדרים
רמת אפעל | אל-הנכס | 7 חדרים
סביון | וילה להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
סביון | וילה למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 6 חדרים
סביון | אל-הנכס | 3 חדרים
כרמיאל | החרוב | 4 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
רמת גן | גבעת הברושים | 11 חדרים
אור יהודה | 1 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 5 חדרים
סביון | 10 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | 5 חדרים
רמת אפעל | 3 חדרים
יהוד | 3 חדרים
קרית אונו | 8 חדרים
קריית אונו | 5 חדרים
כרמיאל | מירון | 6 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 7 חדרים
גני תקווה | 6 חדרים
יהוד | 4 חדרים
יהוד | 4 חדרים
קרית אונו | 5 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | 8 חדרים
יהוד
סביון | 5 חדרים
כרמיאל | הגליל | 3 חדרים
סביון | 12 חדרים
נווה זיו | הנרקיס | 7 חדרים
יהוד | 7 חדרים
סביון | 6 חדרים
כרמיאל | אשור 19 | 3 חדרים
סביון | 8 חדרים
סביון | 8 חדרים
סביון | 6 חדרים
רמת אפעל | 6 חדרים
קריית אונו
גבעת שמואל
יהוד
סביון | 9 חדרים
סביון | 9 חדרים
גבעת שמואל
גבעת שמואל | 1 חדרים
מעלות תרשיחא | הפלמ"ח 10 | 3 חדרים
יהוד | 7 חדרים
רמת אפעל | 5 חדרים
יהוד | 7 חדרים
סביון | 12 חדרים
מעלות תרשיחא | אשכולות 80 | 3 חדרים
יהוד
יהוד
יהוד
יהוד
יהוד
יהוד
יהוד
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
יהוד | 9 חדרים
רמת גן | ז'בוטינסקי
כרמיאל | הדקל 9 | 4 חדרים
כרמיאל | מבצע בן עמי 28 | 4 חדרים
כרמיאל | מירון 15 | 7 חדרים
קריית אונו | 2 חדרים
קריית אונו | 5 חדרים
יהוד | יהלום
נווה אפרים | יהלום | 4 חדרים
יהוד
יהוד | 4 חדרים
גבעת שמואל
מעלות תרשיחא | הרב קוק 28 | 4 חדרים
סביון | 8 חדרים
מעלות תרשיחא | קורנית 11 | 5 חדרים
מעלות תרשיחא
יהוד | 6 חדרים
קריית אונו | 5 חדרים
סביון | 7 חדרים
גני תקווה | 7 חדרים
יהוד | 5 חדרים
כרמיאל | משעול הארז | 4 חדרים
קריית אונו
כרמיאל | מורד הגיא 100 | 1 חדרים
סביון | 6 חדרים
מעיליא
סביון | 8 חדרים
מעלות תרשיחא | ההגנה 16 | 3 חדרים
כפר ורדים | אדיר 17 | 4 חדרים
מודיעין מכבים רעות | נחל שורק | 6 חדרים
מודיעין | מבצע דקל | 4 חדרים
סביון
כפר ורדים | אלה | 3 חדרים
כפר ורדים | עפרוני | 6 חדרים
רמת אפעל | 7 חדרים
יהוד | 4 חדרים
מעלות תרשיחא | הגליל 441 | 3 חדרים
מעלות תרשיחא | שניר 45 | 4 חדרים
יהוד | 16 חדרים
כרמיאל | הגליל 24 | 3 חדרים
מעלות תרשיחא | הגליל 441 | 3 חדרים
יהוד | 6 חדרים
גני תקווה | 3 חדרים
סביון | 7 חדרים
קריית אונו | 5 חדרים
כרמיאל | צה"ל 33 | 5 חדרים
מעונה | 8 חדרים
סביון | YIGAL RODA | 6 חדרים
כרמיאל | משגב 15 | 3 חדרים
עין יעקב | 1 חדרים
כרמיאל | הפרחים 70 | 4 חדרים
מעלות תרשיחא | זלמן שז"ר 453/6 | 4 חדרים
קריית אונו | 2 חדרים
יהוד | 6 חדרים
יהוד | 8 חדרים
מעלות תרשיחא | יהדות הצרפת 1 | 4 חדרים
כרמיאל | משגב 22 | 4 חדרים
מעלות תרשיחא | הסחלב 11 | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
מעלות תרשיחא | הגנה 25 | 5 חדרים
סביון | 5 חדרים
יהוד | 6 חדרים
סביון | 9 חדרים
מודיעין | ירח אב | 5 חדרים
כרמיאל | הברושים | 4 חדרים
מודיעין | טבת | 5 חדרים
מודיעין | 4 חדרים
תל אביב
מודיעין | שכונת הכרמים | 5 חדרים
סביון | 9 חדרים
מודיעין | ירח אב | 5 חדרים
סביון | 8 חדרים
מעלות תרשיחא | צבר 7 | 8 חדרים
מעלות תרשיחא | הסחלב 34 | 5 חדרים
חולון | התאנה | 5 חדרים
חולון | שנקר | 3 חדרים
כפר חנניה | השקד 95 | 2 חדרים
מעלות תרשיחא | משעול כרמלית | 6 חדרים
כפר ורדים | חרמון 7 | 5 חדרים
יהוד | 4 חדרים
חוסן | הדולב 241 | 6 חדרים
אילת | רובע | 6 חדרים
כרמיאל | בית הכרם 28 | 3 חדרים
כרמיאל | האורן | 4 חדרים
סביון | 6 חדרים
אילת | צופית עלית | 3 חדרים
אילת | אילת | 2 חדרים
כרמיאל | הדס | 12 חדרים
סביון | 8 חדרים
אילת | ששת הימים | 6 חדרים
גני תקווה | 5 חדרים
גני תקווה | 5 חדרים
רמת אפעל | 9 חדרים
מודיעין | בדולח | 3 חדרים
