איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי

שאלות מבחן המתווכים-המשך  

  
שאלות לתרגול עבור מבחן המתווכים של משרד המשפטים בנושא חוק המכר הבטחת השקעות
מבוססות על משקל דומה לשאלות הנשאלות במבחן המתווכים אשר לומדים בכדי להוציא רישיון תיווך.
כל הזכויות שמורות לרשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", למעט משאלות זהות או דומות מאד שנלקחו ממבחני התיווך של רשם המתווכים של משרד המשפטים אשר שם הזכויות של רשם המתווכים.
שאלות הללו הן שאלות לתרגול לפי נושאים, אין באמור מלהוות יעוץ משפטי.
שאלות אמיתיות של מבחן המתווכים שנכתבו על ידי מי מטעם רשם המתווכים
תוכלו למצוא בקישור:

http://www.justice.gov.il/UNITS/RASHAMHAMTAVCHIM/Pages/default.aspx
להצטרפות לקורס הכנה למבחן המתווכים של משרד המשפטים הקרוב  למקום מגוריכם לרכישת זכיינות ברשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", אם לדעתכם נפלה טעות באחת השאלות  או שאחת השאלות פוגענית, עמכם הסליחה, מרבית השאלות הן פרי הדמיון ולכל שאלה  או הסרת שאלה  או בכל נושא שתבחרו יש להתקשר ליועץ לימודים במשרדי הנהלת אל-הנכס 1700-702-777
או במייל Sharon@el-haneches.co.il

בהצלחה לכולם
 
 
חוק מכר הבטחת השקעות
 1. שי קנה בית מקבלן בגליל המערבי, הקרקע היא של המדינה ומנוהלת במנהל מקרקעין ישראל, הקבלן יהושפט נתן לשי ערבות בנקאית, הערבות הבנקאית היתה בבנק לאומי, לאחר השלמת בניית הבית בהתאם להסכם ומסירת החזקה בבית לשי, ביקש הקבלן יהושפט ששי יחזיר לו את הערבות הבנקאית , האם בשלב זה שי צריך להחזיר לו את הערבות?
א. כן.
ב. בית המשפט יחליט.
ג. שי יחזיר את הערבות לאחר חתימת חוזה חכירה לדורות בינו לבין המנהל.
ד. שי יחזיר את הערבות אחרי הרישום בטאבו.
 
 1. יצחק קנה מניסים הקבלן, דירה יד ראשונה, במעמד התשלום הראשון, יצחק מילא את השובר לתשלום (לפי הסכם השוברים), תוך כמה זמן כספו יובטח על ידי הבנק?
א. 24 שעות
ב. יומיים
ג. מתי שהמכתב יגיע בדואר ישראל.
ד. תוך 14 ימי עסקים מיום התשלום.
 
 
 
 
תשובות:
 1. ג', ס' 2ב'
ד', ס' 3 (ב ) (ה)


עוד שאלות בחוק הבטחת השקעות של רוכשי דירות:

1.  מר' נחום  רכש קרקע(מגרש 350 מ"ר) והתכוון לבנות עליה בית דו משפחתי, באחד מן הבתים בחר לגור עם משפחתו  ואת  הבית  השני מיהר למכור, בכדי לכסות את המשכנתא ולשלם על עלויות הבניה של שני הבתים, האם חייב להבטיח את כספי הקונה שיקנה את הבית השני?

א. לא, רק קבלנים חייבים והוא אדם פרטי.
ב. כן.
ג. רק אם קיבל מעל 3 מיליון ₪.
ד. כל התשובות לא נכונות.
2. קניתי דירה על הנייר, כיצד הקבלן יכול להבטיח את כספי?

א. ערבות בנקאית
ב. ביטוח.
ג. שיעבוד של הקרקע במשכנתא ראשונה לטובת הקונה.
ד. כל התשובות נכונות.
3. קבלן שקיבל את מלוא סכום התמורה על הבית במועד החתימה על הסכם לרכישת "בית על הנייר" עובר על החוק, מה דינו?

