איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תשובות-מועד הבחינה: מאי 1.05.2017  

רשם המתווכים
מועד הבחינה: מאי 1.05.2017
להלן תוצאות הבחינה לפי הגירסאות:
גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1.ג 5.א 3.ב 1.ג
2.ב 25.א 11.א 22.ג
3.ב 6.א 5.א 21.א
4.ג 20.ג 2.ב 20.א
5.ד 13.ד 10.א 24.ד
6.ג 12.ג 4.ד 14.ב
7.ב 1.ב 25.ב 10.ג
8.ג 2.ב 21.ד 3.ג
9.ג 5.ד 6.א 6.ב
10.א 9.ב 8.ב 13.ד
11.ב 14.ב 13.ג 19.ד
12.ב 24.ג 19.א 18.ג
13.ד 4.ב 9.ד 11.א
14.ב 7.ב 15.א 5.ב
15.א 3.ג 1.ב 15.ג
16.ג 22.ג 17.ג 4.ג
17.א 16.א 20.ד 8.א
18.ב 10.ב 12.ג 12.ב
19.ב 15.ב 24.ג 16.ג
20.ב 17.ד 22.ד 17.א
21.ב 19.ב 16.ג 23.ד
22.ג 21.ב 7.ג 2.ב
23.ד 23.ג 23.ד 9.ד
24.ב 11.ד 14.ד 7.ב
25.ג 18.א 18.ג 25.ד
למבחן עצמו לחצו כאן
אפיק פרסום בניית אתרים