אילת | נחל מנוחה | 3 חדרים
אילת
כרמיאל | מצפה נוף 14 | 7 חדרים
יהוד | 5 חדרים
מודיעין | הלוח העיברי | 4 חדרים
יהוד | 5 חדרים
יהוד | 5 חדרים
גני תקווה | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
מודיעין
מודיעין | מגדל ים | 4 חדרים
מודיעין | המגינים | 4 חדרים
מודיעין | מגדל דונה | 5 חדרים
אילת | 3 חדרים
מודיעין | חשון | 4 חדרים
מודיעין | תשרי | 5 חדרים
מודיעין | ירחים | 4 חדרים
מודיעין | ירח אב | 5 חדרים
מודיעין | תרשיש | 4 חדרים
מודיעין | שכונת כרמים | 4 חדרים
מודיעין | הלוח העברי | 4 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
אילת | כנענעים | 4 חדרים
יהוד | 9 חדרים
מודיעין | כסלו | 3 חדרים
מודיעין | תכלת
מודיעין | טבת | 5 חדרים
אילת | משעול כרמים | 4 חדרים
מודיעין | ניסן 79 | 4 חדרים
מעלות תרשיחא
אילת | הדירה נמכרה | 3 חדרים
אילת | אילת | 3 חדרים
מודיעין | ירח אב | 5 חדרים
מודיעין | הלוח העברי | 4 חדרים
מודיעין | הלוח העברי | 4 חדרים
מודיעין | מגדל ים | 4 חדרים
מודיעין | בדולח | 3 חדרים
מודיעין | ענבר | 4 חדרים
מודיעין | חרצית | 5 חדרים
סביון | 6 חדרים
גני תקווה
קרית אונו
כרמיאל | מורד הגיא | 1 חדרים
מודיעין | 4 חדרים
נווה מונוסון | 4 חדרים
גני תקווה | 7 חדרים
סביון | 6 חדרים
חולון
אור יהודה
רמלוד
אור יהודה | אריאל שרון
כרמיאל | הדס 36 | 5 חדרים
כפר חנניה | הרימון 11 | 5 חדרים
כרמיאל | משעול דולב 9 | 3 חדרים
סביון | 6 חדרים
כפר ורדים | הירדן
כרמיאל | הזית 9 | 3 חדרים
כפר ורדים | 5 חדרים
יהוד | 4 חדרים
נוה מונוסון | 4 חדרים
אילת | שחמון | 3 חדרים
אילת | שחמון | 5 חדרים
אילת | אילת | 3 חדרים
כרמיאל | משעול חצב 18 | 4 חדרים
אילת | שחמון | 5 חדרים
אילת | משעול הדודאים | 5 חדרים
בית שמש | סמטת ויצו | 4 חדרים
ירושלים | ליד הסינימה סיטי | 4 חדרים
בית שמש | אריה לוין | 4 חדרים
בית שמש | הארזים
בית שמש | יואל הנביא | 9 חדרים
סביון | 1 חדרים
סביון | 6 חדרים
כפר חנניה | 3 חדרים
בית שמש | חלוצים | 6 חדרים
בית שמש | מושב זכריה | 5 חדרים
בית שמש | רמב"ם | 5 חדרים
בית שמש | רמת שילה | 6 חדרים
בית שמש | סיני | 6 חדרים
בית שמש | 6 חדרים
בית שמש | האטרוג | 9 חדרים
בית שמש | נריה | 5 חדרים
בית שמש | ארזים
בית שמש | עיר העתיקה | 5 חדרים
בית שמש | קלמן מגן | 4 חדרים
סביון | 5 חדרים
כרמיאל | העמק 1 | 1 חדרים
אור יהודה | 5 חדרים
יחיעם | 1 חדרים
בית שמש | שמחת ויצ"ו
כפר ורדים | ירדן | 6 חדרים
כפר חנניה | הגפן 64 | 1 חדרים
קרית אונו
אור יהודה
קרית אונו | רייספלד
אור יהודה | טרמינל סנטר
אור יהודה | מעלה המגדל
רמת גן | ז'בוטינסקי 33
יבנה | נחל שניר
ראשון לציון | פלוטיצקי
אור יהודה | המסגר
כפר ורדים | הארז 8 | 5 חדרים
מגדל
יהוד | 6 חדרים
ירושלים | זאב | 2 חדרים
מעיליא | אזור תעשייה
מעלות תרשיחא | אזור תעשייה | 2 חדרים
יהוד
כרמיאל | העמק 1 | 1 חדרים
כרמיאל | העמק 1 | 2 חדרים
נהריה | הרצל | 1 חדרים
חזון | 3 חדרים
חזון | 2 חדרים
קיבוץ מורן | גפן | 5 חדרים
גני תקווה | דרך הבשמים | 6 חדרים
פתח תקווה | 1 חדרים
כרמיאל | הגליל 11 | 3 חדרים
יהוד | 5 חדרים
פתח תקווה
תל אביב
לוד
פתח תקווה
פתח תקווה | פרופסור שור | 3 חדרים
אור יהודה
אור יהודה | 5 חדרים
סביון | 5 חדרים
שהם | מכבים | 5 חדרים
מעלות תרשיחא | מעלה המסגד 1 | 1 חדרים
יהוד | 6 חדרים
מעלות תרשיחא | קורנית 11 | 6 חדרים
יהוד | 6 חדרים
רמת אפעל | 8 חדרים
מעלות תרשיחא | שניר 73 | 4 חדרים
מעלות תרשיחא | שניר 75 | 6 חדרים
מעלות תרשיחא | סחלב 34 | 5 חדרים
מעלות תרשיחא | שדרות ירושלים 29 | 3 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 8 חדרים
כפר חנניה | הרימון 41 | 1 חדרים
כפר חנניה | הרימון 41 | 3 חדרים
גני תקווה | 8 חדרים
סביון | 8 חדרים
מעלות תרשיחא | שניר 14 | 2 חדרים
יהוד | 6 חדרים
סביון
כרמיאל | ארבל | 3 חדרים
כרמיאל | הגפן 7 | 3 חדרים
כרמיאל | מורד הגיא 100
כרמיאל | מורד הגיא 62 | 4 חדרים
חולון | זכריה הרופא | 4 חדרים
סביון | 6 חדרים
