איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

מבחני מתווכים-חוק הגנת הדייר  

 
 

שאלות לתרגול עבור מבחן המתווכים של משרד המשפטים בנושא חוק הגנת הדייר

מבוססות על משקל דומה לשאלות הנשאלות במבחן המתווכים אשר לומדים בכדי להוציא רישיון תיווך.
כל הזכויות שמורות לרשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", למעט משאלות זהות או דומות מאד שנלקחו ממבחני התיווך של רשם המתווכים של משרד המשפטים אשר שם הזכויות של רשם המתווכים.
שאלות הללו הן שאלות לתרגול לפי נושאים, אין באמור מלהוות יעוץ משפטי.
שאלות אמיתיות של מבחן המתווכים שנכתבו על ידי מי מטעם רשם המתווכים
תוכלו למצוא בקישור:

http://www.justice.gov.il/UNITS/RASHAMHAMTAVCHIM/Pages/default.aspx
להצטרפות לקורס הכנה למבחן המתווכים של משרד המשפטים הקרוב  למקום מגוריכם לרכישת זכיינות ברשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", אם לדעתכם נפלה טעות באחת השאלות  או שאחת השאלות פוגענית, עמכם הסליחה, מרבית השאלות הן פרי הדמיון ולכל שאלה  או הסרת שאלה  או בכל נושא שתבחרו יש להתקשר ליועץ לימודים במשרדי הנהלת אל-הנכס 1700-702-777
או במייל Sharon@el-haneches.co.il

בהצלחה לכולם
 
 
חוק הגנת הדייר
 1. נתונים לחמשת השאלות הראשונות ( 5 – 1).
בבעלות ורד חנות בגדים. רוני הוא דייר מוגן בחנות שבבעלותה של ורד. החנות משמשת את רוני לפרנסתו כחנות בגדים החל משנת 1972 ועד לימים אלו ממש. רוני, פנה לפנחס, מתווך מקרקעין מורשה, במטרה שיעזור לו למצוא דייר במקומו . יואל מעוניין להיכנס בנעליו של רוני בחנות הבגדים . איך נקרא רוני לפי החוק?
א. דייר יוצא.
ב. דייר מוצע.
ג. דייר שלא מתפנה
ד. דייר קונה.
 
 1. במידה והעסקה תצלח, האם יהא זכאי רוני לדמי מפתח?
א. לא.
ב. כן. אבל רק לשליש מדמי המפתח.
ג. כן. ל-60% מדמי המפתח
ד. כן. ל-70% מדמי המפתח.
 
 1. האם ורד (בעלת החנות) גם זכאית לקבל חלק בדמי המפתח?
א. כן. זה יהיה הסכום העודף על חלקו של רוני.
ב. לא.
ג. כן. 30% בלבד
ד. בעלי בית של דיירים מוגנים לא זכאים לקבלת כספים
 
 1. כיצד רוני יכול לבצע את המכירה בפועל?
  1) ורד ורוני יכולים להגיע להסכמה של דמי המפתח שישולמו על ידי יואל  והחלוקה ביניהם.
  2) רוני יכול לשלוח בדואר רשום שתי הצהרות:1) שהוא מוכן לפנות את המושכר עד לסוף החודש, שם הדייר המוצע(יואל)  ופרטיו האישיים, סכום דמי המפתח שיואל מוכן לתת, החלק בדמי המפתח שרוני רוצה, הצהרה שיואל מתכנן לנהל בחנות –חנות בגדים וכמה מוכן לשלם עבור המוניטין
  .2) הצהרת יואל – שהוא מוכן לשכור את המושכר,פרטיו האישיים, הסכום שהוא מוכן לתת ופרטים לגבי העסק והמוניטין.
א. רק אם יופיע האמור במשפט 1
ב. רק אם יופיע האמור במשפט 2
ג. שני המשפטים לא נכונים
ד. כל המשפטים נכונים
 
 1. נניח שרוני שלח שתי הצהרות, כמפורט במשפט 2 לעיל, מה יכולה ורד לעשות?
א. להשיב לרוני תוך שלושים יום בכתב בדואר רשום, שהיא מוכנה להשכיר את המושכר ליואל ולסכום דמי המפתח ולחלוקתם כמפורט בהצהרות.
ב.  להשיב לרוני תוך שלושים יום בכתב בדואר רשום, שהיא מוכנה להשכיר את המושכר , אך חולקת על זכותו של רוני לקבל דמי מפתח.
ג. ורד לא יכולה לעשות כלום.
ד. תשובות א+ב נכונות.
 
