איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי

המשך שאלות ממבחן המתווכים  

 
 
שאלות לתרגול עבור מבחן המתווכים של משרד המשפטים בנושא חוק המתווכים
מבוססות על משקל דומה לשאלות הנשאלות במבחן המתווכים אשר לומדים בכדי להוציא רישיון תיווך.
כל הזכויות שמורות לרשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", למעט משאלות זהות או דומות מאד שנלקחו ממבחני התיווך של רשם המתווכים של משרד המשפטים אשר שם הזכויות של רשם המתווכים.
שאלות הללו הן שאלות לתרגול לפי נושאים, אין באמור מלהוות יעוץ משפטי.
שאלות אמיתיות של מבחן המתווכים שנכתבו על ידי מי מטעם רשם המתווכים
תוכלו למצוא בקישור:

http://www.justice.gov.il/UNITS/RASHAMHAMTAVCHIM/Pages/default.aspx
להצטרפות לקורס הכנה למבחן המתווכים של משרד המשפטים הקרוב  למקום מגוריכם לרכישת זכיינות ברשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", אם לדעתכם נפלה טעות באחת השאלות  או שאחת השאלות פוגענית, עמכם הסליחה, מרבית השאלות הן פרי הדמיון ולכל שאלה  או הסרת שאלה  או בכל נושא שתבחרו יש להתקשר ליועץ לימודים במשרדי הנהלת אל-הנכס 1700-702-777
או במייל Sharon@el-haneches.co.il

בהצלחה לכולם
.
 1. גיא, בעל חנות בקניון, חתם על טופס הזמנת שירותי תיווך לאלעד, מתווך נדל"ן מורשה במקרקעין, במטרה שישכיר את החנות אשר בבעלותו. אלעד הציע את החנות למספר שוכרים פוטנציאליים. לאור המיתון במשק, פנה הבעלים, גיא, למתווך נדל"ן מורשה נוסף בשם אסף על מנת שיפעל גם הוא להשכרת החנות. אחד השוכרים המתעניינים בנכס, הייתה חב' 'צבע וסיד' בע"מ. נציג החברה ביקר בחנות באמצעות שירותו האדיב של אסף , חתם לאסף על טופס הזמנת שרותי תיווך ולאחר משא ומתן מסחרי, חתם נציג החברה מיופה הכח, על הסכם שכירות בכתב עם הבעלים ,למי מבין שני המתווכים בנדל"ן מגיעים דמי התיווך:
א. אלעד, כי הוא הראשון בזמן.
ב. אסף, כי קיבל בלעדיות.
ג. לשני המתווכים
ד. לאסף, כיוון שהוא הגורם היעיל.
 
 1. בועז מתווך בנדל"ן תיווך בעסקת מכירת הדירה של אדווה ואבי ללקוח הקונה דניאל. לאחר חתימת העסקה על זיכרון דברים מחייב, ביקש דניאל, הלקוח הקונה מהמתווך נדל"ן להציג את רישיון התיווך שלו, בועז החל לגמגם ואז גילה לצדדים, כי הינו בעל רישיון תיווך אבל לא שילם את האגרה האם מגיעים למתווך בנדל"ן דמי תיווך:
א. לבועז המתווך מגיעים דמי תיווך ואין זה מעניינו של דניאל מהם היחסים בין המתווך לרשם המתווכים.
ב. לבועז המתווך מגיעים דמי תיווך, ומאחר ויש בידיו הסכם תיווך חתום עם הבעלים והוא היה הגורם היעיל שתיווך בעסקה.
ג. ללא רישיון בתוקף ואגרה משולמת לא ניתן לעסוק בתיווך במקרקעין ולכן לא ניתן לגבות דמי תיווך.
ד. כל התשובות לא נכונות.
 
 
 1. ג'קי המתווך מחפש מגרש לבניית בית קרקע עבור אחיו יוני. במהלך עבודתו העקבית בחיפוש המגרש, פנה אל ג'קי בעל מגרש והזמין ממנו שירותי תיווך כדין למכירת המגרש שבבעלותו, זאת באמצעות חתימה על טופס הזמנת שרותי תיווך. המגרש נראה לג'קי כמתאים עבור אחיו יוני. אילו מגבלות יש לג'קי במקרה כזה:
א. אין לג'קי מגבלות, על ג'קי לנצל את כישוריו וניסיונו הרחב להשגת המגרש עבור אחיו במחיר הנמוך ביותר, מבלי לומר לבעל המגרש כי הקונה המעוניין הוא אחיו.
ב. זכותו של ג'קי לקנות לעצמו או למשפחתו כל נכס הנמסר לטיפולו, בתנאי שסיפר לבעל הנכס על העניין האישי שלו בנכס.
ג. ג'קי אינו רשאי בשום מקרה לרכוש לעצמו או למי ממשפחתו הקרובה נכס הנמסר לטיפולו כמתווך.
ד. ג'קי רשאי לתווך בעסקה גם אם יש לו בה עניין אישי, ובלבד שגילה לבעל המגרש את עניינו האישי וקיבל לכך את הסכמתו בכתב.
 
 1. שי עגנון פנה ליצחק המתווך, על מנת שימצא לו דירה שקטה המתאימה לצרכיו, זאת מפני ש ברצונו להתרכז בכתיבה ובדברי הגות. יצחק המתווך מצא דירה מתאימה, בסביבה שקטה ובמחיר העונה על דרישותיו של שי עגנון. יצחק יודע כי בדירה ממול מתגורר לירון המוסיקאי, המקיים בדירה סדנאות מוסיקה ותיפוף רועשות. לירון המוסיקאי ביקש מיצחק המתווך שלא לגלות את בעיית הרעש ללקוחות המתעניינים, כי כך יהיה קשה לאתר מתעניינים. מהי חובתו של המתווך יצחק במקרה כזה:
א. אין זה מחובתו של יצחק המתווך ליידע את שי עגנון או כל לקוח אחר, בדבר עיסוקו של כל אחד משכניו.
ב. עיסוקו של השכן הינו במקרה זה עניין מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך, ועל יצחק המתווך למסור מידע זה ללקוחו בטרם יחליט על העסקה.
ג. לפי סעיף 11 לחוק המתווכים אסור ליצחק למסור מידע זה לשי עגנון, כי זה עולה בגדר שמירת סודיות.
ד. על יצחק ליידע את שי עגנון רק במידה ולשכן יש רישיון עסק מהרשות המקומית לסדנת המוסיקה שהוא מקיים.
 