יהוד | 6 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | 7 חדרים
סביון | YIGAL RODA 972-52-2321675 | 7 חדרים
קריית אונו | 1 חדרים
סביון | 6 חדרים
גני תקווה
מעלות-תרשיחא | שניר | 6 חדרים
יהוד | התמר | 5 חדרים
קריית אונו | 1 חדרים
אילת | קרית המשרדים הישן
אילת | ששת הימים
אילת
אילת | רובע 10 דרך הים | 5 חדרים
אילת | 7 חדרים
אילת | במצפה ים | 4 חדרים
אילת | פרויקט אלמוג | 4 חדרים
אילת | מרכז איזידור | 3 חדרים
אילת | דקר | 4 חדרים
אילת | בפרויקט אלמוג | 2 חדרים
אילת | ששת הימים | 3 חדרים
אילת | רובע
אילת | שכונה א | 3 חדרים
אילת | באשכולית | 5 חדרים
אילת | עין יהב | 4 חדרים
אילת | פירות
אילת | מערב | 3 חדרים
אילת | מערב | 4 חדרים
אילת | משעול הכרמים | 4 חדרים
אילת | מלון מלכת שבא
אילת | עין עקרבים | 6 חדרים
אילת | יצחק אבינו
אילת | רובע | 7 חדרים
אילת | חשמונאים | 5 חדרים
אילת | עין נספים | 4 חדרים
אילת | עין מור | 5 חדרים
אילת | דרך הבשמים | 5 חדרים
אילת | 5 חדרים
אילת | דרך הבשמים | 7 חדרים
אילת | מערב | 6 חדרים
אילת | 5 חדרים
אילת | פירות | 5 חדרים
רמת אפעל | 8 חדרים
אילת | 3 חדרים
אילת | נחל זרחן | 3 חדרים
אילת | שחמון | 5 חדרים
חולון | יוטבתה
בת ים | רוטשילד | 1 חדרים
יהוד
גני תקווה | 5 חדרים
מעלות תרשיחא | אסתר המלכה | 4 חדרים
אילת | 3 חדרים
מעלות תרשיחא | שדרות ירושלים 29 | 3 חדרים
גני תקווה
יהוד
מודיעין | 5 חדרים
מודיעין | 6 חדרים
בני ברק | דרך בן גוריון | 9 חדרים
בני ברק | דרך בן גוריון
סביון | 4 חדרים
יהוד | 6 חדרים
יהוד | 7 חדרים
חולון | אהרון גלעדי | 5 חדרים
יהוד | 5 חדרים
יהוד | 3 חדרים
סביון | 7 חדרים
סביון | 4 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 5 חדרים
סביון | 5 חדרים
חולון | חומה ומגדל | 3 חדרים
סביון | 7 חדרים
אילת | עין מור | 6 חדרים
אילת | אפרסמון | 7 חדרים
אילת | הברדלס | 5 חדרים
יהוד | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
גני תקווה | 4 חדרים
אזור | הצנחנים | 7 חדרים
כרמיאל | נתיב הלוטוס | 4 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
אבן יהודה
תל אביב | ישה חפץ 8 | 5 חדרים
סביון | 8 חדרים
סביון | 7 חדרים
חולון | קראוזה | 4 חדרים
הוד השרון
חולון | מרבד הקסמים | 5 חדרים
רמת אפעל | 6 חדרים
חולון | ברנשטיין | 4 חדרים
חיפה | 3 חדרים
סביון | 7 חדרים
יהוד | 7 חדרים
סביון | 5 חדרים
גני תקווה | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 15 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | 7 חדרים
נוה מונוסון | 6 חדרים
סביון
חולון | סעדיה גאון | 4 חדרים
יהוד | 7 חדרים
כרמיאל | הסביונים | 3 חדרים
כרמיאל | משגב | 4 חדרים
כרמיאל | משגב | 4 חדרים
יהוד | 7 חדרים
יהוד
קריית אונו | 4 חדרים
יהוד | 4 חדרים
סביון | 6 חדרים
גבעתיים | 3 חדרים
רמת גן | אפריים | 4 חדרים
סביון | 12 חדרים
גבעתיים | ארלוזרוב | 4 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון יגאל רודה | 6 חדרים
חולון | סירני | 4 חדרים
חולון | רבינוביץ' | 5 חדרים
סביון | 5 חדרים
חולון | ההסתדרות | 4 חדרים
גני תקווה
ראש העין | 4 חדרים
ראש העין | 4 חדרים
ראש העין | כינור | 3 חדרים
ראש העין | כינור | 3 חדרים
יהוד | 4 חדרים
יהוד | 4 חדרים
רמת אפעל | 8 חדרים
תל אביב | בארי | 3 חדרים
קיסריה | שוהם | 8 חדרים
תל אביב | 2 חדרים
תל אביב | הברזל | 3 חדרים
סביון | 8 חדרים
גני תקווה | 7 חדרים
יהוד | 7 חדרים
יהוד
SAVYON | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
סביון | וילה להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | 6 חדרים
חולון | גולדה מאיר | 5 חדרים
ראש העין | 4 חדרים
אביאל | אור | 3 חדרים
אביאל | אור | 3 חדרים
בית שמש | אורלוב | 5 חדרים
בית שמש | אורלוב | 5 חדרים
סביון | 8 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
חולון | ביאליק | 5 חדרים
סביון | 052-2321675 | 8 חדרים
חולון
חולון
חולון
חולון | שנקר
חולון | חנקין | 3 חדרים
חולון
חולון
חולון
