איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

דיני תיווך-חוקים בישראל אשר מגנים על צרכן  

חוקים בישראל אשר מגנים על הצרכן

—לדג' חוק החוזים האחידים, תשכ"ד 1964
חוק ההגבלים העסקיים-תש"יט 1959
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח 1957
—חוק מכר דירות, תשל"ג 1973
—חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981
 
—כללי
—הנחת יסוד- אי שיוויון
—מהי עסקה
—מיהו עוסק
—מיהו צרכן
—קוגנטיות החוק
—החוק חל על עסקי-פרטי ולא עסקי-עסקי
—החוק לא חל על קניה מפרטי
—דברי הצעת החוק

התפתחות המסחר והפרסומות לעיתים מובילה את הצרכן לרכוש מוצרים שלא זקוק להם, או באיכות נמוכה יותר, או הטעייה לגבי מחיר ושירות.
לכן נקבעו חובות ואיסורים על העוסקים שמטרתם היא הטעיית הצרכן  ולהביא לידיעתו מידע מלא ככל האפשר על טיב העסקה ולתת לו כלים לתביעה.
—במה דן החוק?
—איסור מצוקתו של הצרכן
—חולשתו שכלית וגופנית
— בורותו
— אי ידיעת השפה
—חוסר ניסיון
— גילוי פגם מהותי בנכס
— תכונות מיוחדות לטיפול מיוחד
— גילוי ריבית אמיתית
— אפשרות בחיוב ערובות.
—חוק קוגנטי
—הגדרות
—מיהו צרכן?
    -מה הוא קונה?
    -ממי הוא קונה?
   - לאיזו מטרה?
—מהו נכס-הגדרה?
—מהו שירות?
"כל שירות ומלאכה שמזמין הצרכן ואינם מכירת נכס"
  "החוק עוסק בכל הפעולות הכלכליות של הרכישה, למעט מה שהוצא מהחוק"
—"לשימוש שעיקרו אישי, ביתי ומשפחתי"
- לא חייב להיות מוחלט
—אם תכנן המוכר לסחור בנכס ולהפיק רווחים כלכליים לא יחשב כצרכן.
 
 
—הגדרות
—מיהו עוסק?
    -מכירת רכב מסוחר במגרש, מול רכבו הפרטי
    -קניית בית מפרטי מול קבלן
    -מכולת
    -האם מתווך הוא עוסק?
—על מי לא מגן החוק?
- על עוסק שקונה סחורה מצד ג'
-דג' קרביץ
   -קנית דירה מפרטי
  -אדם שקונה נכס במטרה לסחור בו
—המשך הגדרות
—נכס:
-נכסים שניתנים להעברה
-מקרקעין
-ניירות ערך
—עסקה
—מכר
—השר
—הממונה
לממונה יש סמכויות גם מכח חוקים נוספים, חוק המתווכים, חוק המועצה להשכלה גבוהה- התשי"ח 1958, חוק החוזים האחידים- התשמ"ג- 1982
—איסור הטעיה
—
—פערי כוחות
—ס' 2
—הטעיה היא הצהרה כוזבת, נוצרת שקיים פער בין הנאמר למציאות, שתי צורות:
מעשה-מצג שווא
    מחדל- אי גילוי פרטים שחובה לגלותם
    "העלול להטעות"- פוטנציאל בלבד
-חובת  גילוי לצרכן-
—ס'4
—ס' 32- ביטול מכר
—
—דוגמאות פרקטיות
—מתווך לא יכול להעריך שווי נכס
—הצבת שלט שאין החזרים או אי אפשר לבטל- לעיתים אסור
—פרסום מודעות שמטעות את הלקוח
—רשימה לא סגורה
—לדג' קניתי חיקוי של ג'ינס לי קופר, צריך להגיד
—בעסקת מכר מרחוק לא גילה לצרכן פרטים או לא סיפק מסמך בכתב.
—אתר של ג' יפית
—130,000 נקנסה קסטרו-מחיר לא נכון בקופה
—שופרסל נ'קנסה ב-450,000- על מבצע של פמפרס
—כרטיסים לאופרה אאידה-סמכות ההמונה
 
