איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

רשם המתווכים במקרקעין 24 באפריל 2018 00:00 – שאלון מספר 0002  

רשם המתווכים במקרקעין 24 באפריל 2018 00:00 – שאלון מספר 0002
 1. א. הגדרת "שיעור עליית המדד" חוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה.
 2. ג. ס' 9 ב לחוק המתווכים+תקנות המתווכים במקרקעין פעולות שיווק.
 3. א. הגדרת איתור מידע על נכסים באזור יהודה ושומרון. ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני
 4. ב. ס' 4 לחוק החוזים
 5. ב. ס' 13 לחוק החוזים
 6. ג. ס' 3 לחוק החוזים האחידים
 7. ב. ס' 10 לחוק המקרקעין
 8. ג.ס' 37 ב לחוק המקרקעין
 9. ג. ס' 81 א לחוק המקרקעין
 10. ב. הגדרת מע"מ ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני עקרונות ומושגי יסוד.
 11. ב. רעא 394/88 אנגל שושני ואח' נ' אברון את פורת בע"מ
 12. ב . הגדרת "קונה משנה" חוק המכר(דירות)
 13. א. ס' 4ב. (א) לחוק המכר (דירות)
 14. א. הגדרת מע"מ . ספר דיני מתווכים חלק שני הגדרות ופסקי דין
 15. ג. פסק דיו תא"מ 56881-11-12 שבט אפרים בע"מ ואחרים נגד בר-שדה
 16. א. ס' 99-101 חוק המקרקעין
 17. ב.ס' 4, 4א . 5 ג (4), 7 לחוק מיסוי מקרקעין
 18. ב. ס' 14+15 לחוק החוזים+ פס"ד  ת"א ע"א 2469/06 רונן סוויסה ואח' נ' חברת זאגא ואח'
 19. א . ס' 58 א לחוק המקרקעין
 20. .ב הגדרת "גרמושקה" ספר פסקי דין
 21. ב' . הגדרת דמי הסכמה – ספר פסקי דין דיני מתווכים חלק שני
 22. ג הגדרת היתר בניה ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני- עקרונות ומושגי יסוד
 23. ג הגדרת קרקע לא מוסדרת ספר פסקי דין
 24. ג. ס' 2 חוק המכר(הבטחת השקעות של רוכשי דירות)
 25. ד.ס' 14 כח  לחוק המתווכים במקרקעין
אפיק פרסום בניית אתרים