א. ביהמ"ש יחליט.
ב. המשטרה תקבע.
ג. עיצום כספי
ד. מאסר.
4. מעל איזה סכום, צריך הקבלן להבטיח את כספי הקונה?

א. מעל עשרה אחוז.
ב. מעל 7%.
ג. מעל 25%.
ד. לא צריך להבטיח בכלל.


5.  הקבלן עופרי, שיווק דירות במגדל יוקרתי לעורכי דין, כתוצאה מכך שעסקינן בעורכי דין, החליט הקבלן עופרי שלא ליידע אותם, על כך שהוא חייב להבטיח את כספיהם, מתוך מחשבה, שאם הם עברו את בחינות הלשכה, אז סביר להניח שהם אנשים מלומדים בצרוף ניסיונם בשטח, אז וודאי לא צריך ללמד אותם.
האם צודק הקבלן עופרי וכתוצאה מכך אין לו חובה לעדכן אותם בבטוחות בחוק?


א. כן, מעורכי דין נדרש ידע  רב ולכן לא חייבים לעדכן אותם.
ב. כן. עורכי דין מכירים את החוקים.
ג לא,  הקבלן חייב ליידע בכתב כל אחד על האמור בחוק.
ד. לא, יידוע בעל פה מספיק.
6. הקבלן אדיר, הינו קבלן אמיד  מאד ושמח לתת ערבות בנקאית ללקוחות שלו, הקבלן אדיר חרף אמידותו הכלכלית, מסרב בכל תוקף לשלם על ההוצאות הכרוכות במתן הערבות הבנקאית, האם צודק?

א. כן. עלות ההוצאות הכרוכות בכך חלה על הקונים.
ב. כן. עלות ההוצאות הכרוכות בכך, חלה על הבנק המלווה.
ג. לא. עלות ההוצאות הכרוכות בכך, חלה עליו.
ד. לא. עלות ההוצאות הכרוכות בכך, חלה על משרד השיכון.
7. איך תשובתך תשתנה אם רשום בחוזה המכר, כי על המוכר לשלם את ההוצאות, אך הבנק אשר נתן את הערבות הבנקאית הוציא קבלה על שם הקונה?

א.  לא תשתנה.
ב. המוכר והקונה יתחלקו חצי חצי.
ג. כל התשובות לא נכונות.
ד. הקונה ישלם את ההוצאות.
8. הקונים דירה בפרויקט המושבה הצעירה , באם המושבות בפ"ת, התבקשו על ידי הקבלן לשלם, לפי לוח התשלום כדלקמן:
6 % במעמד החתימה.
15% כעבור חודש.
כל השאר- עם קבלת מפתח.
את התשלומים התבקשו  על ידי הקבלן , להעביר ישירות לקבלן במזומן.
האם צודק הקבלן?


א. לא. את התשלומים יש לשלם באמצעות שוברים ישירות לחשבון הליווי של הבנק המלווה.
ב. כן. הלא הערבות הבנקאית מתקבלת מהקבלן.
ג. . רק את ה- 6% במעמד החתימה מותר לקבל במזומן.
ד. תשובות א+ג נכונות

9. דני ורינה שילמו תשלום שלישי מתוך 6 באמצעות השוברים, לצורך קבלת ערבות בנקאית, תוך כמה זמן על הבנק המלווה להמציא להם ערבות בנקאית?

א. חודש מיום התשלום בפועל
ב.חודשיים מיום התשלום בפועל.
ג. ארבעה עשר יום מיום התשלום בפועל.
ד. 7 ימים מיום התשלום בפועל.

10. על מי למנות ממונה על פניות הציבור, לעניין דירות שחוק מכר הבטחת השקעות חל עליהם?

א. הממונה על הגנת הצרכן.
ב. רשם המתווכים.
ג. שר הפנים.
ד. שר הבינוי והשיכון.