 1. איתי פנה לרוני, שהינו מתווך במקרקעין, וביקש ממנו לטפל במכירת דירתו. איתי חתם ביום 22.4.2009 על טופס הזמנה לביצוע פעולת תיווך במקרקעין וכאות להערכתו את המתווך רוני ציין איתי בטופס הזמנת שרותי התיווך, כי הוא נותן את העסקה של מכירת הדירה לטיפולו הבלעדי של המתווך רוני, בלי שציין את תקופת הבלעדיות. כעבור חודשיים שכח איתי את התחייבותו והיפנה את הטיפול במכירת הנכס לליאור, יריבו של רוני. האם איתי יכול להפנות את הטיפול במכירה לליאור?
א. לא- מדובר בהפרת הסכם.
ב. כן- על פי חוק המתווכים, תסתיים תקופת הבלעדיות בתום 30 ימים מן היום שבו חתם הלקוח על ההזמנה.
ג. לא- מרגע ששאול כלל בהזמנה את עניין הבלעדיות, הבלעדיות תקפה עד שהדירה נמכרת.
ד. אף לא תשובה מהנ"ל נכונה.
 
 1. עינת הינה מתווכת במקרקעין אשר שמשה בעבר(אבל לא היום) כעורכת דין מבריקה. האם עינת, אשר מייצגת היום כמתווכת בעסקת תיווך,  יכולה להשתמש בכישוריה כעורכת דין ולייצג את לקוחותיה בעריכת משא ומתן משפטי לקראת חתימה על חוזה המכר של נכס המקרקעין(בתור מתווכת) :
א. כן, כל עוד שהיא תגלה לצדדים כי שמשה בעבר כעורכת דין.
ב. כן. היא תוכל לעשות כך, רק אם תודיע כי היא מוותרת על שכר טרחתה בנוגע לשירותים משפטיים אבל לא על תוותר על עמלת התיווך.
ג. לא.
ד. אף לא תשובה מהנ"ל נכונה.
 
 1. בני זוג המצויים בהליכי גירושין פנו לאביב המתווך בכדי שימכור את הדירה אשר בבעלותם ושימשה אותם למגורים. בני הזוג ביקשו מאביב המתווך שלא להשתמש במידע שמסרו לו אודות סיבת המכירה, ושלא ימסור מידע ללקוחות המתעניינים על גירושיהם. זאת מפני שחוששים כי מסירת המידע תחליש את יכולתם להשיג מחיר גבוה עבור הנכס במשא ומתן. איך על אביב המתווך לנהוג?
א. בישראל 50% מהזוגות מתגרשים ולכן אין מניעה שאביב המתווך ימסור זאת ללקוחות מתעניינים.
ב. אביב המתווך מחויב לפי חוק למסור ללקוחו כל מידע שיש בידו בעניין מהותי הנוגע לנכס, ולפיכך עליו להעביר מידע זה לכל לקוח מתעניין.
ג. נסיבות המכירה, קרי הגירושין אינן בגדר מידע מהותי הנוגע לנכס עצמו, ולכן חובתו כלפי המוכרים לאי גילוי הידיעה, לפי ס' 11 היא הקובעת במקרה זה.
ד. המתווך מחויב למי מהלקוחות שפנה אליו ראשון ולכן יכבד את בקשתם.
 
8.עומר מתווך צעיר שאל את המתווך הוותיק במשרדו אלון האם לקוח חייב לחתום על טופס הזמנת שרותי תיווך בכתב ,בכדי שהמתווך יפעל למטרת ביצוע פעולת תיווך במקרקעין או שמספיקה לחיצת יד:
א. אם הלקוח והמתווך מכירים זה את זה ובצעו בעבר עסקאות רבות יחדיו אין הכרח שתהיה הזמנה בכתב, גם לחיצת יד זה בסדר.
ב. אם מדובר בלקוח שנמצא בחו"ל ואינו יכול לחתום על ההזמנה ניתן לפנות לרשם המתווכים, במכתב רשום ולבקש ממנו פטור מחתימה של הלקוח על גבי טופס הזמנת שרותי תיווך.
ג. טופס הזמנת שרותי תיווך הכרחי, רק כאשר הלקוח מעוניין להעביר את הטיפול בנכס לטיפולו הבלעדי של המתווך.
  חתימה של הלקוח על טופס הזמנה לביצוע פעולות תיווך במקרקעין הינה הכרחית ובלעדיה המתווך עלול שלא להיות זכאי  לעמלת תיווך.
  
9.נעמי קיבלה בשעה טובה רישיון מתווכת במקרקעין. היא יוצאת לחגוג בפאב מסעדה מוזס עם משפחתה. יניב, בעל המסעדה, אשר שומע את צהלות השמחה ומבין כי נעמי הינה מתווכת במקרקעין, מבקש להעביר לטיפולה את התיווך בעסקת מכירת דירה שבבעלותו. נעמי מבקשת לחתום עם יניב, בעל המסעדה על טופס הזמנת שרותי תיווך בכתב לפני שמתחילה לעבוד על הנכס. אילו מהפרטים הבאים חייבים להיכלל, בין היתר, בטופס ההזמנה ?
א. תיאור הנכס נושא פעולת התיווך, סוג העסקה ומספר הבעלים הקודמים של הנכס.
ב. שמות, כתובות ומספרי זיהוי של המתווך ושל הלקוח, הצהרה בכתב, במסמך נפרד כי נעמי המתווכת מתחייבת לפרסם את הדירה לפחות בשני מקומונים ובנוסף הצהרה שנעמי היא מתווכת חדשה.
ג.  
. תיאור הנכס נשוא העסקה, סוג העסקה(מכירה או שכירות) ומחיר העסקה המבוקשת בקירוב.
 
10. שירלי ודניאל רוצים למכור את דירתם על גדות הירקון בתל אביב. הם פונים לגיא, מתווך במקרקעין ומוסרים לטיפולו הבלעדי את התיווך בעסקת המכירה של דירתם. גיא המתווך מחתים את שירלי ודניאל על טופס הזמנת שרותי תיווך ובנוסף מחתים אותם על טופס בלעדיות לשיווק בלעדי של הנכס. מהי תקופת הבלעדיות הארוכה ביותר שיכול לקבל ?