 1. נתונים לשאלות: 6-7 שי  קיבל הלוואה מלירון בשנת 1999 , לצורך קניית דירה, כדי להיות בטוח ששי יחזיר ללירון את ההלוואה, לירון רשם משכנתא על זכותו. שי פשט אתת הרגל ולא עמד בתשלומים, לירון פנה לממש את זכותו ולמכור את הדירה, באמצעות מכירה פומבית שנערכה על ידי לשכת ההוצאה לפועל  במכירה זכתה שירלי. מה יהיה גורלו של שי :
א. שי יכנס לכלא.
ב. יש לו 48 שעות לפנות את הדירה.
ג. שי יצטרך למצוא עבודה חדשה בהקדם.
ד. שי יהפוך לדייר מוגן בדירה.
 
 1. דנה קיבלה גם הלוואה מלירון לצורך רכישת דירה, גם הפעם נרשמה משכנתא, אך הפעם בשטר המשכנתא נכתב באופן מפורש, כי " דנה לא תהא דיירת מוגנת לפי ס' 33 ג' (2) לחוק הגנת הדייר", דנה גם כן פשטה את הרגל, מה גורלה?
א. דנה תתפנה, ברגע שהדירה תימכר בהוצאה לפועל.
ב. דנה תתפנה באופן מיידי.
ג. דנה תצטרך לקחת הלוואה ממישהו אחר, בכדי לשלם את דמי השכירות.
ד. דנה תהפוך לדיירת מוגנת
 1. רמי הינו דייר מוגן בדירתה של חדוה משנת 1978, לימים החליט רמי להתחתן עם בחירת ליבו רבקה, אשר מיד החליטה לעבור לגור איתו, כעבור חמש שנים מיום נישואיהם, נפטר, האם רבקה נחשבת כדיירת מוגנת?
א. לא.
ב. כן.
ג. תלוי במה שחדוה תגיד.
ד. כל התשובות לא נכונות.
 
9. שלתיאל דייר מוגן בחנות ירקות עבד עם אשתו בעסק כל חייו, לאחר פטירתו, אלמנתו החליטה כי רוצה להפעיל משרד תיווך פעיל מהחנות, האם יכולה לעשות כן?
א. כן.
ב. לא
ג. רק אם תפעיל חנות ירקות תוכל לעשות כן.
ד. תשובות ב+ג נכונות
 
 
10.בוטל
 
11. ליאור וריבי התגרשו, ליאור דייר מוגן, האם יכול להעביר בעקבות הסכם גרושים את זכותו  לגרושתו?
א. לא.
ב. אין בעיה, כל עוד יש הסכם בכתב.
ג. תלוי בבעל הבית.
ד. כל התשובות שגויות
 
 
12. עמי משכיר לדביר דירה בדיירות מוגנת, דביר משלם מראש את דמי השכירות, פעם בשלש שנים שולח דביר צ'ק לעמי על גובה דמי השכירות לשלוש השנים הבאות, דביר רוצה לשלם פעם בשנה, האם יכול לעשות כן ?
א. אי אפשר לשנות את התנאים
ב. דביר יצטרך לבקש את אישור בית הדין לשכירות
ג. רק לפעם בשנתיים אפשר לשנות
ד. דביר כלל לא צריך לשלם דמי שכירות בתור דייר מוגן
 
 1. ליאוניד הוא דייר מוגן בדירת מגורים. לימים, חוה קרובתו היחידה עברה להתגורר איתו בבית, לחוה יש דירה נוספת בבעלותה, בצער רב וביגון כבד, ליאוניד נפטר, האם חוה תחשב כדיירת מוגנת?
א. כן.
ב. תלוי בכמה זמן התגוררו
ג. לא
ד. תלוי אם יש קשר דם ביניהם
 
 1. רפאל דייר מוגן, רוצה לעזוב את הנכס והציע מועמד ראוי(דייר מוצע) שיכנס בנעליו, כמו כן הציע שחלקו בדמי המפתח יהא 100000 ₪, בעל הבית הסכים לקבל את המועמד(הדייר המוצע) , אך מוכן  שדמי המפתח שיקבל רפאל  יהיו רק 50,000 ₪, מה הדין?
א. על רפאל לפנות את הנכס.
ב. המחלוקת תוכרע בבית הדין, אך בתנאי שרפאל יגיש את הבקשה לא יאוחר מחמישה עשר יום מן היום שבו נשלחה אליו תשובת בעל הבית.
ג. צריך שוכר אחר.
ד. כל התשובות לא נכונות.
 