11. יוני ויונה רכשו דירה מקבלן, ובעקבות הקמפיין השיווקי המוצלח של "להעביר את דביר", לקחו משכנתא מבנק מזרחי טפחות, מי חייב להודיע להם על זכויותיהם לקבלת בטחונות על כספם?

א. הקבלן.
ב. הבנק.
ג. שר השיכון
ד. הקבלן+הבנק.


12. לאחר פניות חוזרות ונשנות של זוגות צעירים שרכשו דירה בפרויקט " דירה לכל דורש" של הקבלן למך, הוחלט על ידי הממונה להטיל על הקבלן למך עיצום כספי שכן, גבה סכומים גבוהים מהרוכשים, ללא מתן בטוחות, כיצד על הקבלן למך לנהוג.

א. לשלם מייד את העיצום הכספי.
ב. לבוא לטעון טענותיו בפני הממונה.
ג. לפנות לצו הקפאת הליכים מביהמ"ש.
ד. כל התשובות לא נכונות
 

תשובות:

1. ב'- הגדרת מוכר בחוק הבטחת השקעות
2. ד'- ס' 2 לחוק הבטחת השקעות
3. ג'- ס' 4 ב' (2) חוק הבטחת השקעות
4. ב'- ס' 2.
5.ג.  2א'1
6. ג' –ס' 3 א'( א').
7. ד'. ס' 3א(ב)
8. ד. ס' 2+ 3ב
9. ג'. -3 ב' ה.
10.ד' – 3ד', והגדרת "שר" בפרק ההגדרות
11.ד'-       3ג'     2א'1
12.ב'. ס' 4ד'.
 1.  
שאלות לתרגול עבור מבחן המתווכים של משרד המשפטים בנושא רישוי עסקים
מבוססות על משקל דומה לשאלות הנשאלות במבחן המתווכים אשר לומדים בכדי להוציא רישיון תיווך.
כל הזכויות שמורות לרשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", למעט משאלות זהות או דומות מאד שנלקחו ממבחני התיווך של רשם המתווכים של משרד המשפטים אשר שם הזכויות של רשם המתווכים.
שאלות הללו הן שאלות לתרגול לפי נושאים, אין באמור מלהוות יעוץ משפטי.
שאלות אמיתיות של מבחן המתווכים שנכתבו על ידי מי מטעם רשם המתווכים
תוכלו למצוא בקישור:

http://www.justice.gov.il/UNITS/RASHAMHAMTAVCHIM/Pages/default.aspx
להצטרפות לקורס הכנה למבחן המתווכים של משרד המשפטים הקרוב  למקום מגוריכם לרכישת זכיינות ברשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", אם לדעתכם נפלה טעות באחת השאלות  או שאחת השאלות פוגענית, עמכם הסליחה, מרבית השאלות הן פרי הדמיון ולכל שאלה  או הסרת שאלה  או בכל נושא שתבחרו יש להתקשר ליועץ לימודים במשרדי הנהלת אל-הנכס 1700-702-777
או במייל Sharon@el-haneches.co.il

בהצלחה לכולם

1.
יצחק מעוניין לרכוש מיעקב נכס המצוי בקרית שמונה ולפתוח במקום מספרה. יצחק מעוניין כי יעקב יתחייב בפניו שלא תהא כל מניעה לפתיחת המספרה. האם יעקב יכול ליתן התחייבות שכזו.
א. לא- יש צורך שיצחק יקבל רשיון מראש הרשות המקומית או מגורם אחר שהוסמך על ידו.
ב. לא- יש צורך שיצחק יקבל רשיון מהרשות לרישוי עסקים.
ג. כן- מדובר בזכות קניינית ויצחק יכול לעשות בנכס ככל העולה על רוחו.
ד. לא- יש צורך שיצחק יקבל רשיון משר הפנים.
 