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 10 חדרים
רמת גן
גבעתיים
יהוד | אל-הנכס | 6 חדרים
חולון | לאון בלום | 3 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
יהוד
יהוד
נתניה | פתח תקווה | 4 חדרים
חולון
חולון | החלוץ | 4 חדרים
חולון | יוחאי בן נון | 5 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 7 חדרים
יהוד | אל-הנכס
חולון | הלוחמים
חולון | חנקין | 2 חדרים
נתניה | פתח תקווה | 4 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
נתניה | עמק חפר | 7 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
גני תקווה | אל-הנכס | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה 0522321675 | 8 חדרים
נתניה | עוזי חיטמן | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | יגאל רודה 0522321675 | 8 חדרים
סביון | 8 חדרים
תל אביב | יצחק שדה | 5 חדרים
תל אביב | צהל | 4 חדרים
ראש העין | 4 חדרים
ראש העין | 4 חדרים
ראש העין | 4 חדרים
ראש העין | 4 חדרים
ראש העין | 4 חדרים
נתניה | פתח תקווה | 5 חדרים
נתניה | יהודה הלוי | 5 חדרים
יהוד | אל הנכס | 4 חדרים
יהוד | אל הנכס | 5 חדרים
סביון | אל הנכס | 7 חדרים
יהוד | אל הנכס | 6 חדרים
ראש העין | העצמאות | 5 חדרים
ראש העין | העצמאות | 5 חדרים
ראש העין | העצמאות | 5 חדרים
נתניה | בן יוסף | 5 חדרים
מודיעין | תומר | 8 חדרים
חולון | הרב קוק | 4 חדרים
מודיעין | שמואל הנביא | 4 חדרים
רעות | לילך
חולון | קראוזה
חולון | התחיה | 4 חדרים
בת ים
ראשון לציון
חולון | הסדנה
מודיעין | חרצית | 8 חדרים
מודיעין | דפנה | 5 חדרים
מודיעין | עמק איילון | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון
סביון
מודיעין | עמק איילון | 5 חדרים
רמת אפעל | אחוזת פאר למכירה בבלעדיות ברמת אפעל | 9 חדרים
גבעת שמואל
גבעת שמואל
גבעת שמואל
נתניה | שדרות ח"ן | 4 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 8 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675
סביון | סביון החדשה | 1 חדרים
חולון | צבי ש | 6 חדרים
נתניה | עוזי חיטמן | 4 חדרים
חולון | קפלן | 3 חדרים
נתניה | אברהם שפירא | 4 חדרים
נתניה | יהודה הלוי | 4 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
יהוד | בנווה מונוסון! דחוף! דונם עם זכויות ל-2 יחידות
נתניה | זבוטינסקי | 5 חדרים
יהוד | 2 חדרים
יהוד | 4 חדרים
חולון | השומר | 3 חדרים
קריית אונו | 3 חדרים
סביון | YIGAL RODA SAVYON 972-52-2321675 | 10 חדרים
יהוד
יהוד | 4 חדרים
יהוד | 4 חדרים
יהוד | 1 חדרים
יהוד | 1 חדרים
גני תקווה | 5 חדרים
אור יהודה
אור יהודה | הוותיקה
יהוד | אל-הנכס | 2 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | YIGAL RODA SAVYON 972-52-2321675 | 15 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | יגאל רודה 0522321675 | 10 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 10 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
נתניה | גבעת חיים | 7 חדרים
ראש העין | קתרוס | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
ראש העין | 2 חדרים
אריאל | אורי בראון | 6 חדרים
אריאל | הפסגה | 5 חדרים
אריאל | הציונות | 5 חדרים
אריאל | הפסגה | 4 חדרים
אריאל | הציונות | 4 חדרים
אריאל | האצל | 4 חדרים
אריאל | יפה נוף | 4 חדרים
אריאל; | אורי בראון | 4 חדרים
אריאל | אורי בראון | 3 חדרים
אריאל | 3 חדרים
אריאל | 3 חדרים
בת ים | הצנחנים | 5 חדרים
ראש העין | 6 חדרים
ראשון לציון | בית הערבה | 3 חדרים
מודיעין | חטיבת הצנחנים | 5 חדרים
מודיעין | שרה אמנו | 6 חדרים
אריאל | הנגב | 4 חדרים
בת ים | קיבוץ גלויות | 5 חדרים
אריאל | הציונות | 3 חדרים
אריאל | מפרץ שלמה | 4 חדרים
אריאל | ששת הימים | 4 חדרים
יהוד | אל הנכס | 9 חדרים
אריאל | כלילת יופי | 7 חדרים
אריאל | שער הגיא | 4 חדרים
אריאל | כלילת יופי | 4 חדרים
אריאל | עיר היונה | 4 חדרים
אריאל | הקוממיות | 4 חדרים
אריאל | הציונות | 4 חדרים
חולון | ביילינסון | 6 חדרים
מודיעין | עמק איילון | 4 חדרים