 1.  אם  שכירות הכוללת זכות שימוש במטבח המשמש גם אדם אחר, מה זה אומר מבחינת החוק?
א. לא אומר כלום
ב. דין זכות השימוש כדין הזכות במושכר.
ג. צריך להכין לו"ז מסודר לשימוש
ד. השוכר השני קודם לשוכר הראשון.
 
 1. האם מתווך יכול לתווך בעסקת דיירות מוגנת?
  א. לא
  ב. אולי.
  ג. כן.
  ד. תלוי בנסיבות העניין
 
 1. דניאל הינו קשיש ערירי שוכר קרקע שאין עליה מבנה בתל אביב, דניאל הינו בעל מנוי לספריה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ולאחר קריאת כל ספר אפשרי בנושא חוק הגנת הדייר, החליט כי הינו דייר מוגן בקרקע ששוכר ורוצה למכור את זכותו.
  האם חוק הגנת הדייר חל על קרקעות?
 
 1. אי אפשר לדעת
 2. תלוי בחוזה השכירות.
 3. על קרקע שאין עליה בנין לא יחול חוק הגנת הדייר.
 4. על קרקע שאין עליה בנין לא יחול חוק הגנת הדייר, אלא אם הושכרה לפני 1955 והיא משמשת לדייר מקור לפרנסה.
 1. יניב שכר דירה ל-25 שנה בשנת 1932, האם חוק הגנת הדייר יחול עליו?
  א. כן.
  ב. לא
  ג. תלוי בשופט.
ד.כל התשובות לא נכונות
 
 1. מיכל שוכרת מגרש באזור התעשיה של אור יהודה,  המגרש מהווה מקור פרנסתה.
  מיכל חתמה על הסכם שכירות עם קרוב משפחה בשם איתן, זאת בשנת 1982, כיום איתן לא רוצה להמשיך את הסכם השכירות, מיכל טוענת כי היא דיירת מוגנת.
  האם זה נכון?

  א. כן.
  ב. לא.
  ג.כן. העיר אור יהודה לא נכללת ברשימת ערי הדיירים המוגנים.
  ד. כל התשובות לא נכונות
 
 
תשובות:

 
 1. -
א' ס' 74
 1. -
ג' ס' 75(4)
 1. -
א' ס'78
 1. -
ד' ס' 85
5 - ד ס'86(3)+ס'86(4)
 
6. ד' ס'33א'
7. א' ס' 33ג'2
8. ב' ס' 20
 
 1. ד' ס' 23+ס'26
 
 1. בוטל
 2. ב' ס' 21
 3. ב' ס' 39
 4. ג' ס' 20
 5. ב' ס' 90 א'
 6. ב' ס' 35
16.
 1. ד'. ס' 3 לחוק הגנת הדייר.
 2. לא. ס' 5ב' לחוק הגנת הדייר
19.
עוד שאלות בחוק הגנת הדייר
 1. חיים הינו דייר מוגן. חיים נשוי ומתגורר באושר לאשתו חיה כבר 25 שנה, לפני כחודשיים נפטר חיים ממחלה קשה, חיה פנתה אליך בשאלה, האם היא נחשבת על פי חוק כדיירת מוגנת או שמא עליה לפנות את הדירה בהקדם?
  א. לא. דייר מוגן זו זכות אישית.
  ב. לא. דיירות מוגנת יכולה לעבור רק לילדים קטינים.
  ג. כן. יש לה זכויות של דיירת מוגנת.
  ד. כל התשובות לא נכונות
 2. איך תשובתך תשתנה אם הזוג לא היה גר באושר וחיים היה בורח עם הפילגש שלו, האם במקרה זה חיה אשתו, היתה הופכת לדיירת מוגנת?
  א. חיה תהיה דיירת מוגנת
  ב. תלוי אם הוא העביר לה את הזכויות כחלק מהסכם גירושים.
  ג. תלוי אם היא חתמה על הסכם ממון.
  ד. דיירות מוגנת יכולה לעבור רק לילדים קטינים.
 3. במקרים הבאים שמפורטים להלן:
  דייר מוגן נפטר
  דייר מוגן נפרד או התגרש
  דייר מוגן זנח את משפחתו