—
 
—דוגמאות פרקטיות
—על אף שבבית העסק יש שלט סוף עונה, בעצם אין בו הוזלות אמיתיות
—בית העסק פרסם הנחה של 70%, אבל במקום אין פירוט של המוצרים
    בהנחה, ובקופה מתברר שהכוונה היא להנחה עד 70%.
—לעתים, מתברר לצרכן כי ההנחה הגדולה היא על פריטים בודדים, ורוב
—    ההנחות קטנות הרבה יותר.
—במקרים אחרים מפרסמים מחיר מבצע על הפריטים, אך לא מפרסמים
    את המחיר הקודם. כך לא ניתן לשקול אם הרכישה כדאית
 מבצע ענק מכריז "כל החנות ב-100 ₪", אך זה נכון רק לגבי פריטים בודדים, וכי אין מחירים על המוצרים.
—"התמונה היא להמחשה בלבד"
—תוספת דמי אבטחה במסעדה
—הום סנטר-מחיר על מוצר לא תואם קופה(200,000 ₪) ומחיר קודם של מבצע
—שאלה:
—מתווך מקרקעין סייע לבעל נכס להשכיר דירה ללקוח וכאשר נשאל ע"י לקוחותו הפוטנציאלית-עו"ד, האם תוכל לעבוד משם, נענתה בחיוב, מקום שזה לא היה נכון:
א. חוק החוזים- ס' 6א'
ב.חוק הגנת הצרכן-2(4) הדן במידע מוטעה בדבר שימוש בנכס.
ג. המתווך עבר על הוראות חוק התכנון והבניה
   ד. כל ההערות
—שאלה
—רכשתי מייבש שנציג המכירות אמר שעובד גם בלי צינור שמוציא אדים, התקנתי את המייבש וגיליתי שכן צריך צינור,מה האופציות שלי:
א. ביטול העסקה בתוך שבועיים מיום עשייתה
ב. לא ניתן לבטל
ג. לא ניתן לבטל, אך ניתן לקבל פיצוי כספי.
ד. ביטול העסקה עם 80% פיצוי.
—
—
—
-ס 32
—איסור ניצול מצוקת צרכן
—ס' 3
—בדברי הצעת החוק דובר על עושק- הרחבה לדיני העונשין(431), ס' 18 לדיני החוזים
—הגדרה של דבר רחבה
—לחץ מנציג מכירות, לדג' סירים ו-לחצן מצוקה
—פס"ד פנסיונר מכירת דירה
—שאלה
—נקלעתי לקשיים כלכליים קשים מאד, פניתי לקבלת משכנתא מבנק לאומי, הנציג בבנק, נתן לי את התנאים הגרועים שיכולים להיות, שבכלל לא תואמים את מצב השוק, וזאת רק בגלל שידע שאהיה חייב לקבל זאת בגלל מצוקתי, איזה סעד יש לי?
א. ביטול
ב. אין סעד.
ג. אין לי עילה בשל כדאיות העסקה.
ד. כל התשובות לא נכונות
—חובת גילוי לצרכן 
—ס' 4
—ס' זה מגן על הצרכן מפני עשיית עסקה בנכס פגום, מחייבים את העוסק לגלות ולספר מיוזמתו
—לדג' דיו למדפסת
—חל גם על שירות
—פס"ד בנושא חיוב יתר על גלישה בפלאפון באינטרנט(1)
—פס"ד בנושא חיוב חברת קלאב הוטל על שיפוצים במלון
—פס"ד בנושא מכירת רכב משומש(מד ומנוע)- חובת גילוי
—שאלה:
— אחרי חששות רבות, סוף סוף, אזרתי אומץ ופניתי לרופא השיניים השכונתי, לצורך קבלת טיפול, שהגעתי למרפאה, שאלתי אותו, האם אתה מנוסה מספיק לבצע את הטיפול המורכב, נעניתי בחיוב, בדיעבד גיליתי שרק סיים את לימודיו, מה הדין:
א. רופא הוא רופא
    ב. מה שלומדים בפקולטה לרפואה מספיק.
    ג. הרופא עבר על חוק הגנת הצרכן
   ד. כל התשובות לא נכונות