חולון | שנקר
ראש העין | 4 חדרים
נתניה | הבריגדה היהודית | 6 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 6 חדרים
אריאל | הציונות | 4 חדרים
אריאל | הערבה | 4 חדרים
אריאל | אילות | 5 חדרים
אריאל | אילות | 3 חדרים
אריאל | הערבה | 4 חדרים
אריאל | הערבה | 5 חדרים
אריאל | הדקל | 5 חדרים
חולון | הפרדס | 3 חדרים
חולון | קוגל | 4 חדרים
חולון | קדושי קהיר | 4 חדרים
נתניה | בני ברמן | 4 חדרים
נתניה | טרומפלדור | 5 חדרים
חולון | ביל"ו | 2 חדרים
חולון | אהרונוביץ | 5 חדרים
קריית אונו | אל-הנכס | 4 חדרים
נתניה | שרת | 9 חדרים
נתניה | ויצמן | 5 חדרים
חולון | המעפילים | 3 חדרים
חולון | העצמון | 5 חדרים
חולון | הנביאים | 3 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 6 חדרים
קריית אונו | אל-הנכס | 10 חדרים
אור יהודה
חולון | הטייסים | 3 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
חולון | ברקן | 3 חדרים
נתניה | וייס | 4 חדרים
חולון | קציר | 5 חדרים
אזור | י.ל פרץ | 7 חדרים
חולון | משה שרת | 3 חדרים
חולון | משה שרת | 3 חדרים
חולון | הנביאים | 4 חדרים
סביון | YIGAL RODA 052-2321675 | 10 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
נתניה | עוזי חיטמן | 5 חדרים
ראש העין | ה באייר | 3 חדרים
ראש העין | 4 חדרים
חולון | אהוד מנור | 5 חדרים
חולון | אלופי צהל | 4 חדרים
חולון | צפת | 4 חדרים
חולון | שער ציון | 5 חדרים
קריית אונו | בגני אילן קוט'ג נדיר ביופיו! | 7 חדרים
חולון | צ'לנוב | 3 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
ראש העין | 4 חדרים
נתניה | השקד | 5 חדרים
נתניה | עוזי חיטמן | 5 חדרים
חולון | סוקולוב | 1 חדרים
חולון | קפאח | 3 חדרים
סביון | יגאל רודה 0522321675 | 6 חדרים
חולון | קדושי קהיר | 4 חדרים
בת ים | בר יהודה | 3 חדרים
סביון | YIGAL RODA | 12 חדרים
ראש העין | 5 חדרים
ראש העין | 3 חדרים
ראש העין | 4 חדרים
ראש העין | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה | 6 חדרים
מודיעין | נחל געתון | 3 חדרים
חולון | חנקין | 4 חדרים
קריית אונו | אל-הנכס | 4 חדרים
סביון | וילה מפוארת בסגנון פרובאנס -יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
ראש העין | 3 חדרים
ראש העין | 4 חדרים
ראש העין | 5 חדרים
חולון | המגיד | 2 חדרים
נתניה | עוזי חיטמן
חולון | מבצע סיני | 3 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 7 חדרים
חולון | הרב מימון | 3 חדרים
חולון | תותחנים | 3 חדרים
ראשון לציון | יאיר
בת ים | יוספטל | 3 חדרים
ראשון לציון | גרינשפן | 6 חדרים
ראשון לציון | גרינשפן | 6 חדרים
ראש העין | משכנות המוזיקה | 4 חדרים
ראש העין | 4 חדרים
אורנית | הצבר | 9 חדרים
אורנית | פולג | 8 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
אור יהודה
חולון | התנאים | 3 חדרים
חולון | בר אילן | 5 חדרים
גני תקווה | אל-הנכס | 6 חדרים
חולון | ברץ | 3 חדרים
חולון | התאנה | 4 חדרים
חולון | אהרונוביץ | 5 חדרים
חולון | ברנדייס | 3 חדרים
ראשון לציון | הרשב"א | 5 חדרים
חולון | דב הוז | 4 חדרים
חולון | דב הוז | 4 חדרים
חולון | דוד אלעזר | 5 חדרים
סביון | וילה למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
נתניה | כיכר העצמאות | 1 חדרים
סביון | Yigal Roda 972-52-2321675 | 6 חדרים
סביון | וילה מפוארת להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
קריית אונו | אל הנכס | 4 חדרים
נתניה | ויצמן | 4 חדרים
נתניה | שמואל | 4 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | וילה להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 9 חדרים
בת ים | הגדוד העברי | 3 חדרים
חולון | ויצמן | 4 חדרים
חולון | מוהליבר | 6 חדרים
חולון | פנחס לבון | 3 חדרים
סביון | וילה למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 0 ,
חולון | קלויזנר | 4 חדרים
חולון | קלויזנר | 4 חדרים
חולון | יוסף ספיר | 4 חדרים
חולון | נובידבור | 4 חדרים
גני תקווה | אחר | 5 חדרים
