איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תשובות מבחן תיווך רשם המתווכים ינואר 2018, פתרון מבחן המתווכים ינואר חורף 2018  

מבחן המתווכים, רשם המתווכים תשובות ינואר 2018, מבחן תיווך ינואר 2018
 1. ד. ס' 72(א) ו73 לחוק המקרקעין.
 2. ב. ס' 20 ב' לחוק הגנת הדייר.
 3. ב. פס"ד ע"א 107/86 אהרון חסין נ' דוד בלס ואח, דיני מתווכים במקרקעין חלק ב
 4. ג. מושגים בזכויות במגזר החקלאי, הגדרת הסכם משבצת.
 5. א. ע"א 77/158 חוה רבינאי נ' חברת "מן השקד" בע"מ(בפירוק), ספר דיני מתווכים חלק שני.
 6. א. ס' 126 א'+ב' לחוק המקרקעין+ ס' 79 לחוק המקרקעין
 7. ב. ס' 5 א' לחוק המכר(דירות), התשל"ג 1973
 8. ד. ס' 81 לחוק הגנת הדייר.
 9. ג.ס' 57+ס' 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט -1969
 10. ג. ס' 89 לחוק המקרקעין, התשכ"ט 1969
 11. א. התאמות שאינן טעונות הסכמה, תוספת שניה, חלק א'. ס' 59 ג' לחוק המקרקעין
 12. א. ס' 55 ג' לחוק המקרקעין,ס' 71 ב(א) לחוק המקרקין, ס' 8 לחוק המקרקעין, ס' 6 לחוק המקרקעין.
 13. שאלה נפסלה.
 14. ב. מושגים במגזר החקלאי, הגדרת נחלות. ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, הגדרות ומושגי יסוד
 15. ד. ס' 62(א1) +ס' 145 לחוק המקרקעין
 16. ב. הגדרת איתור מידע על נכסים באזור יהודה ושומרון, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד.
 17. ב. מושגים וזכויות במגזר החקלאי, הגדרת בן ממשיך, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, הגדרות ומושגי יסוד.
 18. ב. ע"א 107/86 אהרון חסין נ' דוד בלס ואח', רע"א 394/88 אנג'ל שושני ואח' נ' אברון את פורת בע"מ, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד.
 19. ג. ע"א 3455/06 דה כהן בע"מ נ' אלון עמרם
 20. ג'. הגדרת היטל השבחה ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, הגדרות ומושגי יסוד+ ס' 196 א' לחוק התכנון והבניה.
 21. ד. ס' 188 וגם ס' 189 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.
 22. ד. ס' 6א' חוק המכר(דירות), התשל"ג 1973
 23. ג. ס' 5א+5ב' לחוק המתווכים
 24. תשובה ב'. ס' 14 לחוק המתווכים במקרקעין
 25. ד. ס' 14 כח(א) לחוק המתווכים במקרקעין.


 
אפיק פרסום בניית אתרים