א.

חודשיים
ב. אין הגבלה.
ג. חודש
ד. חצי שנה.
11.שאלה זו בוטלה, לא להתייחס
 
 
 1. מידד מתווך מורשה, מעוניין לרשום בטופס הזמנת שרותי התיווך את מספר הרישיון שלו, האם יכול לעשות כן, או שמא צריך אישור מיוחד ?
א. כן ובלבד שיידע את הלקוח.
ב. כן.
ג. לא.
ד. לא. מספר הרישיון סודי ורק לרשם המתווכים מותר לדעת עליו.
 
13.ערן, מתווך במקרקעין, החתים לקוח קונה על טופס הזמנת שרותי תיווך לדירה בנווה עמל בהרצליה, הלקוח הקונה הסכים למחיר הנדרש והמוכר שלח לקונה, מסמך שבו מקבל את הצעתו וזאת כל עוד יחתם חוזה מחייב תוך 48 שעות, ערן דרש באופן מיידי לקבל את עמלתו מהלקוח הקונה, עוד לפני חתימת החוזה, האם זכאי לקבל את עמלת התיווך באופן מיידי?
א. לא, מאחר ולא נחתם חוזה
ב. כן, הסכם בע"פ גם מהווה בסיס לקבלת עמלת תיווך..
ג. כן, מאחר ונחתם טופס הזמנת שרותי תיווך כדין.
ד. כל התשובות לא נכונות.
 
14.רעות מעוניינת לפרסם בטלוויזיה פרסומת לגבי חברה קבלנית שרוצה למכור נכסים בצור יגאל. האם רעות חייבת להיות בעלת רישיון תיווך?
א. לא .
ב. כן.
ג. כל שיווק נכס הינו פעולת תיווך.
ד. כל התשובות לא נכונות.
 
15. דנה החליטה לעשות הסבת מקצוע מאומנות לתיווך. ניגשה למבחן התיווך במקרקעין, בערב בדקה את התשובות באינטרנט וגילתה כי קיבלה 100 במבחן. למחרת יצאה לפרזנטציה , החתימה את הלקוחות על טופס הזמנת שרותי תיווך, היוותה גורם יעיל כנדרש בחוק וכעבור 48 שעות נחתם חוזה. האם זכאית לקבלת עמלת תיווך?
א. כן. היא קיבלה 100, פשוט גאון.
ב. לא.
ג. אם תתקבל תשובה רשמית מרשם המתווכים שעברה, אז ברור שתהא זכאית לעמלה.
ד. כל התשובות לא נכונות.
 
 1. לישי מתווך במקרקעין פשט את הרגל. לישי בחר להתייעץ עם חברתו חן ושאל אותה האם יוכל עדיין לעסוק בתיווך. מה חן תענה לו?
א. רשם המתווכים ישלם את חובותיו.
ב. הרשם רשאי לשלול את רישיון התיווך, לאחר שניתנה ללישי הזדמנות להשמיע טענותיו בפניו, ולאחר שנועץ בוועדה המייעצת.
ג. לישי ימשיך לעבוד בתיווך כרגיל
ד. כל התשובות לא נכונות
 
 
 
 
 1. אורלי מתווכת חדשה במקרקעין קיבלה את רישיון התיווך לאחר שעשתה הסבה מהוראה לתיווך. אורלי החתימה את הלקוחה הראשונה שלה עידית על טופס הזמנת שרותי תיווך שבו צוינה, הוסכמה ונחתמה בלעדיות לחצי שנה, אך לא על טופס בלעדיות נפרד, זאת לצורך מכירת הדירה ברחוב וולף 2 בפתח תקווה. אחרי שלושה חודשים מצאה אורלי קונה ונחתמה עסקה, כעת עידית לא רוצה לשלם את עמלת התיווך כי לא נחתם טופס בלעדיות נפרד. האם עידית תוכל להתחמק מתשלום עמלת התיווך?

  א. כן.
  ב. לא, כי אורלי היתה הגורם היעיל.
  ג.לא. בלעדיות זה בלעדיות.
  ד. יש להגיש שאילתא לרשם המתווכים.
 2.  גיא הקבלן מעוניין לשכור את שירותיו של יוני המתווך המורשה, שהחליט אחרי שנים של עבודה כמנהל מוצר בתחום התרופות לעבור לעסקי התיווך במקרקעין.יוני כיום בעל רישיון תיווך. יוני הסכים לשווק את הדירות של הקבלן גיא בפרויקט החדש בכפר גנים בפתח תקווה, אך דרש לקבל בלעדיות לתקופה של שנתיים.
  האם יוני יכול לקבל בלעדיות לדירות לתקופה של שנתיים?

  א. לא, בלעדיות לעניין דירה לא משנה מי נותן את הבלעדיות היא לחצי שנה.
  ב.כן. כי המדובר במוכר שבמהלך עסקיו.
  ג. לא, בלעדיות לעניין דירה לא משנה מי נותן את הבלעדיות היא לשנה.
  ד. לא ידוע.
 3. יהונתן טמייב למד משפטים בקריה האקדמית קרית אונו ולימים עבר לגור בירושלים, הוציא רשיון תיווך, שילם את האגרה והתחיל לעסוק בתיווך.
  חברו אלעד בר אילן פנה אליו בבקשה שימצא לו בית פרטי עם נוף פסטורלי, יהונתן המתווך מצא לו בית כאמור, אך לבית לא  התקבל היתר בניה למרתף, יחידת ההורים  ולמרפסת הצופה על הנוף. האם יהונתן יחוב באחריות מסויימת?
  א. כן. אפילו אם יש עו"ד שייצג את אלעד בר אילן.
  ב. לא. כי יש עו"ד שייצג את אלעד בר אילן.
  ג. לא, יש חבות בדיקה על קונה הנכס.
  ד. לא. איך מתווך אמור לדעת אם יש היתר אם המוכר לא סיפר לו?!
 4.  פזית התחתנה עם בחיר ליבה רותם, פזית החליטה לעבוד בתיווך מקרקעין שכן גילתה כישרון גדול בתחום המכירות. פזית החליטה להתמחות בתיווך נכסים בין רוכשי דירות לכונסי נכסים אשר מנהלים ומוכרים דירות של חייבים בהוצאה לפועל. האם יכולה פזית לקבל עמלת תיווך, על תיווך נכסים בהוצאה לפועל?
  א. לא.
  ב. כן, כל עוד היא החתימה על טופס הזמנת שרותי תיווך.
  ג. רשם ההוצאה לפועל יחליט.
  ד. ביהמ"ש יחליט.
 5. מוטי שאינו בעל רישיון תיווך, עוסק בייזום נדל"ן שנים רבות, מוטי גילה אף כישרון רב בתחום. מוטי שכר משרד בקניון קרית אונו וכתב על דלת משרדו, מוטי- מומחה בקישור מוכר וקונה, הדרך שלך למכירת הנכס מתחילה כאן.
  האם מותר הדבר?