חולון | רפאל איתן | 4 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
תל אביב | 4 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 1 חדרים
חולון | שנקר | 4 חדרים
חולון | הטייסים | 4 חדרים
סביון | וילה מפוארת להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 10 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 10 חדרים
יהוד | דירת גג מפוארת למכירה בקרית הסביונים | 4 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 5 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
חולון | הגפן | 6 חדרים
סביון | המבחר הגדול ביותר לבתים ומגרשים בסביון | 5 חדרים
חולון | שנקר | 3 חדרים
חולון | אהרונוביץ | 4 חדרים
הרצליה | פורצי הדרך | 4 חדרים
נתניה | עוזי חיטמן | 5 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
חולון | מקלף | 5 חדרים
חולון | דב הוז | 6 חדרים
קרית אונו | קוטג' 10 חד' למכירה בקרית אונו | 10 חדרים
גני תקווה | קוטג' 5 חד' למכירה בגני תקוה | 5 חדרים
הרצליה | קיבוץ גלויות | 3 חדרים
הרצליה | סוקולוב | 4 חדרים
קריית אונו | 5 חדרים
חולון | מרדכי מקלף | 4 חדרים
גני תקווה | קוטג' 6.5 חד' למכירה בגני תקוה | 7 חדרים
יהוד | מגרש למכירה ביהוד
יהוד | דירת 5.5 למכירה ביהוד | 6 חדרים
יהוד | מגרש למכירה ביהוד
יהוד | קוטג' 6 חד' למכירה ביהוד | 6 חדרים
חולון | אהרונוביץ' | 1 חדרים
חולון | סוקולוב | 3 חדרים
חולון | טהון | 5 חדרים
תל אביב | מבשר | 3 חדרים
סביון | וילה למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 0 , סביון | 6 חדרים
קרית אונו | בית 3.5 חד' לקנייה בקרית אונו | 4 חדרים
רמת אפעל | אפעל הותיקה | 6 חדרים
גני תקווה | דירת 2 חד' לקנייה בגני תקווה | 2 חדרים
חולון | אילת | 3 חדרים
ראשון לציון
גני תקווה | וילה למכירה בגני תקווה-יגאל רוד ומירב תומר | 6 חדרים
תל אביב | שזר | 4 חדרים
גני תקווה | התבור | 4 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 6 חדרים
חולון | בוסתנאי | 4 חדרים
ברקן
זרחיה | 10 חדרים
חולון | הציונות | 4 חדרים
קריית אונו | אל-הנכס | 5 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 6 חדרים
נתניה | פתח תקווה | 5 חדרים
סביון | וילה מפוארת להשכרה | 10 חדרים
חולון | רמח | 3 חדרים
תל אביב | מאוריציו ויטלה | 4 חדרים
תל אביב | מאוריציו ויטלה | 4 חדרים
תל אביב | מאוריציו ויטלה 9 | 4 חדרים
חולון | דב הוז | 4 חדרים
חולון | הגאונים | 3 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון- יגאל רודה 0522321675 | 11 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 0522321675 | 7 חדרים
סביון | מגרש למכירה בסביון יגאל רודה 052-2321675
סביון | וילה למכירה בסביון יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
חולון | הר הצופים | 3 חדרים
חולון | סעדיה גאון | 3 חדרים
חולון | מרכז
חולון
גני תקווה | 2 חדרים
בת ים | אנה פרנק | 5 חדרים
חולון | קרית שמונה | 6 חדרים
אלעד
חולון | בן אליעזר | 4 חדרים
סביון | וילה מפוארת להשכרה בסביון | 9 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
חולון | הגר"א | 3 חדרים
חולון | שדרות ירושלים | 11 חדרים
חולון | לוחמי הנגב | 5 חדרים
סביון | וילה מפוארת LUXURY למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
ראש העין | 5 חדרים
תל אביב | בר הופמן
נתניה | נחמיה | 5 חדרים
חולון | רבינוביץ | 6 חדרים
יהוד | אל-הנכס | 3 חדרים
חולון | ז'בוטינסקי | 4 חדרים
חולון | חזית חמש | 4 חדרים
גני תקווה | קוטג' 6 חד' למכירה בגני תקווה | 6 חדרים
סביון | סביון
בת ים | אנה פרנק | 4 חדרים
קריית אונו | מגרש חצי דונם למכירה בקרית אונו
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
חולון | ח-500
חולון | 1 חדרים
חולון | העוגן | 2 חדרים
חולון | רופין | 6 חדרים
חולון | סוקולוב | 1 חדרים
חולון | המעפילים | 5 חדרים
נתניה | אמנון ותמר | 6 חדרים
נתניה | אל נקווה | 3 חדרים
חולון | ריינס | 5 חדרים
לוד | יא חללי מינכן | 4 חדרים
גני תקווה | וילה למכירה בגני תקוה | 4 חדרים
