איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

מבחן המתווכים במקרקעין פתרון מבחן תיווך 19.7.2015  

פתרון מבחן המתווכים במקרקעין לצורך הוצאת רישיון תיווך מועד יולי 2015
19.7.2015

גרסה 1
1.ג. ס' 72 א לחוק המקרקעין,אולי 70 לחוק המקרקעין? תבדוק
2.ג. ס' 126 לחוק המקרקעין
3.ג. תוספת שניה לחוק המקרקעין .חלק א. התאמות שאינן טעונות הסכמה. ס' קטן 7.
4.א. ס' 3 תוספת לחוק המקרקעין- התקנון המצוי
5.ד. ס' 8 לחוק המתווכים+ס' 14(2) לחוק המתווכים
6.ב. ס' 17 א לחוק מיסוי מקרקעין
7.א. הגדרת "עוסק" חוק הגנת הצרכן+ס' 2 לחוק הגנת הצרכן
8.ג. ס' 57 לחוק ההוצאה לפועל
9.ג. ס' 2 לחוק המתווכים במקרקעין,ס' 13 לחוק המתווכים,  ס' 14 א (1)לחוק המתווכים+פס"ד שבט אפרים בע"מ ואח' נגד בר שדה
10.א.ס' 37 ב. חוק המקרקעין
11.ב.ס' 4 א חוק מיסוי מקרקעין+הגדרת מכירת נכסים אגב הסכם גירושין מספר פסקי הדין
12.דס' 14א. (2) עבירת משמעת.ס' 12 לחוק המתווכים+פס"ד קשתות הנשיא
13.ג. ס' 58 ג' לחוק המקרקעין
14.א. ס' 62 (א1) לחוק המקרקעין.
15.א. ס' 104 לחוק המקרקעין
16.ג. הגדרת משכון. ספר מושגים ומונחים
17.ג. ס' 11 חוק המתווכים.
18.ב. 9 (ב1) חוק המתווכים
19.ג. ס' 7 ב א חוק רישוי עסקים תוקפו של היתר זמני
20.ג.62 א א 4א חוק התכנון והבניה
21.א. הגדרת דמי הסכמה ספר פסקי דין מונחים ומושגים
22.ד. ס' 3 א 1 חוק המכר הבטחת השקעות
23.ג. הגדרת הסכם פיתוח. הגדרת הסכם חכירה ספר מושגים ומונחים.
24.ב. ס13 א לחוק שמאי מקרקעין
25 נפסלה

רוצים לקבל את המדריך החינמי להכנה למבחן המתווכים,
.
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=96584-68712948288-19759&ref=clalihachana2

מעניין  אתכם תחום הנדלן המסחרי , רוצים לקבל מדריך חינמי?
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=96664-68769862848-19759&ref=clalimishari2

רוצים ללמוד את הפרקטיקה של עבודת המקצוע לקבל טיפים שווים רגע לפני שמתחילים לעבוד בנדל"ן- לקבלת מדריך חינמי
https://n.sendmsg.co.il/Minisites.aspx?p=96686-68785514352-19759&ref=curseshivuk2

ואם תרצו לקבוע עמנו פגישת הכוון תעסוקתי:
1700-702-777
sharon@el-haneches.co.il
אפיק פרסום בניית אתרים