איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

וילות בסביון, קוטג'ים וגם משקים חקלאיים בסביון גני יהודה למכירה, האם ניתן לקנות נחלות בסביון גני יהודה או נחלה ולבנות מגורי יוקרה אשר אופייניים לסקטור בתי יוקרה בסביון? מידע על המיוחדים מבין בתים למכירה בסביון  

 
בתים למכירה מוצעים בישוב סביון גני יהודה כמו וילות בסביון, קוטג'ים וגם אחוזות.  בנוסף מוצעים משקים חקלאיים בסביון גני יהודה למכירה, השאלה היא האם ניתן לקנות נחלות בסביון גני יהודה או נחלה ולבנות מגורי יוקרה אשר אופייניים לסקטור בתי יוקרה בסביון?

התשובה לכך חיובית.

אבל רגע לפני קניה של נחלות בסביון יש להבין מהי נחלה וכן מושגים בתחום תיווך יוקרה במגזר החקלאי לפני בחינה מעמיקה של בתים למכירה בסביון אשר נמנים על נדל"ן סביון.

זכויות במגזר החקלאי:

מרבית הישובים החקלאיים, (הכוונה לישובים יהודיים, כי ישובים ערבים לרוב יושבים על קרקע פרטית והחקלאים מחזיקים ישירות בזכויות בקרקע), הכוונה לקיבוצים ומושבים ממוקמים על מקרקעי ישראל אשר כוללים את הקרקעות של מדינת ישראל, קרן קיימת לישראל ורשות הפיתוח וזאת לפי חוק מקרקעי ישראל, הקרקעות כאמור מנוהלות על ידי רשות מקרקעי ישראל, לשעבר נקרא מנהל מקרקעי ישראל.
קיבוצים ומושבים לרוב נחשבים לאגודות שיתופיות כאשר הבעלים הינם חברי הישוב, האגודות השיתופיות חוכרות(שוכרות לתקופה ארוכה) את הקרקע מרשות מקרקעי ישראל.


בקיבוצים  אין לרוב לחברים זכויות בשטח קרקע מסוים, או שמוקנות לחברים רק הזכויות בבתי המגורים ולעומת זאת במושב לכל חקלאי מוקצה שטח ייחודי.
מהו הסכם משבצת?

הסכם זה הינו הסכם חכירה בין האגודה השיתופית מצד אחד(בדרך כלל מדובר על מושב או קיבוץ) מצד אחד לבין רשות מקרקעי ישראל.

מדוע הסכם זה נקרא כך?

הסכם זה נקרא כך שכן הוא מגדיר את המשבצת, הכוונה לאותו שטח שנמצא ברדיוס גאוגרפי שמוחכר לאגודה.


מה פרק הזמן הממוצע לחתימה על הסכמי משבצת?

הסכמי משבצת נקבעים בדרך כלל לשלש שנים ולאחר מכן מתבצעת הארכה אוטומטית ולכן הם נחשבים להסכמי חכירה למרות שמדובר על תקופה קצרה.

עוד שני מושגים חשובים בקטגוריה זו: 
אם ההסכם נחתם רק בין רשות  מקרקעי ישראל והאגודה השיתופית הוא נקרא הסכם משבצת דו צדדי, בנוסף קיימים מקרים שבו הסוכנות היהודית חוכרת את הקרקע מרשות מקרקעי ישראל ואז מחכירה אותו בחכירת משנה לאגודה השיתופית ואז ההסכם נקרא הסכם משבצת משולש.
 
נחלות:

האגודה השיתופית מקצה שטח מגרשים אשר נקראים נחלות לחברי האגודה השיתופית.
גודל מגרש של נחלה משתנה ממקרה למקרה וזאת בהתאם לפרמטרים שקבע שר החקלאות.
בדרך כלל בין שלושים ועד מאה ועשרים דונם ובמקרים מסוימים החקלאים חוכרים ישירות את הקרקע מרמ"י(רשות מקרקעי ישראל).

נחלות ומבנה נחלה חקלאית:

נחלה מורכבת ממספר חלקות משנה ולהלן הפירוט:
חלקה א: חלקה זו הינה חלק בנחלה אשר בפועל מיועד למגורי החקלאי ולמבני משק, ביתרה של החלקה ניתן להשתמש לעיבוד חקלאי. מבחינת ההקצאה בשטח המגרש חלקה זו היא השטח הקטן ביותר בנחלה, לרוב בשטח של דונמים ספורים.
 
חלקה ב: חלקה זו מהווה החלק העיקרי של הנחלה, המשמש לעיבוד חקלאי ולזה בלבד, על שטח מגרש זה אסור לבנות.
 
חלקה ג' - משמשת גם לעיבוד חקלאי, אבל נחשבת לחלק מן הרכוש המשותף של האגודה  השיתופית.
 