  האישה והילדים הקטינים יהיו לדיירים מוגנים אם:
  א. חיו עם הדייר המוגן, לפחות שישה חודשים לפני הארוע.
  ב. חיו  עם הדייר המוגן, לפחות שנה לפני הארוע.
  ג. חיו  עם הדייר המוגן, לפחות שנתיים לפני הארוע.
  ד. חיו  עם הדייר המוגן, לפחות שלש שנים לפני הארוע.
 4. נניח שהדייר המוגן נפטר ואשתו חיה איתו רק חודשיים, מי יכול לקבוע האם תוכל להשאר בדירה כדיירת מוגנת?
  א. בעל הבית.
  ב. ביהמ"ש.
  ג. בעל הבית וביהמ"ש.
  ד. המוסד הארצי לבוררות.
 5. דוד נקלע לחובות כלכליים גדולים מאד, לאחר דיונים סוערים עם הבנק, הוחלט למכור את הנכס במסגרת הוצאה לפועל, בשל העובדה שלא עמד בתשלומי המשכנתא, מה יעלה בגורלו של דוד?
  א. חייב לפנות את הנכס.
  ב. דוד יהפוך לדייר מוגן.
  ג. דוד יהפוך לדייר מוגן ואם נפטר אז אשתו וילדיו הקטינים יהפכו לדיירים מוגנים אם התגוררו איתו שיש חודשים לפני.
  ד. תשובות ב+ג נכונות
 6. שלומי וליאור הינם שותפים בעסק למכירת נעליים, הם דיירים מוגנים, שלומי רצה לצאת מהשותפות ולהכניס במקומו את משה, האם משה וליאור השותפים החדשים נשארים דיירים מוגנים?
  א. כן.
  ב. לא
  ג. תלוי בבעל הבית.
  ד. תלוי בביהמ"ש.
 7. נעמי הינה דיירת מוגנת בבית פרטי עם מרתף, לנעמי אין צורך להשתמש בכל הבית הגדול הזה לעצמה ורוצה להשכיר חלק מהמושכר בהשכרת משנה.
  בעל הבית מסרב, מה עליה לעשות?
  א. לפנות למוסד הארצי לבוררות.
  ב. אין מה לעשות, אם בעל הבית מתנגד.
  ג. לשלם דמי מפתח.
  ד. לפנות לבית הדין לשכירות ולהוכיח שאין טעם סביר להתנגדות של בעל הבית.
 8. עדיאל דייר מוגן בדירה בתל אביב כבר מתקופת המנדט הבריטי,היום בשנת 2011 רוצה עדיאל לעבור לדיור מוגן בבית אבות ורוצה לקבל את חלקו בדמי המפתח.
  מה חלקו?
  א. עדיאל בוחר לעזוב מרצונו, לכן לא זכאי לדמי מפתח.
  ב.זכאי לאחוז בודד מדמי המפתח.
  ג. זכאי לשליש מדמי המפתח.
  ד. זכאי לשישים אחוז ושני שליש מדמי המפתח.
 9. איך היתה משתנה תשובתך אם עדיאל היה דייר מוגן רק בשנת 1973
  א. תשובתי לא היתה משתנה.
  ב. היה זכאי ל 85% מדמי המפתח
  ג. היה זכאי ל-75% מדמי המפתח.
  ד. היה זכאי ל- 60% מדמי המפתח.
 10. איך נקרא עדיאל בשפה המשפטית ואיך נקרא הדייר שהוא רוצה להכניס בנעליו?
  א. עדיאל נקרא דייר יוצא
  ב. עדיאל נקרא דייר מוצע.
  ג. הדייר שעדיאל רוצה להכניס בנעליו נקרא "דייר מוצע".
  ד. תשובות א+ג נכונות
 11. עדיאל ובעל הבית לא הגיעו להסכמה, לגבי פינוי הנכס וחלוקת דמי המפתח, מה עדיאל יכול לעשות?
  א. לשלוח שתי הצהרות בכתב, האחת של הצהרה שלו, שתכלול את מועד הפינוי, כאמור בחוק, שם הדייר המוצע ומצב משפחתי, סכום דמי המפתח שהדייר המוצע מוכן לתת והצהרת הדייר המוצע שמוכן לפנות את המושכר.
  ב. לפנות לבית הדין לשכירות שיכריח את בעל הבית להסדר.
  ג. לנהל משא ומתן עיקש עם בעל הבית
  ד. כל התשובות לא נכונות
תשובות:
1. ג' ס' 20 לחוק הגנת הדייר
2.א. ס' 22 לחוק הגנת הדייר
3. א'- ס' 20-22.
4. ב'- ס' 28
5. ד'- ס' 33
6. א'- ס' 34
7. ד'- ס' 37
8. ד'- ס76
9. ד. ס' 75
10. ד' ס' 85-98
11.א' ס' 85