  א. כן.
  ב. לא. זוהי יצירת רושם כאילו הוא מתווך.
  ג.צריך להגיש שאילתה לרשם המתווכים.
  ד.כן. היו תקדימים בתחום.
 6. ליגאל מתווך ידוע ומומחה בתחומו, פנתה הלקוחה סיון וביקה ממנו לערוך שומת מקרקעין לנכס שרוצה למכור.
  יגאל מכיר את כל הנכסים שנמכרים בשוק ומחירם המוצע ואת כל הנכסים שנמכרו בשוק לפי נתוני מס שבח, האם יכול יגאל המתווך לערוך שומת מקרקעין?

   א. כן.
   ב. לא
   ג. כן. רק באישור רשם המתווכים.
   ד. כן. רק באישור לשכת שמאי המקרקעין.
 7. נועה מעוניינת למכור את דירתה, שכנה המסור איתמר הציע לסייע לה. איתמר פרסם את הדירה בעיתון ובפייסבוק ומצא קונה – שחר. לאיתמר אין רישיון תיווך וסייע לנועה רק מרצונו הטוב. האם רשאי לעשות כן?
  א. מותר רק אם יש לו רישיון תיווך.
  ב. מותר לו להביא קונים אבל אסור לו למכור את הדירה ללא רישיון תיווך.
  ג. מותר כל עוד לא מציג עצמו כמתווך.
  ד. אסור לפרסם בפייסבוק, אסור להראות דירות בלי רישיון תיווך.
 8. אלעד ומיכל קנו דירה באמצעות המתווך המבוגר אברהם. הם התחייבו לשלם 1.5% משווי המכירה של העסקה. בהסכם המכר נרשם שאלעד ומיכל ישלמו למוכר 3 מיליון ₪ ובנוסף יעבירו למוכר מוסך שבבעלותם.
  מה גובה דמי התיווך שהמתווך הוותיק אברהם זכאי להם?

  א. אי אפשר לדעת.
  ב. 1.5% משווי העסקה
  ג.1.5 משווי העסקה( 3 מיליון ₪+ שווי המוסך לפי הערכת שמאי)
  ד.2%+ מע"מ משווי העסקה
 9. חברת "צור או בקיצור"-חברה קבלנית, בונה פרוייקט מגורים של 200 יחידות דיור, החברה פנתה למשרד תיווך "נועה נכסים", המתווך המסור איתמר מהמשרד, החתים את יוני הבעלים של החברה הקבלנית על טופס בלעדיות וטופס הזמנת שרותי תיווך, לתקופה של 24 חודשים, האם יכול?
  א. כן.
  ב. לא.
  ג. אי אפשר לדעת.
  ד. כל התשובות לא נכונות.
 10. מתן מתווך מורשה. אלירן מוכר דירה בשכונת נווה עוז בפ"ת וחתם עם מתן על הסכם תיווך והסכם בלעדיות.
  מתן תלה שלט ופרסם את הדירה בעיתון כמוסכם עם אלירן.
  במסגרת תקופת הבלעדיות נתקל אלירן בשכנתו הילה וסיפר לה שמוכר את הדירה.
  הילה קנתה את הדירה במסגרת תקופת הסכם הבלעדיות.
  האם למתן מגיעה עמלת התיווך?

  א.מתן לא זכאי לדמי תיווך כי לא היה הגורם היעיל.
  ב. מתן זכאי לדמי תיווך מלאים.
  ג. צריך לשאול עו"ד
 11. כל התשובות לא נכונות
 
 1. שחר המתווך החרוץ, פנה לפלג בהצעה לתווך במכירת ביתו שנמצא בישוב קטן בעמק חפר. שחר גילה שיש חריגות בניה בבית, בשל חדר שנבנה ללא היתר בניה ובנוסף בגלל הסיבה הזו, בוטלו כבר 3 חוזי מכר קודמים עם לקוחות שונים.
  לימים הדס ביקשה לקנות את הדירה.
  פלג התייעץ עם עורכת הדין יובלי, האם עליו כמתווך לספר על החריגות בניה להדס.
  מה נכון?


  א.אם פלג לא יאשר לו לספר על החריגות אז אסור לו.

  ב. אסור לספר.
  ג. חייב לספר, זהו עניין מהותי.
  ד.כל התשובות לא נכונות
 2. סיון קנתה משרד מחברתה אפי. ביום 1.1.2014 החליטה למכור את המשרד ובאותו יום פנתה לאורלי המתווכת. אורלי החתימה את סיון על טופס הזמנת שרותי תיווך וטופס בלעדיות, נקבע שתקופת הבלעדיות היא חצי שנה. ביום 10.3.14, גילתה סיון שאורלי תלתה רק שלט בחזית המשרד ולא נקטה אף פעולת שיווק אחרת.
  האם סיון יכולה להשתחרר מההסכם?

