איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

מבחן רשם המתווכים במקרקעין 25 באוקטובר 2011 שאלון מבחן תיווך מס' 002- אל הנכס  

 
מבחן רשם המתווכים במקרקעין 25 באוקטובר 2011 שאלון מבחן תיווך מס' 002- אל הנכס
1.ד. ס' 439 לחוק העונשין
2.ג. הגדרת "מוכר"+ ס'2 לחוק המכר(דירות)
3.ב . ס' 9(ב)+ס' 14(ב) לחוק המתווכים במקרקעין
4(ב) ס' 10 לחוק המתווכים במקרקעין
5.א. ס' 99, 100, 101 לחוק המקרקעין
6.ג. ס' 9(ב2) לחוק המתווכים במקרקעין
7.ג. ס' 1 לחוק יסוד מקרקעי ישראל
8.ב. ס' 126 א לחוק המקרקעין
9.ב. ס' 28 + ס' 35 לחוק המקרקעין
10.ד. ס' 98 ב לחוק המקרקעין
11.ג ס' 2 לחוק החוזים(תרופות בשל הפרת חוזה)
12.ב. ס' 13+ ס' 78 לחוק המקרקעין
13. השאלה נפסלה
14.ב. הגדרת איגוד מקרקעין חוק מיסוי מקרקעין
15.ג. ס' 13 לחוק המקרקעין+ס' 27 לחוק המקרקעין
16.ג. ס' 94 לחוק המקרקעין
17.ג הגדרת זכויות בניה ספר פסקי דין- לא מצאתי בספר החוקים, שווה ללכת על דרך השלילה*******
18.ד. ס' 8 לחוק המתווכים+פס"ד טלי שושן+ס' 2+ס' 4 לחוק הגנת הצרכן
19.ד. ס' 18 (ב) לחוק המקרקעין
20.ד. ס' 25 ב לחוק הגנת הצרכן
21. השאלה נפסלה
22.ד. ס' 9(ב2) לחוק המתווכים
23.ג. תקנות המתווכים במקרקעין(פרטי הזמנה בכתב)
24.א.ס' 54 ב לחוק ההוצאה לפועל.
25.ג. ס' 14(א) לחוק המתווכים במקרקעין
 

לתאום פגישה בנושא תחילת עבודה כמתווכים בישראל ועבודה בתיווך נדל"ן או זכיינות
sharon@el-haneches.co.il
1700-702-777
אפיק פרסום בניית אתרים