 
 1. דניאל מתכוון לפתוח בית דפוס האם בית הדפוס צריך לקבל רישיון עסק ? מדוע?
א. בית דפוס חייב בקבלת רישיון עסק מאחר ובית דפוס מופיע ברשימת העסקים טעוני הרישוי שבתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה -1995.
ב. עסק של בית דפוס אינו עסק בתחום המזון ולכן אינו טעון רישיון עסק.
ג. אין צורך בקבלת רישיון עסק במקרה שבית הדפוס ייפתח בדירה המיועדת למגורים, שכן עסק הפועל מדירת מגורים אינו טעון רישיון עסק.
ד. אם בית הדפוס יעשה שימוש במכונות חדשות, אין צורך בקבלת רישיון עסק, שכן רישיון עסק דרוש רק כאשר נעשה שימוש בציוד ישן.
 
 1. רווית מפעילה בית קפה לאחר שקיבלה רישיון עסק להפעלתו , למרות שברישיון העסק נקבע כי הפעלת בית הקפה מותרת עד לשעה 20:00 בלבד, רווית משאירה את בית הקפה פתוח עד לשעה 24:00 דבר שגורם לרעש ולמטרד לדיירי הבתים הסמוכים לבית הקפה , בעקבות תלונות הדיירים מעוניינת רשות הרישוי לבטל את רישיון העסק. בנסיבות המתוארות , כיצד יכולה רשות הרישוי לפעול?
א. רשות הרישוי רשאית לבטל את רישיון העסק מיד, אף מבלי לתת לרווית אפשרות להשמיע את טענותיה.
ב. רשות הרישוי אינה צריכה לעשות דבר, שכן רישיון עסק שתנאיו הופרו מתבטל מאליו.
ג. רשות הרישוי אינה יכולה לעשות דבר, שכן לא ניתן לבטל רישיון עסק לאחר שהוא כבר הונפק , אלא רק היתר זמני.
ד. רשות הרישוי תוכל לבטל את רישיון העסק בהתקיים התנאים הקבועים בחוק.
 
 1. עיריית תל אביב מבקשת לשלול את רישיון העסק של שמשון. מבין התנאים שלהלן, מהם התנאים שעליהם להתקיים בטרם יבוטל הרישיון?
א. על הרשות לקיים התייעצות עם נותן אישור המופקד על קיום מטרה שאי קיומה משמש עילה לביטול, ולתת לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו.
ב. עירייה אינה יכולה לשלול רישיון בשום מקרה. עליה לפנות לבית משפט לעיניינים מינהליים בתביעה לביטול הרישיון.
ג. 14 יום בטרם יבוטל הרישיון על הערה לפרסום הודעה בשני עיתונים יומיים.
ד. ניתן לבטל רישיון לעסק רק אם 3 אזרחים לפחות פנו לעירייה בכתב והתלוננו שהעסק אינו מקיים מטרותיו.
 
 
 
 1. דנה רוצה לפתוח עסק טעון רישוי. לאחר התייעצות עם עורכת דינה שי, הבינה כי טרם פתיחת העסק עליה לעיין ולפעול לפי האמור במפרט האחיד. דנה עשתה כן, אך לאחר פתיחת העסק התברר לה כי נותן האישור המופקד על העסק שלה החליט להוסיף תנאים נוספים לצורך מתן הרישיון.
האם נותן האישור יכול לעשות כן?
א. לא. דנה כבר פתחה את העסק.
ב. כן.תנאי לגבי עסק מסויים, שבמפרט האחיד נקבעו תנאים לגבי עסקים מסוגו, ייקבעו רק על ידי שינוי במפרט האחיד או בס' 7ג'3, אלא אם חל שינוי בדין המחייב שינוי בתנאי רישוי העסק או אם גם אך לא רק מפקח כבאות ראשית קבע תנאי כאמור בהתקיים , גם אך לא רק, חשש לשלום הציבור.
ג. כן.
ד. כל התשובות לא נכונות
 