חולון | הרותם | 4 חדרים
ראש העין | 5 חדרים
חולון | בן גוריון | 6 חדרים
חולון | רחבעם זאבי | 3 חדרים
חולון | הדר | 5 חדרים
חולון | שער הגיא | 4 חדרים
חולון | השיטה | 3 חדרים
חולון | הרב יצחק ניסים | 5 חדרים
חולון | דב הוז | 3 חדרים
חולון | משה שרת | 4 חדרים
חולון | אברהם יפה | 5 חדרים
חולון | מסילת העולים | 4 חדרים
חולון | ההסתדרות | 3 חדרים
חולון | ברקן | 5 חדרים
חולון | ויצמן | 5 חדרים
חולון | ויצמן | 4 חדרים
חולון | ויצמן | 4 חדרים
חולון | דב הוז | 3 חדרים
מודיעין | עמק האלה | 5 חדרים
חולון | ההסתדרות | 4 חדרים
חולון | המעפילים | 3 חדרים
חולון | מעפילים | 4 חדרים
חולון | חזית חמש | 4 חדרים
חולון | הבנים | 5 חדרים
חולון | גבעה 69 | 9 חדרים
חולון | ההסתדרות | 5 חדרים
חולון | שער הגיא | 4 חדרים
חולון | הפורצים | 3 חדרים
חולון | זלמן ארן | 4 חדרים
חולון | קדושי קהיר | 4 חדרים
בת ים | בלפור | 3 חדרים
חולון | ההסתדות | 4 חדרים
חולון | אהרונוביץ | 4 חדרים
חולון | אהרונוביץ | 2 חדרים
חולון | ההסתדרות | 3 חדרים
חולון | ריינס | 3 חדרים
חולון | הקונגרס | 3 חדרים
חולון | הזית | 4 חדרים
חולון | גולומב | 5 חדרים
חולון | חומה ומגדל | 3 חדרים
חולון | החיים | 4 חדרים
חולון | יום הכיפורים | 4 חדרים
נתניה | נורדאו
חולון | מפרץ שלמה | 5 חדרים
חולון | ההסתדרות | 1 חדרים
חולון | העוגן | 2 חדרים
חולון | סוקולוב | 1 חדרים
חולון | ההסתדרות | 4 חדרים
חולון | משה שור | 4 חדרים
חולון | זבוטינסקי | 4 חדרים
חולון | צפת | 6 חדרים
חולון | אלופי צה"ל | 3 חדרים
חולון | ביאליק | 6 חדרים
חולון | אלופי צה"ל | 4 חדרים
נתניה | אנילביץ | 5 חדרים
נתניה | הרב אנקווה רפאל | 4 חדרים
נתניה | אנילביץ | 3 חדרים
חולון | ביאליק | 10 חדרים
קרית מוצקין | משה גושן | 1 חדרים
חולון | שושנה דמארי | 7 חדרים
חולון | יוסף ברץ | 5 חדרים
חולון | מפרץ שלמה | 5 חדרים
סביון | אל הנכס | 8 חדרים
בת ים | בלפור | 4 חדרים
קריית אונו | צה | 4 חדרים
יהוד | קוטג' למכירה ביהוד-גילה רודה | 6 חדרים
סביון | נחלה למכירה בגני יהודה-יגאל רודה 052-2321675
חולון | צבי ש | 3 חדרים
יהוד | דירת 4.5 חד' למכירה בקרית הסביונים | 5 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
ראש העין | מבצע הראל | 4 חדרים
ראש העין | יהושוע בן נון | 4 חדרים
ראש העין | מבצע הראל | 4 חדרים
ראש העין | 4 חדרים
ראש העין | ה באייר | 3 חדרים
ראש העין | 6 חדרים
ראש העין | מבצע דני | 4 חדרים
ראש העין | גרניט | 6 חדרים
ראש העין | ה באייר | 4 חדרים
ראש העין | העליה | 4 חדרים
ראש העין | עפרוני | 6 חדרים
גני תקווה | וילה למכירה גני תקוה | 3 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון | 9 חדרים
יהוד | דירת 3 חד' למכירה ביהוד | 3 חדרים
יהוד | קוטג' 5 חד' למכירה בביאליסטוק | 5 חדרים
חולון | המתמיד | 4 חדרים
יהוד | קוטג 7 חד' למכירה ביהוד | 7 חדרים
יהוד | וילה למכירה בקרית ביאליסטוק | 3 חדרים
חולון | קרן היסוד | 4 חדרים
גני תקווה | אל-הנכס | 4 חדרים
חולון | חנקין | 1 חדרים
חולון | גבעת התחמושת | 5 חדרים
אשקלון | שילה | 3 חדרים
חולון | הפרדס | 4 חדרים
חולון | מפרץ שלמה | 5 חדרים
חולון | שושנה דמארי | 7 חדרים
חולון | גבעת התחמושת | 3 חדרים
יהוד | בית 6 יד' למכירה בקרית ביאלסטוק | 6 חדרים
יהוד | 6 חדרים
חולון | ח-500
חולון | סעדיה גאון | 3 חדרים
חולון | נורדאו | 3 חדרים
חולון | ח-500
חולון | הבנים | 3 חדרים
חולון | 2 חדרים
חולון | 3 חדרים
חולון | הערבה | 3 חדרים
חולון | 6 חדרים
חולון | 6 חדרים
חולון | 5 חדרים
חולון | דב הוז
כל הארץ
תל אביב | נוח | 4 חדרים
יהוד | אל הנכס | 5 חדרים
חולון | רבינוביץ' | 5 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
נתניה | נורדאו | 3 חדרים
סביון | YIGAL RODA 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | וילה מפוארת להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
קריית אונו | דירת 4 חד' למכירה בקרית אונו רייספלד | 4 חדרים
| עיר תחתית