  א. כן, מותר להחתים בלעדיות רק על דירה ולא על משרד
  ב. כן. כי המתווכת לא ביצעה את פעולות השיווק בשליש הראשון של הבלעדיות.
  ג. לא.
  ד. לא. כי פעולות השיווק בוצעו כדין
 
תשובות:

 
1 - ד- ס' 14 לחוק המתווכים
2 - ג. ס' 2+ ס' 18 ב' לחוק המתווכים.
3.ד. ס' 10 לחוק המתווכים.
4.ב'- ס' 8 לחוק המתווכים
 

5. ד'- ס' 9 , טופס בלעדיות צריך להיות במסמך נפרד.
6. ג'. ס' 12 לחוק המתווכים.
7.ג' –ס' 11 לחוק המתווכים
8.ד'- ס' 14+ס' 9 לחוק המתווכים
9. ד'- תקנות המתווכים פרטי הזמנה בכתב.
10 ד'- ס' 9 לחוק המתווכים
11.שאלה בוטלה לא להתייחס.
12. ב'. תקנות המתווכים-פרטי הזמנה בכתב
13. א'- עסקה במקרקעין חייבת להיות בכתב(ס' 8 חוק המקרקעין)
14.א'. ס' 2 ג' חוק המתווכים
15.ב'. אינה בעלת רישיון תיווך. ס' 2
16. ב'. 5 ב' חוק המתווכים
17. ב'. ס' 14 חוק המתווכים.
18.ב. ס' 9 לחוק המתווכים
19. א'. ס' 8 חוק המתווכים+ פסיקה- טלי שושן.
20. ב'.
21. ב'. ס' 2. חוק המתווכים.
22. ב'. מתווך לא שמאי- חוק שמאי מקרקעין.
23.ג'- 2 ג' חוק המתווכים
24.ג' . תקנות המתווכים פרטי הזמנה בכתב.
25. א'. ס' 9 "מוכר שלא במהלך עסקיו."
26. ב ס' 9
27.ג. ס' 8
28. ב. ס'9
 
 
 
עוד שאלות בדיני תיווך


1.מיכאל שאינו בעל תואר אקדמאי, הוציא רישיון תיווך במקרקעין כדין ושמו נרשם בפנקס המתווכים, לימים הראה דירה ריקה לגילה, לקוחה פוטנציאלית, גילה חתמה על טופס הזמנת שרותי תיווך, ראתה כי טוב והדירה עונה על צרכיה והחליטה לקנות את הדירה וחתמה על חוזה כדין בפגישה אצל עו"ד עם המוכר.  מיכאל שהיה מאושר מאד מהסכמתה ורכישתה, מיד שלח לה דרישה לתשלום דמי תיווך, האם התבצע תיווך כדין?
א. כן.
ב. לא. תיווך הוא הפגשה בתמורה בין שני צדדים או יותר וגילה לא פגשה את הבעלים של הנכס,  ולכן חלק מהגדרת תיווך, קרי הימצאות "צדדים" לא מתקיימת.
ג. לא.
ד. לא, אם היה מדובר על משכנתא אז היה זכאי לדמי תיווך.
2. ז'ק צרפתי לשעבר, רוצה לגשת לבחינת התיווך לאחר שביצע עליה והשתקע בארץ, ז'ק נרשם לבחינה וקיבל אישור לגשת להיבחן וביקש שהבחינה תכתב עבורו בשפה הצרפתית, הרשם סרב, האם צדק הרשם?
א. כן, הבחינה מיועדת לאזרחים ותושבים ישראלים ולכן הבחינה חייבת להיות בעברית.
ב. הרשם רשאי לאשר לז'ק להבחן בשפה הצרפתית.
ג. ז'ק יכול להבחן רק בעל פה.
ד. רק הוועדה המייעצת לרשם יכולה לקבוע.


3. מאור המתווך, תיווך בין ירחמיאל לבין בנק טפחות למשכנתאות, לצורך קבלת משכנתא, לימים פנה מאור לירחמיאל לצורך קבלת עמלת תיווך, האם זכאי לעמלה?
(יובהר כי ירחמיאל והבנק חתמו על טופס הזמנת שרותי תיווך)
א. לא. רק בעסקאות מכר ושכירות מתווך זכאי לעמלתו.
ב. כן, משכנתא היא עסקה בזכות במקרקעין ותיווך בעסקה כזו מזכה בדמי תיווך.
ג. תלוי באיזה סכום.
ד. מאור יקבל את העמלה רק בכפוף לאישור הבנק המלווה.


4. בצער רב וביגון כבד חברת " הנושים בע"מ הגיעה למצב של חדלות פירעון ולא יכלה לעמוד בחובותיה, אשר על כן, אלמוג שהיה בעל 100% מהמניות בחברה רוצה להוציא רישיון תיווך במקרקעין, האם יכול לעשות כן?
א. לא, באשמתו החברה פשטה את הרגל.
ב. כן.
ג. תלוי אם אחד מהעובדים שלו הוביל לכישלון.
ד. לא. כי חברה שמגיעה למצב של חדלות פירעון,נמכרת בכינוס נכסים וזה זהה לפשיטת רגל.
 