 
 
שאלות לתרגול עבור מבחן המתווכים של משרד המשפטים בנושא חוק העונשין
מבוססות על משקל דומה לשאלות הנשאלות במבחן המתווכים אשר לומדים בכדי להוציא רישיון תיווך.
כל הזכויות שמורות לרשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", למעט משאלות זהות או דומות מאד שנלקחו ממבחני התיווך של רשם המתווכים של משרד המשפטים אשר שם הזכויות של רשם המתווכים.
שאלות הללו הן שאלות לתרגול לפי נושאים, אין באמור מלהוות יעוץ משפטי.
שאלות אמיתיות של מבחן המתווכים שנכתבו על ידי מי מטעם רשם המתווכים
תוכלו למצוא בקישור:

http://www.justice.gov.il/UNITS/RASHAMHAMTAVCHIM/Pages/default.aspx
להצטרפות לקורס הכנה למבחן המתווכים של משרד המשפטים הקרוב  למקום מגוריכם לרכישת זכיינות ברשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", אם לדעתכם נפלה טעות באחת השאלות  או שאחת השאלות פוגענית, עמכם הסליחה, מרבית השאלות הן פרי הדמיון ולכל שאלה  או הסרת שאלה  או בכל נושא שתבחרו יש להתקשר ליועץ לימודים במשרדי הנהלת אל-הנכס 1700-702-777
או במייל Sharon@el-haneches.co.il

בהצלחה לכולם
 
 
 1. חיים הוא מתווך רשום ובעל רשיון שהונפק לו ע"י רשם המתווכים. בן דודו, הנקרא אף הוא חיים, ניגש כבר לבחינה כדי לקבל רשיון והוא ממתין לתוצאות. כדי לאפשר לו בתקופת ההמתנה לגבות שכר תיווך משאיל חיים את הרשיון לבן דודו כדי שזו תיתלה על קיר משרדו של בן הדוד וכך יגבה בן הדוד שכר טרחה עבור תיווך בתקופת הביניים. האם נעברה עברה פלילית במעשה האמור?
א. כן, משום שהשאלת רשיון ממקבלו לאחר כדי שהאחר יוכל להתייצב כמי שהינו בעל הרשיון הינה עבירה פלילית.
ב. לא, מכיוון שבן הדוד כבר ממתין לתוצאות הבחינה והשלים את כל הפרוצדורה הכרוכה בכך.
ג. לא, משום שבן הדוד מקבל שכר בגין עבודה.
ד. אף לא תשובה מהנ"ל נכונה.
 1. אבי לומד לבחינה לקבלת רישיון מתווך. לפני המבחן הוא פונה לחברתו הטובה, דינה, לשם קבלת תעודת המתווך שלה, וזאת על מנת שלא לאבד עסקה גדולה שנקרתה לפניו.
א. אין כל פסול בהעברת התעודה ולכן דינה תוכל להשאיל לאבי את התעודה ללא קשר לשימוש שיעשה אבי בתעודה.
ב. דינה תעבור עבירה פלילית בכך שתיתן את התעודה ואבי יעבור עבירה פלילית בכך שיקבל את התעודה, וישתמש בה.
ג. אבי יעבור עבירה פלילית כעשר הוא יקבל את התעודה מדינה ויציג אותה בפני הלקוחות, אך אין כל בעיה חוקית בכך שדינה תמסור לו את תעודת המתווך.
ד. מאחר ואבי מתכנן לעשות שימוש בתעודת מתווך בעלת תוקף, הרי שאין כל בעיה בתעודה.
 1. דני ביקש למכור את הדירה של אימו מאיה. כיוון שאימו לא רוצה למכור את הדירה, החליט דני להתקשר בחוזה למכירת דירתה וזאת ללא הסכמתה. דני התקשר בזיכרון דברים עם קונה והציג עצמו כבעל הדירה. כיוון שדני ידע שחתימה בשם "מאיה" תעורר את חשד הקונה, חתם על המסמכים בשם "מאיר". האם המדובר בזיוף ? מדוע ?
א. לא, מאחר ודני חתם את השם "מאיר" ולא "מאיה", אין מדובר בזיוף.
ב. כן. מאחר והמסמך נחתם ללא סמכות בשם מדומה באופן העשוי להיחזות כאילו נחתם בידי אימו.
ג. כן, מאחר ובהתאם לחוק אזור להתקשר בזיכרון דברים.
ד. לא. זיוף הוא אך ורק זיוף חתימה של מי שאינו קרוב משפחה.
 