| עומר אל כיאם
| הרב רובינשטיין
| ברקת
חיפה | הירדן
תעשיות תופן
ניר עציון
יוקנעם
יוקנעם
יוקנעם
יוקנעם
יוקנעם
יוקנעם
יוקנעם
י.ל פרץ
חיפה | ארלוזורוב | 10 חדרים
טירת כרמל | הדר | 7 חדרים
| 4 חדרים
חיפה | 1 חדרים
חיפה | חוסן
חיפה | ארלוזורוב | 6 חדרים
חיפה | עיר תחתית | 1 חדרים
חיפה
חיפה | 9 חדרים
חיפה | שיבת ציון | 5 חדרים
חיפה | שיבת ציון | 7 חדרים
חיפה | שיבת ציון | 9 חדרים
חיפה | ש. הסתדרות
חיפה | מעלה השיחרור
חיפה | מעלה השיחרור
חיפה | מעלה השיחרור
חיפה | מעלה השיחרור
חיפה | מעלה השיחרור | 6 חדרים
חיפה | מעלה השיחרור | 2 חדרים
חיפה | מעלה השיחרור | 5 חדרים
חיפה | העצמאות
חיפה | הנגב
חיפה | שיבת ציון
חיפה | מפרץ חיפה
חיפה | קליבנוב | 2 חדרים
חיפה | ערד | 3 חדרים
חיפה | החשמל | 3 חדרים
חיפה | דוד רזיאל
חיפה | גדליהו | 1 חדרים
חיפה | גדליהו
חיפה | בשור | 2 חדרים
חיפה | ברכת המשה
חיפה | ברזילי | 2 חדרים
חיפה | 2 חדרים
| ארלוזורוב | 3 חדרים
חיפה | אל כנסה
חיפה | אבן גבירול
חיפה | הירדן | 4 חדרים
חיפה | הראשונים | 5 חדרים
חיפה | ציון | 3 חדרים
חיפה | חניתה
חיפה | חניתה
חיפה | החשמל | 5 חדרים
חיפה | הגליל | 5 חדרים
חיפה | הגליל | 5 חדרים
חיפה | שלום שבזי | 3 חדרים
חיפה | משאש יוסף | 4 חדרים
חיפה | השילוח | 2 חדרים
חיפה | השומר | 4 חדרים
חיפה | השומר | 3 חדרים
חיפה | הרצל | 2 חדרים
חיפה | הרצל | 5 חדרים
חיפה | החשמל | 3 חדרים
חיפה | בן יהודה | 2 חדרים
תל אביב
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 10 חדרים
סביון | וילה מפוארת להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
יהוד | מגרש למכירה ביהוד-גילה רודה
חולון | המעורר | 4 חדרים
חולון | מקוה ישראל | 4 חדרים
חולון | יוחאי בן-נון | 5 חדרים
גני תקווה | בגני תקוה מגרש למכירה-יגאל רודה 052-2321675
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 15 חדרים
רמת אפעל | בית 7 חד' למכירה ברמת אפעל | 7 חדרים
יהוד | קוטג' למכירה ביהוד בביאליסטוק | 6 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
חולון | הופיין | 3 חדרים
סביון | בסביון וילה למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
סביון | בסביון וילה יפה למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
יהוד | קוטג' למכירה בקרית ביאליסטוק | 6 חדרים
יהוד | 3 חדרים
יהוד | קוטג' למכירה בקרית ביאליסטוק | 5 חדרים
יהוד | 6 חדרים
יהוד | מגרש למכירה בנוה מונסון
יהוד | קוטג' למכירה ביהוד | 6 חדרים
יהוד | קוטג' למכירה בקרית ביאליסטוק | 6 חדרים
יהוד | 8 חדרים
יהוד | קוטג למכירה בקרית הסביונים | 7 חדרים
יהוד | מגרש למכירה בנוה מונסון
יהוד | קוטג' למכירה בנוה מונוסון | 7 חדרים
דו משפחתי למכירה בקרית אונו | 4 חדרים
יהוד | קוטג למכירה בנווה מונסון | 7 חדרים
יהוד | מגרש למכירה בנווה מונוסון
יהוד | קוטג' למכירה בנווה מונסון
יהוד | מגרש למכירה בנווה מונוסון
סביון | 5 חדרים
סביון | וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | בסביון מבחר בתי יוקרה ומגרשים למכירה-גאל רודה 052-2321675 | 5 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | מגרש למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
סביון | 5 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | בסביון מגרש 3 דונם למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 4 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 10 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | בסביון וילהלמכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה -יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 10 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 7 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 8 חדרים
סביון | בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675 | 6 חדרים
חולון | 1 חדרים
חולון | קדושי קהיר | 3 חדרים
חולון | קפאח | 3 חדרים
סה"ל נכסים: 1441
אפיק פרסום בניית אתרים