5. אלי כהן פנה לשי המתווך במטרה שימכור את דירתו, חתם על טופס הזמנת שרותי תיווך, אך הצהיר שלא משלם אגורה שחוקה וששי יקח עמלה מהקונה, כך נכתב בטופס הזמנת שרותי התיווך,
האם אלי כהן נחשב לקוח של שי?
א. כן.
ב. לא.
ג. רק אם יתן טיפ בסוף העבודה.
ד. כל התשובות לא נכונות.
6.  דוד, החליט בשעה טובה לעשות הסבת מקצוע מעסקי הביטוח לעסקי הנדל"ן והקים אתר משוכלל באינטרנט שבו אנשים מפרסמים מודעות של מגרשים חקלאיים למכירה, דוד, חושב שבעתיד יוכל למכור את האתר במיליארדים ולפרוש לפנסיה מוקדמת, דוד אינו מציג עצמו כמתווך, האם מותר לו להמשיך בעסקיו?
א. לא.
ב.כן.
ג. רק אם הקלדנים יהיו בעל רישיון תיווך.
ד. רק אם דוד יגש לבחינה ויקבל רישיון כדין.
7. רון המתווך גילה כי מתחת דירתה של הרמיוני מתנהל מכון ליווי שאליו מגיעים כל הפושעים בעיר, הרמיוני מתעקשת למכור את הדירה במחיר שוק ומפצירה  ברון לאור היכרותם המעמיקה והרפתקאותיהם הרבות בתקופת הלימודים בהווגוורטס, כי לא יגלה לקונים הפוטנציאלים על קיום המכון, "שיבדקו לבד" היא אמרה, האם רון צריך להסתמך על בדיקותיהם של הקונים ולא לספר להם על המכון?
א. רון חייב לספר על מכון הליווי.
ב. על רון אסור להפר את חובת הסודיות שחב להרמיוני
ג. על הקונים לבדוק לבד, זה לא קשור לרון.
ד. בשביל מה יש עו"ד, זה חלק מהבדיקות שעליו לבצע.
8. אלעד מתווך במקרקעין תיווך בעסקת שכירות בנכס שנמצא בשדרות הפרחים 15, בחיפה, כאשר השוכר והמשכיר הגיעו לעו"ד  לחתום על החוזה, טרם הדפסת החוזה מהמחשב, אמר אלעד לעו"ד, בנוכחות הצדדים "אנא ממך, רשום ס' בחוזה, כי בזכות מאמציו הכבירים של המתווך אלעד, זכינו להתקשר בהסכם זה, אשר על כן, אלעד זכאי לתשלום עמלת תיווך בגובה 2%+מע"מ, הצדדים סרבו, אלעד תבע לדמי תיווך, האם ינצח?
א. ברור שכן.
ב. לא. כי לא החתים את הצדדים על טופס הזמנת שרותי תיווך.
ג. כן, כי היווה גורם ייעיל והינו בעל רישיון תיווך.
ד. כן, אך הסכום יהיה כולל מע"מ.
9. חברת קולסקי ובניו בע"מ משווקת דירות בבניין יוקרתי בפ"ת שנבנה על ידה, לימים החליטו כי זמן שיווק הדירות והמשאבים הכרוכים בכך גדולים מאד ולכן חתמו למאיר המתווך החביב על טופס הזמנת שרותי תיווך וטופס בלעדיות נפרד, בטופס הבלעדיות לא נקבעה תקופת זמן, אחרי 45 יום פנתה נציגה מטעם חברת קולסקי ובניו למתווך, בטענה שלא נכתב פרק זמן בהסכם ולפי חוק המתווכים הסתיימה תקופת הבלעדיות, האם צודקת.
א. כן זה נכון.
ב. הנציגה טועה.
ג. הבלעדיות תפוג תוך תשעה חודשים.
ד. כל התשובות לא נכונות.
10.  הרצל המתווך המוכר והמבריק בהרצליה, תיווך בעסקת מכר של בית יוקרתי בהרצליה פיתוח, שמח וטוב לב על ההבנות וההסכמות בעסקה, העלה את הדברים על הכתב, כתב במעלה הדף "זכרון דברים", צרף פתק שבו כתוב:" אם כבר שרות, אז עד הסוף" ומסר לצדדים את המסמך והפתק, הצדדים התרשמו מהשפה הגבוהה הכתובה במסמך, חתמו והעסקה נרשמה בטאבו, מייד לאחר מכן שלחו להרצל מכתב בזו הלשון:" הרצל תודה, אכן שרות מצויין, אך איננו מתכוונים לשלם לך דמי תיווך, הרצל הנסער פנה ליועץ המשפטי שלו, שאמר לו כי הלקוחות צודקים, האם צודק העו"ד ומדוע?
א. העו"ד טועה, כי הרצל היווה גורם ייעיל.
ב. על המתווך להיות איש שרות מצוין ולכן מעשיו עולים בקנה אחד עם אמנת השירות של המתווכים בישראל.
ג. העו"ד צודק.
ד. העו"ד טועה, שכן הרצל  החתים את הצדדים על טופס הזמנת שרותי תיווך.
11. בכדי שהמתווך במקרקעין יהא זכאי לקבל את עמלת התיווך הנכספת, עליו להיות:
א. בעל רישיון תיווך כדין.
ב. להחתים את הצדדים על טופס הזמנת שרותי תיווך.
ג. להיות גורם ייעיל.
ד כל התשובות נכונות
 
12. בשעה טובה, הגיע החופש הגדול, לימור מאושרת מאד, שתוכל סוף סוף לבלות זמן עם הבת שלה לבנת בשעות היום, דרך עבודה צמודה איתה במשרד התיווך במקרקעין אשר בבעלותה.
לא עבר שבוע ולבנת כבר יוצאת לפרזנטציות ומנהלת משאים ומתנים ולימור מתמוגגת מאושר.
האם מותר ללימור להעסיק את בתה לבנת במשרד?
א. אין בעיה עם זה.
ב. מותר ללימור להעסיק את לבנת כפקידה.
ג. עצם העובדה שלימור קטינה, אסור להעסיקה, גם כפקידה וגם כסוכנת.
ד. לא. אם לימור לא משלמת לה.

 
 
תשובות:
1. א, הגדרת תיווך ס' 1 לחוק  המתווכים+ ס' 14 חוק המתווכים.
2. ב. ס' 2א' לתקנות המתווכים במקרקעין סדרי בחינה.
3. ב. לפי הגדרת זכות במקרקעין.
4. ב. ס' 5 חוק המתווכים .לעניין תיווך, פשיטת רגל היא של אדם פרטי ולא של חברה.
5.. א. הגדרת "לקוח", חוק המתווכים.  לקוח נחשב גם לקוח לא משלם.
6. ב. 2ג' לחוק המתווכים.
7. א. ס' 8 לחוק המתווכים.
8. ב'. ס' 9+ס' 14 לחוק המתווכים
9. ב. ס' 9  לחוק המתווכים . כללי הבלעדיות לעניין דירה ולא לעניין דירה שמופיעים בס'(חצי שנה לדירה, אם לא כותבים כלום 30 יום ועוד) רלוונטים רק "למוכר שלא במהלך עסקיו", כלומר למוכר פרטי. לקבלן  אין הגבלה.
10. ג'- ס' 12, איסור פעולות משפטיות
11. ד. ס' 14 לחוק.
12. ב'. ס' 13
 