 
 
 
 
 1. דנה מתווכת במקרקעין קיבלה לתיווך שטח מקרקעין יוקרתי. בטרם מציאת קונה התגלה לה בוודאות שהלקוח זייף את המסמכים ובפועל אין הוא בעל זכויות במקרקעין. דנה, אשר חוששת לאבד את דמי התיווך הגבוהים, מציגה את המסמכים המזויפים בפני קונה פוטנציאלי, ולא מגלה לו כי המדובר בזיוף. בנסיבות המתוארות , איזה מהמשפטים נכון ?
א. דינו של אדם העושה שימוש במסמך בידיעה שהוא מזויף, כדינו של מזייף המסמך.
ב. מאחר שלא נאמר לדנה מפורשות שמדובר בזיוף, אין מניעה שהיא תעשה שימוש במסמך.
ג. מאחר שדנה לא זייפה המסמכים בעצמה, היא לא ביצעה עבירה פלילית.
ד. רק זיוף של מסמכים רשמיים המופקים על-ידי המדינה ייחשב כעבירה פלילית.
 
 1. שלומי רוצה למכור את הדירה של ההורים שלו. אך מאחר ואביו נפטר והוא רוצה לחסוך בעלויות הטיפול בהוצאת צו ירושה, הוא רוצה לנהל את המו"מ ולחתום בשמו של אביו. בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים נכון ?
א. אין כל מניעה לכך, בכפוף לכך שהאמא של יוני מסכימה.
ב. התחזות לאדם מת הינה פסולה ומהווה עבירה פלילית.
ג. אין כל מניעה לכך.
ד. החתימה בשמו של האב תהיה חוקית רק אם תיערך בנוכחות עורך דין.
   
 
 
 1. אלימלך יודע כי אילנה היא הבעלים של חלקת קרקע גדולה במרכז הארץ. אלימלך מזייף את חתימתה של אילנה של שטר מכר של הקרקע, ומגיע ללשכת רישום המקרקעין כדי להעביר את הקרקע לשמו, על מנת שיוכל שלאחר מכן למכור את הקרקע ולהחזיר את חובותיו לנושים שונים. פקד הרישום מכיר את אילנה , מבחין מיד כי החתימה מזויפת ומזעיק את המשטרה אשר עוצרת את אלימלך. מהו העונש המקסימאלי שעלול אלימלך לקבל בגין זיוף שטר המכר?
א. לא ניתן להטיל על אלימלך עונש כלשהו, שכן הוא נתפס לפני שהצליח להעביר את הקרקע על שמו.
ב. אלימלך צפוי לעונש מקסימאלי של שנת מאסר אחת , שכן הוא לא ביקש לקבל באמצעות הזיוף דבר, אלא רק להחזיר חובות.
ג. אלימלך צפוי לעונש מקסימאלי של שלוש שנות מאסר, שכן הוא ביקש לקבל באמצעות הזיוף את הקרקע ,ואם ייקבע כי העבירה נעברה בנסיבות מחמירות יכול העונש להגיע למקסימום של חמש שנות מאסר.
ד. אלימלך צפוי לעונש מקסימאלי של תשע שנות מאסר , אם ייקבע כי העבירה נעברה בנסיבות מחמירות.
 
