איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

פתרון מבחן תיווך 12.5.2013 מבחן המתווכים במקרקעין בחינות רשם המתווכים לפני הוצאת רישיון תיווך לפי מועדי בחינה  

לימודי תיווך נדל"ן, קורס הכנה ללימוד מבחן המתווכים במסגרת מעבר מבחן תיווך לצורך קבלה של רישיון תיווך נדל"ן, רגע לפני השתלבות כמתווכים בישראל:
פתרון ותשובות למבחן המתווכים במועד 

רשם המתווכים במקרקעין מבחן 12 במאי 2013
1.ב. ס' 37 (א) לחוק המקרקעין
2.ג. ס' 79(א) לחוק המקרקעין
3.א. ס' 92+ס'93 לחוק המקרקעין
4.א. ס' 101 לחוק המקרקעין
5.ב. הגדרת הקפאת משכנתא , ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
6.ב. ס' 1משכנתא, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין , הגדרת "ליווי פיננסי" חוק המכר(דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות
7.ג. ס' 2 (4) חוק המכר(דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות
8.ב. ס' 9 (ג1א)(3) לחוק מיסוי מקרקעין ???
9.ד. ס' 25 לחוק הגנת הצרכן
10.ג הגדרת מכירה, הגדרת זכות במקרקעין וס' 6 א
11.ב. ס' 99א לחוק המקרקעין
12.ב. ס' 17ב לחוק מיסוי מקרקעין
13.ב. ס' 4 לחוק הגנת הדייר
14.ב.ס' 9(ג1א) ב1 הגדרת "דירה יחידה" חוק מיסוי מקרקעין ???
15.ב. ס' 12 לחוק החוזים
16.ג. ס' 15 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)
17.ג. ס' 10 לחוק המתווכים במקרקעין
18.א. ס' 15 לחוק החוזים במקרקעין
19.ב. הגדרת דמי הסכמה, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
20.ג. ס' 8 לחוק המתווכים+פס"ד טלי שושן
21.א.ס' 55(ג)לחוק המתווכים
22.א. ס' 62(ג) לחוק המקרקעין
23א. ס' 10 לחוק המקרקעין. הגדרות קרקעות מוסדרות ובלתי מוסדרות מספר פסקי דין
24.ג.ס' 188 לחוק התכנון והבניה
25.ג. ס' 441, 443,444 לחוק העונשין

אפיק פרסום בניית אתרים