 
שאלות לתרגול עבור מבחן המתווכים של משרד המשפטים בנושא חוק המכר
מבוססות על משקל דומה לשאלות הנשאלות במבחן המתווכים אשר לומדים בכדי להוציא רישיון תיווך.
כל הזכויות שמורות לרשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", למעט משאלות זהות או דומות מאד שנלקחו ממבחני התיווך של רשם המתווכים של משרד המשפטים אשר שם הזכויות של רשם המתווכים.
שאלות הללו הן שאלות לתרגול לפי נושאים, אין באמור מלהוות יעוץ משפטי.
שאלות אמיתיות של מבחן המתווכים שנכתבו על ידי מי מטעם רשם המתווכים
תוכלו למצוא בקישור:

http://www.justice.gov.il/UNITS/RASHAMHAMTAVCHIM/Pages/default.aspx
להצטרפות לקורס הכנה למבחן המתווכים של משרד המשפטים הקרוב  למקום מגוריכם לרכישת זכיינות ברשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", אם לדעתכם נפלה טעות באחת השאלות  או שאחת השאלות פוגענית, עמכם הסליחה, מרבית השאלות הן פרי הדמיון ולכל שאלה  או הסרת שאלה  או בכל נושא שתבחרו יש להתקשר ליועץ לימודים במשרדי הנהלת אל-הנכס 1700-702-777
או במייל Sharon@el-haneches.co.il

בהצלחה לכולם
 
 
 
חוק מכר
 1. תמיר הקבלן קנה באמצעות נועם המתווך דונם שעליו תכנן לבנות בית פרטי ולמכור אותו בהמשך למרבה במחיר. לימים הוא התחרט והחליט להשכיר את הבית לעשר שנים ולא למכור. לירון וגיא רוצים לשכור את הבית, תמיר הקבלן מבטיח להם  לרשום את זכות השכירות שלהם בטאבו ולצרף מפרט טכני להסכם. לירון וגיא חתמו על ההסכם, קיבלו מפתח ונכנסו לבית וגילו בעיה בצנרת, האם חייב הקבלן לתקן את הצנרת, מכח חוק מכר דירות?
א. לא.
ב. כן, לפי התוספת של חוק מכר דירות.
ג. הגדרת "מכירה לפי חוק מכר, לא כוללת שכירות של 10 שנים ולכן השוכרים יצטרכו לתבוע מכח חוק החוזים והגנת הצרכן.
ד. תשובות א ו- ג נכונות.
 
 
 1. יוני קנה דירה בשכונת נווה גן החדשה בפתח תקווה, בבניין עם חדר כושר ושומר, הקבלן לא התייחס במפרט הטכני שמסר ליוני במעמד חתימת החוזה לחלוקת מקומות החניה בבניין, יוני פנה לקבלן והסביר לו ששכונת נווה גן היא מאד צפופה ואין לו מקום להחנות את הרכב ולכן דורש מקום חניה מוסדר, הקבלן אמר לו שכבר הצמיד את החניות בבניין לעצמו, יוני טוען שהקבלן טועה  ואינו מורשה לעשות זאת, האם יוני צודק?
א. לא, הקבלן יכול להחליט מה שהוא רוצה לגבי חלוקת הרכוש המשותף.
ב. כן, משום שעל הקבלן לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על הוצאת חלק מהרכוש המשותף.
ג. לא, רק חדר מדרגות אי אפשר להצמיד.
ד. יוני צודק בהחלט, אבל הוא חייב לרכוש את החניה בנפרד מהדירה.עסקה בחניה היא עסקה נפרדת מעסקת הדירה.
 
 1.  ערן וגלית קנו דירת 4 חדרים חדשה מקבלן, במפרט הטכני היה כתוב שיקבלו חלון " כליל 2000" (סוג של דגם יוקרתי של חלון) ובפועל קיבלו חלון דמוי כליל(דגם זול יותר), האם יכולים לתבוע את הקבלן?
א. כן. בכל מצב ובכל רגע. הקבלן שיקר.
ב. כן, ובלבד שנתן לקבלן הזדמנות נאותה לתקן ועל הקבלן יהיה לתקן תוך זמן סביר.
ג. לא.
ד. כל התשובות לא נכונות.
 1. איתי הקבלן מכר דירות בבניין בכפר סבא בשנת 2001, החומרים לא היו טובים, כך גם שיטת הבניה וכל אדם יכול לראות ולהבין כי הבניין יכול ליפול בכל רגע ויכול להגרם נזק אדיר, האם היום ניתן לתבוע את איתי הקבלן לתקן:
א. יש אחריות רק בתקופת הבדק
ב. יש אחריות רק בתקופת האחריות ותקופת הבדק
ג. צריך לבדוק בתקנות הבניה
ד. אפשר לתבוע גם היום, זו אי התאמה יסודית.
 
 
 1. אורלי ומוטי קנו בית פרטי מקבלן, לצערם הרב, כעבור שנה מרגע קבלת המפתח, גילו כי המרצפות בקומת הקרקע שקעו, אורלי ומוטי פנו לעו"ד שלי ושאלו אותו האם יש הבדל בין תקופת הבדק לתקופת האחריות והאם יכולים לתבוע את הקבלן לתקן ?
א. אם הנזק התגלה במסגרת תקופות הבדק על הקבלן לתקן את הליקוי, אלא אם הוכיח שאי ההתאמה נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה. בתקופת האחריות על הקבלן לתקן את הליקוי, בכל מקרה זולת אם הוכיח שאי ההתאמה נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה
ב. שקיעת מרצפות הקבלן לא צריך לתקן בכל מקרה.
ג. תקופת הבדק, היא התקופה שיש לקונה לבדוק את הבית עד לחתימת החוזה, תקופת האחריות היא 3 שנים תמיד.
ד. בתקופת הבדק על הקבלן לתקן את הליקוי, אלא אם הוכיח שאי התאמה נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה. בתקופת האחריות על הקבלן לתקן את הליקוי רק אם הקונה הוכיח שמקור הליקוי בתכנון, בעבודה או בחומרים.
 