 1. רום פנה ליוחאי – מתווך מקרקעין בעל רישיון תיווך, כדי שימכור עבורו את דירתו. יוחאי החתים את רום על טופס הזמנת עבודה, ובה התחייב לשלם ליוחאי דמי תיווך בשיעור של 0.5% מהמחיר בו תימכר הדירה. רום התחייב עוד בזו הלשון: "במידה והדירה תימכר במחיר שמעל 930,000 ₪, ישלם המוכר תוספת של 2% מהתמורה שתתקבל מעל המחיר הנקוב בהסכם". רום מכר בעזרת יוחאי את הדירה ב-950,000 ₪, והופתע לקבל דרישת תשלום מיוחאי ובו מבקש יוחאי דמי תיווך בשיעור של 2% מסכום התמורה. רום, אשר לא מצא את העתק הזמנת העבודה, ביקש עותק מיוחאי והופתע לגלות כי במסמך נעשו שינויים/מחיקות ללא הסכמתו וללא ידיעתו בזו הלשון: " במידה והדירה תימכר במחיר שמעל 930,000 ₪, ישלם המוכר תוספת של 2% מהתמורה שתתקבל. מעל המחיר הנקוב בהסכם". (המחיקה נעשתה ע"י מחיקת קו על המילים) ויוחאי טען כי זה מה שסוכם ביניהם. בנסיבות המתוארות, מה יכול רום לעשות?
א. רק אחרי שרום יגיש תלונה לרשם המתווכים, הוא יוכל להגיש תלונה למשטרה על זיוף הטופס
ב. להגיש תלונה לרשם המתווכים המוסמך במקרים של זיוף ומרמה לבטל את רישיון התיווך.
ג. להגיש תלונה למשטרת ישראל כנגד יוחאי על זיוף הזמנת העבודה.
ד. רום לא יכול לעשות דבר, מאחר ולמתווך מותר לשנות הסכם תיווך כל עוד הדירה לא נמכרה
 
 1. שמוליק, מתווך במקרקעין, ניהל משא ומתן למכירת שטח מקרקעין. כדי להביא להשלמת העסקה, סיפר בעל פה לקונה פוטנציאלי שבסמוך לשטח מתוכננת בניית בית קולנוע, זאת למרות שידע שהמידע אינו נכון אך הוא קריטי לקונה. הקונה, המעוניין להקים על השטח בית קפה, התלהב מדבריו של שמוליק לגבי בניית בית קולנוע והתקשר בעיסקה לרכישת הקרקע. בנסיבות המתוארות, האם שמוליק ביצע עבירה פלילית? מדוע?
א. כן. טענת עובדה בידיעה שאינה אמת מהווה זיוף.
ב. לא. המדובר באמצעי מוכר לקידום מכירות; לקונה עילה לתביעה אזרחית, אך לא בוצעה כל עבירה פלילית.
ג. כן. טענת עובדה בידיעה שאינה אמת מהווה מירמה.
ד. לא. מאחר והטענה נטענה בעל-פה ולא הועלתה על הכתב, לא בוצעה עבירה פלילית.
 
 1.  
תשובות:
 1. א'
 2. ב'
 3. ב'
 4. א'
 5. ב'
 6. ג' –לבדוק
7.
8. ג'

עוד שאלות חוק העונשין
1. דני ואורי אחזו בידם ב- 19 שיקים בנקאיים של הבנק למסחר, שהונפקו לפי דרישתה של אתי אלון, כאשר שמות המוטבים היו לקוחות הבנק או שמות בדויים. דני ואורי קבלו עמלה בתמורה לפדיון השיקים במזומן. הם פעלו כדלקמן: זייפו את חתימת המוטבים אשר שמם הופיע על השיקים הבנקאיים, ללא הרשאתם לחתום בשמם, על מנת שיוכלו להפקידם.
דני ואורי עברו על עבירת:
א. זיוף.
ב. זיוף המשפיע על עסקאות.
ג.התחזות כאדם אחר
ד. כל התשובות נכונות
 
 
2. אביב שמאי מקרקעין, החליט לעשות הסבת מקצוע לתיווך, אך סרב בכל תוקף לגשת למבחן המתווכים, שכן חשב שכבר למד את כל החוקים בלימודי השמאות, אביב התחיל לצאת להראות נכסים ולנהל משאים ומתנים, תוך כדי הדגשה שהוא מתווך וותיק, איזה עביר עבר אביב:
א. זיוף תעודה.
ב. מרמה.
ג. קשר להונות
ד. אף תשובה אינה נכונה
 