 1. שירלי בשעה טובה פתחה עסק טעון רישוי.
בטקס הרמת הכוסית והקראת ברכת העסק, נשאלה שירלי על ידי אמא שלה, לכמה זמן ניתן לה רישיון, שכן אמא של שירלי לא היתה מרוצה מכך ששירלי ויתרה על משרתה כשכירה.
שירלי ענתה לה, שפרק הזמן הוא כמה שכתוב בחוק.
לכמה זמן ניתן רישיון עסק?
 1. שנה.
 2. שנתיים
 3. שלש שנים
 4. חמש עשרה שנה.
 1. יוני רוצה לקבל היתר זמני לפתיחת עסק. מה תקופת המקסימום לתוקפו של היתר זמני?
  א. שנתיים
  ב. ניתן גם לתת היתר זמני לתקופה שקיימת אפשרות להאריך אותה ובלבד שסך התקופות לא יעלה על שנה.
ג. שלש שנים.
ד. ארבע שנים.
 
 1. עירית קרית אונו(רשות הרישוי) רוצה לבטל את רישיון העסק של פלאפל שלמה, שכן הוא אינו רוצה להתפנות ממתחם המסחר הישן ובכך מפריע לקידום פרוייקט פינוי בינוי האזור.
  האם יכולה לעשות כן?
  א. כן.
  ב. לא
  ג. כן. אך לא יבוטל רישיון או היתר זמני מיוזמתה של רשות הרישוי, אלא לאחר התייעצות עם נותן האישור המופקד על קיום מטרה מן המטרות האמורות בס' 1(א) שאי קיומה משמש עילה לביטול.
  ד. כל התשובות לא נכונות.
8.
ד.תשובות ב'+ג' נכונות.
10. היכן יפורסם  המפרט האחיד?
      א. בעתון.
      ב. באינטרנט, בפורטל השרותים הממשלתי.
      ג. במקומון.
      ד. ברשם המתווכים.
11. שונתה דרישה במפרט האחיד אחרי שהעסק כבר פועל.
      האם בעל העסק צריך לפעול בהתאם לשינוי מייד?
א. תמיד כן.
ב. לא.
ג. כן. מתום תקופת הרישיון או מתום שלש שנים ממועד השינוי, לפי המוקדם, אלא אם כן קבע גורם ארצי מוסמך בהתקיים האמור בחוק.
ד. כל התשובות לא נכונות.
תשובות
1.א
2. א'
3.ד'
4. א'
5. ב'- ס' 7. חוק רישוי עסקים
6. ד'. ס' 7א'.
7. ב'. ס' 7ב'.
8.ג' ס' 7ג'ב'
9. ד'. ס' 7ג'1.
10. ב'. ס' 7ג'2.
11. ג'  ס' 7ג' 4
 עוד שאלות בדיני רישוי עסקים
 
1. למי קיימת הסמכות לתת צווים  בעניין סוגי עסקים אשר טעונים רישיון?
א. שר הפנים
ב. שר העבודה והרווחה
ג. נשיא המדינה
ד. שר הבינוי והשיכון.

2. סמואל רצה לפתוח חנות צעצועים, למי עליו לפנות לקבלת רישיון?
א. וועדה המחוזית.
ב. מחוץ לתחום רשות מקומית, מי ששר החוץ הסמיכו לכך.
ג. רשות מקומית אם העסק נמצא בשטחה.
ד. ב+ג.
3.  עם מי השר צריך להתייעץ בבואו לתת רישיון , כאשר רוצים להקים מפעל גדול, ויש  לשמור על בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו:
א. שר העבודה והרווחה.
ב. השר לאכות הסביבה
ג. שר החקלאות.
ד. שר המשטרה.