ס' 4
—עונשין:
—ס' 23א-
שנה מאסר
קנס
ס' 23 ב'-
קנס
—עבירה נמשכת
—23א'-נסיבות מחמירות
—היררכית העבירות
—
—סמכויות נוספות של ביהמ"ש-ס' 24
—סחורה תוחרם
—סגירת עסק
—רישיון שניתן יבוטל או יותלה
—אחריות מעביד
—ס' 25
—מה היקף האחריות
—צעדים אקטיבים
—לדג' חברת השקעות
—לדג' חברת טכנו ראלקו-מילוי מקרר באמצעות תווים-עד 800
—מעקב אחרי נציגים במכירת שרותי רפואה
—הגנה שבאישום
—ס' 27
 
—התחייבויות העוסק- ס' 28
—בעל עסק רכש מוצר חשמלי, על פניו נראה טוב, מכר, הלקוח גילה שמשהו במגעים לא טוב, אולי יתחשבו
 
 
—רכישה מהמדינה
—ס' 29
—דוגמאות
—הוציא:
-איסור הטעיה
-חובת גילוי לצרכן
—וס' 6,7 שעוסק במכירות ייחודיות שנעשות ע"י גופי ממלכתיים של המדינה, לדג' ביהמ"ש ולשכות ההוצל"פ.
—חובה לעדכן שזה נכס מסוג זה
—צו למניעת עבירה עתידית
—ס'
—העבירה עדיין לא נעברה30
—במקרה של קסטרו, רשת פוקס והוניגמן
—פיצויים
—חשוב להבין שהדין הוא כדין עוולה לפי פק' הנזיקין.
אדם גורם נזק, נוצרת עוולה נזיקית, ניתן לתבוע סעדים וגם פיצויים.
—פיצויים עונשים:
ביהמ"ש יבדוק אכיפת החוק והרתעה, עידוד הצרכן למימוש זכויותיו, חומרת ההפרה, היקפה הכספי ונסיבותיה,שווי כספי של העסקה. לבדוק לגופו של עניין.
לדג' חוק הספאם
—תביעה כנגד הוט-ניתוק
 
—ביטול מכר
—ס' 32
—ס' אשר מאפשר לביהמ"ש סמכות לבטל עסקה אם נערכה הטעייה או שנעשתה תוך כדי ניצול מצוקתו של הצרכן.
—ס' 33-סיפור הקשישים והסירים-דומה ליחידות נופש
—. פרסום פסק דין או תיקון פרסום
—ס' 33
—
סנקצית הרתעה ואפילו ניתן להשית על העוסק את הוצאות הפרסום
—ראיה לפרסום
—ס' 34
—ראיה לכאורה
—הפרות-ס' 31
—הפרה חוזרת
—הפרה נמשכת
—הפרה בנסיבות מחמירות-23א
—לדג' לקוח שביקש להתנתק מהוט ולא נותק אחרי חודשיים-הפרה נמשכת
—הום סנטר- נקנסו ב-200,000 ₪ הטעיית צרכנים
—גט איט-של ג' יפית
—קסטרו נקנסו 130,000 הטעיית צרכנים-תג מחיר שונה מהקופה
—שופרסל-400,000-הטעיית צרכנים(חיתולים מסוג מסויים)
—כללי
—עונש לעוסק שעשה עבירה-
קנס
 מאסר
בית המשפט רשאי לבטל את רישיון העסק, להחרים את הסחורה, ולסגור את  עסק.
—אחריות מעביד
—מכירה מרשות ממשלתית
—פיצויים
—ביטול מכר
—סמכויות נוספות של ביהמ"ש
—ס' 24
—
—סמכות הממונה
לדג' במקרה של האופרה
 
אפיק פרסום בניית אתרים