 1. מעיין ואביעד, זוג צעיר, חביב ביותר, רכשו דירה יד ראשונה מקבלן, בפרויקט "הרצליה על הים", לאחר קבלת המפתח גילו שאין דוד שמש ושניגשו לבדוק את החוזה, גילו שאין מפרט טכני, האם ראשי הקבלן לא לבנות דוד שמש בדירה?
א. אם לא צורף מפרט טכני להסכם אז הוא לא חייב.
ב. תלוי בהסכמה של הקבלן והקונים במעמד החתימה.
ג. צריך לשאול עו"ד מומחה
ד. קבלן שלא מסר לקונה מפרט טכני , יראו אותו כמי שהתחייב למסור את הדירה שכל דבר היה צריך לפרט באיכות גבוהה כמקובל בנסיבות העניין
 
 
 
 1. חן ועומר קנו בית בפרוייקט יוקרתי מהקבלן אלון, הבית נראה נהדר, אך אחרי חודשיים החלו להופיע סדקים בקירות, האם חייב הקבלן לתקן?
א. כן, רק צריך להקנות לקבלן זמן סביר לתקן.
ב. רק אחרי חודש מקבלת מפתח אפשר לתבוע, חודש זה מספיק.
ג. לא
ד. לא, הבניה נגמרה, חן ועומר צריכים לתקן לבד ולשלוח חשבונית לתשלום לקבלן.
 
 
 
 1. עומרי  הוא קבלן מתחיל, שבנה בניין חדש ושיווק אותו כחלק מפרוייקט "אונו על הפארק" בקרית אונו. אם עומרי רוצה לשנות הוראות בתקנון המצוי שחל על הבית המשותף, האם צריך  לצרף לחוזה פרטים על אותו עניין??
א. עומרי חייב לציין רק הוראה שמוציאה חלק מהרכוש המשותף.
ב. כן, לגבי עניינים המופיעים החוק המכר, כדוגמת הוצאת חלק מהרכוש המשותף, סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף ועוד.
ג. לא.
ד. עומרי חייב לציין את שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף.
 
 1. שירלי קנתה דירה בבניין חדש בתל אביב מהקבלן גיא, ביום חתימת החוזה,שאלה שירלי את גיא הקבלן מהי תקופת האחריות לפי חוק מכר? .
א. תקופה של שלוש שנים שמתחילה בתום תקופת הבדק.
ב. תקופה של שלוש שנים מיום חתימת החוזה
ג. תקופה של שנתיים וחצי מיום קבלת המפתח
ד. שנתיים לעניין צנרת, כמו שכתוב בתוספת לחוק.
 
 
 
 1. הקבלן עופר חתם על הסכם מכר מול עומר וחן לבניית בית קטן בפריפריה, הקבלן עופר התחייב למסור את הבית תוך שנה מיום החתימה על החוזה. בפועל, מסר את הבית עם איחור במסירה של 8 חודשים(כלומר 8 חודשים אחרי המועד שהבטיח למסור בו את הבית).
האם צריך לפצות אותם?
 1. לא.
 2. כן.
 3. כן. בשווי של דמי השכירות של בית דומה בגודלו שהם מוכפלים. ב1.5, זאת אם אין התייחסות לכך בחוזה המכר.
 4. כן. בשווי של דמי השכירות של בית דומה בגודלו שהם מוכפלים. ב.1.25 זאת אם אין התייחסות לכך בחוזה המכר.
   
 1. האם הקבלן עופר חייב להביא לרישום הבית של עומר וחן בטאבו או שזוהי חובתם של עומר וחן?
  נניח שזהו אינו בית שניתן לרישום כבית משותף
  1. הקבלן לא חייב לרשום בטאבו
  2. הקבלן חייב לרשום, אבל בגלל שזהו בית שלא ניתן לרישום בפנקס הבתים המשותפים, יבצע עופר רישום של איחוד וחלוקה בהקדם האפשרי ולאחר מכן ירשום את זכותם תוך שישה חודשים ממועד הרישום של האיחוד והחלוקה או ממועד העמדת הבית, לפי המאוחר.
  3. הקבלן לא חייב לרשום, אבל בגלל שזהו בית שלא ניתן לרישום בפנקס הבתים המשותפים, יבצע עופר רישום של איחוד וחלוקה בהקדם האפשרי ולאחר מכן ירשום את זכותם תוך שישה חודשים ממועד הרישום של האיחוד והחלוקה או ממועד העמדת הבית, לפי המוקדם.
  4. אי אפשר לדעת
 2. הקבלן קולסקי מציע ללקוחותיו לשנות את המפרט הטכני בכל עת, בכפוף למחירים הכתובים "במחירון דקל לשינויי דיירים", שירלי ברנר, רכשה דירה בפרוייקט שלו, קולסקי על הפארק בפ"ת ורוצה להוסיף מחסן מתחת לחדר המדרגות,דבר אשר מהווה שינוי למפרט הטכני המקורי.
קולסקי מסכים. האם שינוי זה יכול להעשות בלחיצת ידיים?
 1. כן, אם יש עד.
 2. רק בע"פ ניתן לשנות מפרט טכני.
 3. רק בכתב ניתן לשנות מפרט טכני.
 4. רק עם מקליטים את השיחה זה יתפוס.
 1. איתמר ונועה  רצו לקנות דירה להשקעה. כעבור שנה מרגע התחלת החיפושים, מצאו דירה בפרוייקט מקסים בעמק חפר.
  נציג החברה הקבלנית – שחר, הסביר להם שהתשלומים יעברו באמצעות הסדר השוברים.
  מהו הסדר השוברים?

  א. הסדר התשלום בין מתווך לרוכש דירה.
  ב. הסדר התשלום לוועדה המקומית.
  ג. הסדר התשלום לרשויות המס.
  ד. ההסדר שבין קבלן לבנק, לפיו הבנק מנפיק לקבלן שוברים באמצעות דירות.

14. תמיר רכש דירה מחברה קבלנית "הדס בע"מ", החברה לא מסרה את הדירה במועד שהתחייבה אליו, ממתי ישולם פיצוי?
א. מיד בחלוף המועד שנקבע בהסכם  כמועד מסירה.
ב. אם העיכוב נגרם מנסיבות שלא בשליטת החברה הקבלנית לא ישולם פיצוי.
ג. לאחר שחלפו 60 ימים מתום המועד שנקבע למסירה בחוזה המכר, בעבור האיחור ממועד המסירה שכתוב בהסכם.
ד. לאחר שחלפו 60 ימים מתום המועד שנקבע למסירה בחוזה המכר, בעבור איחור מאותו מועד.
 
 
 
15.פזית ורותם רכשו דירה מנעמי ואלעד. בנייתה של הדירה הסתיימה לפני ארבעה חודשים.
אפיק פרסום בניית אתרים