4. מי בודק האם המטרה של " קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותי כבאות מתקיימת שפותחים עסק?
א. שר לאיכות הסביבה.
ב. שר המשטרה.
ג. שר החקלאות.
ד. שר הפנים

5. דניאל ישב וחשב כיצד יוכל להרוויח כסף מהיר והגיע למסקנה כי יום העצמאות קרב ובא והוא יוכל להקים דוכן במרכז החגיגות ליד הבמה של ההופעות.
מה על דניאל לעשות:
א. לא לעשות דבר.
ב. לפעול לקבלת היתר זמני.
ג לפעול לקבלת אישור משר הפנים
ד לפעול לקבלת אישור מהוועדה המחוזית

6. דני פתח מסעדת בשרים מצליחה, דני קיבל רישיון עסק כדין ומסגר אותו, כמה זמן רישיון העסק בתוקף?
א. ללא הגבלת זמן
ב. לשנה.
ג. לשנתיים.
ד. לחמש שנים

7. ליאור ראה את הצלחתו המסחררת של דני מהשאלה הקודמת ופתח גם הוא עסק מסוג חנות צעצועים במורד הרחוב, שקיבל את רישיון העסק הופתע לגלות, כי צורף מכתב שטומן בחובו את המידע הבא:"רישיון העסק לחנויות צעצועים תוקפו לשנתיים", ליאור פנה אליך ושאל האם יתכן הדבר, מה תאמר לו?
א. לא, זו בוודאי טעות.
ב.יש עסקים ששר הפנים יכול להחליט כי יהיה להם תוקף, כל עוד התקופה לא תפחת משנה.
ג. יש עסקים ששר הפנים יכול להחליט כי יהיה להם תוקף, כל עוד  התקופה תפחת משנה.
ד.שר הפנים יכול לקבוע זאת עם התייעצות עם שר העבודה והרווחה.

8. דניאל שהקים דוכן ביום העצמאות(בשאלה 5), קיבל היתר זמני, מה תקופת המקסימום להיתר שרשות הרישוי תקבע לו?
א. ארבע שנים.
ב. שלש שנים.
ג. שנתייים.
ד. שנה.

9. גידי מפעיל מועדון שבו נערכים ימי הולדת לילדים, לימים התגלה שגידי אינו עומד בתקנות מכבי האש במקום ועסקו נסגר, מה יכול גידי לעשות.
א. כלום. הוא פושע.
ב. יש לו זכות לטעון טענותיו.
ג. לשלם על חידוש רישיון העסק.
ד. כל התשובות לא נכונות

10. האם עסקו של גידי יסגר מייד, או שיוכל להשלים את התחייבותו ללקוחה עליזה שחוגגת את יום ההולדת של בתה בשבוע הבא?
א. יסגר מייד.
ב. יסגר תוך חודש.
ג. יסגר תוך חודשיים.
ד. יסגר תוך שלושה חודשים.

11. אילו מהעסקים הבאים נדרשים ברישיון עסק?
- הפעלת משרד תיווך
-מסעדה
-מחסן לאחסנה  ששטחו 40 מ"ר
-דוכן נקניקיות במרכז העיר
א. כולם.
ב. מסעדה  ומשרד תיווך.
ג. דוכן נקניקיות , מסעדה ומחסן.
ד. דוכן נקניקיות ומסעדה.
תשובות.
12. רשת רב חן, פתחה אולם קולנוע נוסף בבאר שבע, האם צריך רישיון עסק?
א. כן.
ב.לא.
ג. היא רשת, יש לה כבר .
ד. רק אם שר הפנים יחליט כך

1. א
2.ד
3. א
4. שר הפנים
5. ב'
6. א'. 7א'
7. ב'.  7ב'1
8.ד'. 7א'ג'
9. ב'- 7'ג'ג'
10.ג. '7ג'
11. ד'. דוכן נקניקיות 6.9א', תיווך- לא, מחסן 6.1א', מסעדה 4.2
12. א'.      7.7. ב'
 
 
אפיק פרסום בניית אתרים