איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

מבחן המתווכים תשובות יולי 2017 מבחן תיווך   

מבחן המתווכים תשובות רשם המתווכים במקרקעין יולי 2017 מבחן תיווך 17
 
 1. ב- ס' 92+93 לחוק המקרקעין.
 2. תשובה ב', שלמה גנץ נגד בריטיש קולניאל חברה בע״מ, ספר דיני מתווכים חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד
 3. א . הגדרת היוון והגדרת דמי הסכמה, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד
 4. תשובה ב. הגדרת הסכם משבצת, זכויות במגזר החקלאי, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד.
 5. ד. הגדרת טופס 4 ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק ב', עקרונות ומושגי יסוד, הגדרת טופס 4.
 6. תשובה ד. תא״מ 10272-02-11 ב.פ הנשיא סוכנויות נדלן בע״מ נ׳ בקרמן ואח׳
 7. א. הגדרת בר רשות, מושגים וזכויות במגזר החקלאי, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק ב', עקרונות ומושגי יסוד.
 8. ד,ב' . התקבלו שתי תשובות , ס' 76 לחוק הגנת הדייר
 9. א. ס' 37 א'1 לחוק הגנת הדייר
 10. ד. ס' 55 ג,  לחוק המקרקעין, ס' 6 לחוק המקרקעין, ס' 8 לחוק המקרקעין, ס' 71 ב'(א)
 11. תשובה ג',ס' 2 לחוק מכר הבטחת השקעות+הגדרת "מכירה" חוק מכר דירות(הבטחת השקעות)
 12. ב'. ס' 9 לחוק המתווכים, ס' 14 לחוק המתווכים, תקנות המתווכים(פעולות שיווק).
 13. .ד. ס' 9 א' +ב' לחוק המתווכים +תקנות המתווכים (פרטי הזמנה בכתב) + תקנות המתווכים(פעולות שיווק).
 14. ב. ס' 59ג'. תוספת שניה(59 ג), חלק א' , התאמות שאינן טעונות הסכמה ס' קטן 7 .
 15.  א. ס' 4 לחוק המקרקעין(חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) , התשסח 2008
 16. ג. 59 ו' (א)+(ב) לחוק המקרקעין
 17. ג. ס' 3א' 1, חוק מכר דירות(הבטחת השקעות של רוכשי דירות)
 18. א. ת״א 35922/07 מרדכי עוז נ׳ משה עזרא.
 19. ג.ס2, ס 14, ס' 15 לחוק החוזים(תרופות בשל הפרת חוזה)
 20. ג. הגדרת הסכם פיתוח, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק ב', עקרונות  ומושגי יסוד.
 21. א. ס' 5 (א) 1 לחוק המתווכים במקרקעין.
 22. ד. ס' 59 א' לחוק המקרקעין
 23. ג. ס' 101 +102+103 לחוק המקרקעין.
 24. ד. הגדרת תכנית בנין עיר(תב"ע), הגדרת שימוש חורג  בהגדרות תכנון ובניה ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק ב', עקרונות ומושגי יסוד,  ס' 55 ג' לחוק המקרקעין
 25. ג.ס' 60 א' לחוק המקרקעין
אפיק פרסום בניית אתרים