איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

מבחן תיווך רשם המתווכים במקרקעין 19 בפברואר 2013 שאלון 0001 מבחן המתווכים- אל הנכס  

מבחן תיווך רשם המתווכים במקרקעין 19 בפברואר 2013 שאלון 0001 מבחן המתווכים

1.ב. הגדרת נסח רישום מקרקעין ספר פסקי דין.+ ס' 7 +ס' 10 לחוק המקרקעין+ ס'123 לחוק המקרקעין
2.ב הגדרת דמי הסכמה, הגדרת דמי היתר בספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
3.ג. פס"ד חסין נ' בלס, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
4.ב. 12 ב(א) לחוק התכנון והבניה
5.ב. ס' 7א לחוק המכר דירות
6.ג. ס' 6(א) (3) לחוק המכר דירות
7.ד. ס' 3 לחוק המקרקעין(חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה)
8.ב. הגדרת חברה משכנת,  הגדרת משכון בספר פסקי דין, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
9.א. ס' 8 לחוק המתווכים+פס"ד טלי שושן+ס' 2+ס' 4 לחוק הגנת הצרכן+ס' 10 לחוק החוזים תרופות.
10.ג. ס' 2 לחוק המכר הבטחת השקעות
11.ב. ס' 14 (א)לחוק המתווכים+ הגדרת תיווך במקרקעין
12.ב. ס' 2 (ב) לחוק המתווכים במקרקעין
13. ג.ס' 7 לחוק המקרקעין
14.ג. ס' 18 לחוק המקרקעין
15.ג.ס' 37 לחוק המקרקעין
16.ג. ס' 58 לחוק נמקרקעין
17.ג. ס' 62(א) לחוק המקרקעין
18.ג. ס' 12(א) לחוק שמאי מקרקעין
19.ג. ס' 16 לחוק החוזים
20.ב. ס' 6(ב) לחוק מיסוי מקרקעין
21.ב. ס' 9(א) לחוק המתווכים המקרקעין+ ס' 14(א) לחוק המתווכים במקרקעין
22.ב. ס' 75(4) לחוק הגנת הדייר
23.ג. הגדרת חוזה חכירה עם מנהל מקרקעי ישראל,הגדרת דמי הסכמה, דמי היוון, בספר פסקי דין, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
24.ד. ס' 4 א חוק מיסוי מקרקעין+הגדרת מכירת נכסים אגב הסכם גירושין מספר פסקי הדין
25.א. הגדרת מע"מ ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין

לפגישת הכוון תעסוקתי 1700-702-777
sharon@el-haneches.co.il

לקריאת כתבה המדריך לנבחן רשם המתווכים
http://el-haneches.co.il/index.php?type=info_page&page_id=25
 
אפיק פרסום בניית אתרים