איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

מבחן תיווך פתרון 26.1.2014 לימודי תיווך נדל"ן מועד מבחן המתווכים תשובות   

מבחן המתווכים פתרון ותשובות עם מראה מקום לפי חומר לבחינה של רשם המתווכים, חלק מלימודי תיווך נדל"ן:
תשובות למבחן תיווך שנערך בבנייני האומה בירושלים בתאריך 
26 בינואר 2014
1.ג.ס' 2 לחוק המתווכים
2.א.הגדרת מקרקעין חוק המקרקעין
3.א.ס' 34 ב לחוק המקרקעין
4.ג. ס' 7א לחוק המכר דירות
5.א ס' 59 ב לחוק המקרקעין
6.אס' 62(א) לחוק המקרקעין
7.ב ס' 96 לחוק המקרקעין
8.ד.עא 294/76 אנגלו סכסון סוכנויות לנכסים(סביון) נ' רחל פסרמן ואח'
9.ד. ע"א 158/77 חוה רבינאי נ' חב' מן השקד(בפרוק)
10.ג. תקנות המתווכים במקרקעין פרטי הזמנה בכתב ס' 1(5)
11.ג תקנות המתווכים במקרקעין פרטי הזמנה בכתב ס' 1(5)
12.פסול
13.ד. ס' 11 לחוק המתווכים
14.ג. ס' 4 א חוק מיסוי מקרקעין+הגדרת מכירת נכסים אגב הסכם גירושין מספר פסקי הדין
 
15.ג. הגדרת זיוף בחוק העונשין.419. 420 418.לחוק העונשין
16.ג. ס' 197 לחוק התכנון והבניה
17.ב.ס' 94 לחוק המקרקעין
18.א. ס' 14א. (2) עבירת משמעת.ס' 12 לחוק המתווכים+פס"ד קשתות הנשיא
19.א. ס' 4 לחוק מיסוי מקרקעין
20.ג. הגדרת מע"מ ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
21.א. ס' 24 לחוק החוזים
22.ב. ס' 62(א) לחוק המקרקעין
23.א.הגדרת מכירה, הגדרת זכות במקרקעין וס' 6 א ו 9א לחוק מיסוי מקרקעין
24.ג. ס' 25 לחוק הגנת הצרכן
25.ב. הגדרת חברות משכנות , ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין

אם ברצונכם לתאם פגישת הכוון תעסוקתי עמנו בעניין עבודה בתיווך נדל"ן
1700-702-777
sharon@el-haneches.co.il


לקריאת כתבה בנושא זכיינות
http://el-haneches.co.il/index.php?type=info_page&page_id=20

 
אפיק פרסום בניית אתרים