איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

פתרון מבחן המתווכים לצורך הוצאת רישיון תיווך אביב אפריל 2011 ביום 27.4.11  

לימודי תיווך נדל"ן לצורך מבחן המתווכים, מעבר מבחן תיווך והוצאת רישיון תיווך מטעם רשם המתווכים.
להלן פתרון מוצע עם מראה מקום לפי ספר החוקים דיני מתווכים במקרקעין חלק ראשון ודיני מתווכים במקרקעין חלק שני
של גרסה 1 
מועד 27.4.2011
 
27.4.11 מבחן המתווכים מועד אפריל 2011
1.א.ס' 12 לחוק החוזים
2.ג. חוק המקרקעין תוספת שניה חלק ב התאמות  הטעונות הסכמת רוב בעלי הדירות.+ ס' 59 ג לחוק המקרקעין.
3.ג. ס' 9 ב לחוק המתווכים-בלעדיות(ספציפית ב-2-ב)
4.ד ס' 9 ב לחוק המתווכים-בלעדיות(ספציפית ב-2-ב)
5.בס' 9ב לחוק המתווכים
6.ג. תקנות המתווכים סדרי בחינה. ס' 8 ב
7.ד. תקנות המתווכים פעולות שיווק
8.ג.ס' 2 חוק החוזים תרופות
9.א ס' 2 חוק החוזים תרופות. וגם ס' 3 חוק החוזים תרופות
10.בס' 1 חוק יסוד מקרקעי ישראל
11.ד. תוספת לחוק המקרקעין תקנון מצוי. ס' 64 לחוק המקרקעין
12.ב. ס' 126 לחוק המקרקעין
13.ג. הגדרת "חכירה לתקופה " חוק מיסוי מקרקעין
14.ד. ס' 83 לחוק המקרקעין
15.א. ס' 81 לחוק המקרקעין
16.ב. ס' 94 לחוק המקרקעין
17.א. ס' 12 לחוק המתווכים.
18.ב. הגדרת מקרקעין. חוק המקרקעין.
19.א. ס' 126 לחוק המקרקעין
20.א. ס' 24 לחוק החוזים
21.א. ס' 16 לחוק המתווכים
22.ד. חוק רישוי עסקים- צו רישוי עסקים- הטבלה- תיווך לא מופיע שם
23.ד. ס' 72 לחוק המקרקעין
24.פסוול
25.ב. ס' 14 לחוק המתווכים

לקריאת המדריך לנבחן של מבחן המתווכים לצורך הוצאת רישיון תיווך
http://el-haneches.co.il/index.php?type=info_page&page_id=25
אפיק פרסום בניית אתרים