משקי עזר:
בנוסף לנחלות, לעתים מקצה האגודה השיתופית  שטחים קטנים יותר, הנקראים "משקי עזר".
מהם משקי עזר ולמה הם מיועדים?
 
 משקי עזר מיועדים ליחידת מגורים ולמלאכה, או לעיבוד חקלאי מצומצם, ושטחם בדרך כלל בין  5-2 דונם. המשקים הללו מיועדים לחברי האגודה השיתופית שמתגוררים בישוב חקלאי אבל מבחינת עיסוקם, החקלאות היא לא מקור הפרנסה העיקרי שלהם.\
 
בר רשות:
כאשר מי שחוכר את הקרקע בהסכם הוא האגודה שיתופית, אזי בפועל לחקלאיים אין זכות קניינית בקרקע. והם נחשבים ל-"ברי רשות" בקרקע.
הווה אומר שמי שקיבלו בפועל אישור מאותה אגודה שיתופית שהיא בפועל בעלת זכויות החכירה יכולים בסופו של יום לעשות שימוש בקרקע למטרות מגורים ולחקלאות.
הזכויות והחובות של בר או ברת הרשות מוסדרים במלל של הסכם המשבצת ובהחלטות רשות מקרקעי ישראל אשר מפורסמות בפומבי
הסדרים מסוג זה מתייחסים בין היתר לזכויות החקלאיים להגדיל את שטחן של יחידת המגורים, או להוסיף בפועל יחידה או יחידות מגורים בנחלה וכן להעביר את הקרקע לאדם אחר והתנאים לכך.
וכן, את האפשרות להעביר את הזכויות.  יש לציין שאם החקלאי מפסיק להיות חבר באגודה השיתופית, אזי  הוא מאבד גם את זכותו כ"בר רשות".

בן ממשיך:
לאור מה שציינו לעיל, לחקלאים  אין זכות קניינית בקרקע, לכן  לא ניתן להוריש נחלה או נחלות בדרך המקובלת, לדוגמא על ידי צוואות. ולכן בכדי לפתור ענין זה, נקבע מנגנון הנקרא "בן ממשיך" אשר יכולה להיות כמובן גם "בת ממשיכה", בו החקלאיים מחליטים מראש מי מהילדים יקבלו בפועל(רק אחד או אחת) את הנחלה לאחר מותם וימשיכו לעבד את הקרקע במקומם
קביעה זו נעשית מראש ומחייבת שלושה אישורים:
  1. האגודה השיתופית
  2.  רשות מקרקעי ישראל.
  3. לפעמים גם של הסוכנות היהודית.
 
בדרך זו,  נמנעת בד"כ האפשרות לחלק את הקרקע בין מספר יורשים.
הרחבות:
קיים שינוי מגמה שנערך בשנים האחרונות והוא שמאושרים במושבים וקיבוצים הרחבות ומה המשמעות?
ניתן היתר לשימוש שונה מהייעוד המקורי של הקרקע


ובפועל?

 לרוב, ניתנת  אפשרות לבנות בנייה למגורים בשטחי המושבים והקיבוצים ואיך?
הזכויות בנכסים נמכרות בפועל לאלו שלא שייכים לאגודה השיתופית ובדרך כלל אינם עוסקים בחקלאות, אלא רק רוצים לגור ביישוב בעל צביון  כפרי.
 
גם בסביון גני יהודה, ניתן למצוא נחלות או נחלה לקניה.
גני יהודה במקור היה מושב יוקרה.
אז, אם גם אתם רוצים לקנות נחלות בסביון גני יהודה?
נחלה בסביון גני יהודה?
מגרש? מגרשים?
קוטג'ים, אחוזות או וילות?
נשמח לתאם פגישה עמכם,
יגאל רודה –תיווך יוקרה אל הנכס
מומחה למכירת בתי יוקרה בסביון גני יהודה
קוטג'ים, נחלות, אחוזות, וילות ואף מגרשים לבניה
03-5343959
052-2321675
לקריאת כתבות נוספות
http://el-haneches.co.il/index.php?type=info_page&page_id=624
 

תמונות בתי יוקרה בסביון, מחירים ופרטים נוספים תוכלו למצוא בגלריית הנכסים המלאה
בגלריית התמונות קיימות תמונות רבות של וילה מפוארת, נחלה, קוטג' עם תמונות פנים וחוץ, אחוזה אשר מוגדרת כיצירת פאר ועוד שלל תמונות של בתים למכירה בסביון

למידע  ולגלריית הנכסים המלאה של בתי יוקרה בסביון היכנסו לקישור:
http://el-haneches.co.il/index.php?type=branch&id=5 
אפיק פרסום בניית אתרים