3. לירן חייב כספים להרבה אנשים וכתוצאה מכך הוכרז פושט רגל, לירן לא מוכן בשופ אופ לוותר על הרכב שלו ולכן יוצר חוזה פיקטיבי עם ליטל חברתו לחיים, שבו ליטל תהא בעלת הרכב, דבר שלא נכון ולא קורה בפועל  ואחרי כל הבלאגן יחזיר לרשותו את הרכב. איזה עבירה עבר לירן?
א. לא עבר עבירה-הרכב שלו.
ב. עבר עבירת  גניבה.
ג. הונאת נושים
ד. כל התשובות לא נכונות
 
4. דני רצה למכור את דירתו  היחידה, פרסם באתר יד 2, אך בשל המחיר הגבוה שדרש, לא התקבלו פניות, כתוצאה מכך, דני פנה לחברו אורי בכדי שיפרסם פיקטיבית את דירתו שגם כן נמצאת באותו רחוב במחיר גבוה יותר, כך גם ביקש מחברו פיליפ, כתוצאה מכך קיבל דני הרבה יותר פניות ובשל כך מכר את הדירה במחיר שרצה. האם דני עבר עבירה?
א. לא, שוק חופשי.
ב. חבריו עברו על ס' 12 לחוק החוזים-חוסר תום לב במשא ומתן.
ג. דני עבר על עבירת קשר להונות.
ד. רק חבריו עברו עבירה.

5. הבן של יוסי בא בשעה טובה בברית הנישואים, יוסי רוצה לתת לו כסף לחתונה, סבו של יוסי לצערם נפטר שבוע קודם לכן.
עם כל הצער שבדבר יוסי רצה, לתת לבנו שווי חצי מהדירה של הסבא שנפטר ולא היה לו זמן לחכות לצו הירושה מרשם הירושות, אשר על כן, יוסי חתם במקום אביו(הסבא) על חוזה מכירת הדירה מול הקונים, איזו עבירה עבר יוסי?
א. התחזות כבעל תעודה.
ב. התחזות כאדם אחר.
ג. קשר להונות
ד.הודיה כוזבת
6. יריב הגיע למשרד התיווך "עסקה ומייד" וביקש להשתלב כסוכן נדל"ן, בעל המשרד ביקש מיריב שיציג לו את רישיון התיווך, יריב הציג לו רישיון כאמור, הרישיון כאמור, מסתבר היה שייך לבן דודו של יריב בעל שם דומה. איזו עבירה עבר יריב?
א. לא עבר עבירה, אותו שם
ב.התחזות כבעל תעודה.
ג. מרמה.
ד. ב+ג
 
7. דידי היא מנהלת חשבונות פעילה במשרד רואי החשבון של אמא שלה, לימים התברר כי אמא של דידי צריכה לעמוד לדין על עבירות מס, דידי שלא היתה לה יד בדבר, רוצה לקחת את האשמה עליה, שכן, היא רוצה שהמשרד ימשיך לעבוד, שזה מקור הפרנסה העיקרי שלהם.
איזו עבירה עברה דידי?
א. לא עברה עבירה.
ב. זיוף.
ג. התחזות כבעל תעודה.
ד. הודיה כוזבת בהתחייבות
8. ליאור מנהל משרד תיווך, ליאור קולט סוכנים חדשים למשרדו, אך נתקל בבעיה שהסוכנים הללו צריכים להמתין, 3 חודשים עד למועד הבא של מבחן התיווך, אשר על כן, נותן הם ליאור את תעודת המתווך שלו ושולח אותם לפגישות, זאת עד שיוציאו את הרישיון הנכסף.
איזו עבירה עובר ליאור?
א. זיוף.
ב. קבלת דבר במרמה.
ג. העברת תעודה לשם התחזות.
ד.  גניבה

 
תשובות:
1. ד.
2. ב'.
3. ג' ס' 439
4. ג' ס' 440
5. ב' ס'441
6.ד'  ס' 443+מרמה
7. ד' 442
8.ג 444
 

 
אפיק פרסום בניית אתרים