איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

רשם המתווכים במקרקעין גרסה 1 תשובות משוערות  

 
רשם המתווכים, מועד בחינה סתיו 23.10.2018
 1. ד . פס"ד ת"ק 41268-09-12 נועם יואל כהן נ' אנדרי גולן
 2. א. ס' 14 יט לחוק המתווכים במקרקעין ס' קטן 5 . וגם ס' ב.
 3. ב. הגדרת חברות משכנות והגדרת משכון ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני הגדרות ומושגי יסוד.
 4. ג. ס' 59 ז חוק המקרקעין
 5. ג. ס' 18 לחוק המקרקעין
 6. ג. ס' 31 (א) (א) לחוק הגנת הצרכן.
 7. ב. ס' 143 לחוק המקרקעין
 8. ג. ס' 71 ב(א) לחוק המקרקעין
 9. ג.ס'71 ב (ה) חוק המקרקעין.
 10. ג. ס' 53 לחוק התכנון והבניה
 11. א.ס' 70 א לחוק התכנון והבניה
 12. ב. ס' 12 ב לחוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001
 13. ג פס"ד ת"א ע"א 2469/06 רונן סוויסה ואח' נ' חב' זאגא ואח'
 14. א. ברע"א 394/88 אנגל שושני ואח' נ אברון את פורת בע"מ
 15. ד. ס' 75 לחוק הגנת הדייר
 16. א.  הגדרת בעלות במושע, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק 2 הגדרות ומושגי יסוד
 17. ג. הגדרת דמי היתר, ספר פסקי דין, דיני מתווכים במקרקעין, חלק שני הגדרות ומושגי יסוד
 18. א. הגדרת חברות משכנות ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, הגדרות ומושגי יסוד
 19. ג. ס' 9 לחוק החוזים
 20. ג. ס' 4(2) לחוק החוזים
 21. ד. ס' 102 לחוק המקרקעין
 22. ג.  ס' 126 לחוק המקרקעין
 23. ב.  סימן ב: פרוק שיתוף חוק המקרקעין
 24. א. ס' 14 לחוק הגנת הצרכן
 25. אס' 5 לחוק מיסוי מקרקעין
 
אפיק פרסום בניית אתרים