איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש
הפרטים התקבלו, תודה
  מספר הנכס תמונה מחיר סוג נכס עיר/ישוב קומה חד’ כתובת פרטים
5174 42,000 ₪ בית פרטי סביון 0 7
5169 13,970,000 ₪ בית פרטי סביון 0 8
5162 10,000,000 ₪ בית פרטי סביון 0 5
5160 16,800 ₪ בית פרטי סביון 0 6
5157 3,600 ₪ חנות בת ים 0 1 בלפור
5135 0 ₪ בית פרטי סביון 0 7
5132 0 ₪ בית פרטי סביון 0 5
5131 0 ₪ בית פרטי סביון 0 10
5125 16,990,000 ₪ בית פרטי סביון 0 7
5124 10,490,000 ₪ בית פרטי סביון 0 6
5087 13,470,000 ₪ בית פרטי סביון 0 8
5067 16,400 ₪ בית פרטי סביון 0 5
5061 9,990,000 ₪ מגרש (לבניית צמוד קרקע) סביון 0 0
5007 9,000,000 ₪ בית פרטי סביון 0 4
5003 16,850 ₪ בית פרטי סביון 0 5
4963 13,990,000 ₪ בית פרטי סביון 0 7
4943 0 ₪ בית פרטי סביון 0 6
4821 34,990,000 ₪ בית פרטי סביון 0 10
4808 0 ₪ בית פרטי סביון 0 6 יגאל רודה 0522321675
4807 12,350,000 ₪ בית פרטי סביון 0 10 יגאל רודה
4754 22,900 ₪ בית פרטי סביון 0 6 יגאל רודה
4716 5,690,000 ₪ בית פרטי סביון 0 5 יגאל רודה 052-2321675
4703 13,690,000 ₪ בית פרטי סביון 0 10
4604 17,900,000 ₪ בית פרטי סביון 0 7 וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
4598 8,000 ₪ יחידת דיור סביון 0 4 יחידת דיור להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
4589 105 ₪ משרד סביון 0 6
4570 0 ₪ בית פרטי סביון 0 9
4569 57,500 ₪ בית פרטי סביון 0 9
4552 0 ₪ בית פרטי סביון 0 7 יגאל רודה 052-2321675
4508 5,400 ₪ יחידת דיור סביון 0 2 יגאל רודה 052-2321675
4475 0 ₪ בית פרטי סביון 0 5
4459 0 ₪ בית פרטי סביון 0 11 יגאל רודה 052-2321675
4457 21,990,000 ₪ בית פרטי סביון 0 15 יגאל רודה
4436 0 ₪ בית פרטי סביון 0 10 יגאל רודה 0522321675
4430 14,900,000 ₪ בית פרטי סביון 0 6 יגאל רודה
4423 21,000,000 ₪ בית פרטי סביון 0 6 יגאל רודה
4141 0 ₪ בית פרטי סביון 0 20
4084 250 ₪ חנות סביון 0 0
4048 0 ₪ בית פרטי סביון 0 6 יגאל רודה 052-2321675
4041 0 ₪ בית פרטי סביון 0 6 יגאל רודה 052-2321675
4036 0 ₪ בית פרטי סביון 0 6 YIGAL RODA
4014 5,900 ₪ יחידת דיור סביון 0 3 אל-הנכס
3935 19,900,000 ₪ בית פרטי סביון 0 12
3901 12,000,000 ₪ בית פרטי סביון 0 8
3869 8,790,000 ₪ מגרש (לבניית צמוד קרקע) סביון 0 0
3840 11,500,000 ₪ בית פרטי סביון 0 7
3774 0 ₪ בית פרטי סביון 0 6
3764 0 ₪ בית פרטי סביון 0 8
3675 0 ₪ בית פרטי סביון 0 6 וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
3521 6,990,000 ₪ בית פרטי סביון 0 5
3408 12,300,000 ₪ בית פרטי סביון 0 6
3371 0 ₪ מגרש (לבנייה רוויה) סביון 0 0
3141 0 ₪ בית פרטי סביון 0 5
3013 13,880,000 ₪ בית פרטי סביון 0 6
2877 14,000,000 ₪ בית פרטי סביון 0 5
2788 0 ₪ בית פרטי סביון 0 6
2787 0 ₪ בית פרטי סביון 0 6 וילה להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
2709 22,000,000 ₪ בית פרטי סביון 0 8 052-2321675
2457 5,890,000 ₪ בית פרטי סביון 0 1 סביון החדשה
2371 21,000 ₪ וילה סביון 0 6 YIGAL RODA SAVYON 972-52-2321675
2319 22,950,000 ₪ בית פרטי סביון 0 10 יגאל רודה 052-2321675
2147 14,350,000 ₪ בית פרטי סביון 0 6 יגאל רודה 052-2321675
2095 20,000 ₪ וילה סביון 0 5 יגאל רודה 052-2321675
2092 0 ₪ בית פרטי סביון 0 6 יגאל רודה 052-2321675
2041 4,990,000 ₪ מגרש (לבניית צמוד קרקע) סביון 0 6 יגאל רודה 0522321675
1844 23,790,000 ₪ בית פרטי סביון 0 7 וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
1809 8,790,000 ₪ בית פרטי סביון 0 5 וילה למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 0 ,
1735 0 ₪ בית פרטי סביון 0 10 וילה מפוארת להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
1734 13,900,000 ₪ בית פרטי סביון 0 10 וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
1700 4,990,000 ₪ מגרש (לבניית צמוד קרקע) סביון 0 5 המבחר הגדול ביותר לבתים ומגרשים בסביון
1470 33,000,000 ₪ בית פרטי סביון 0 11 וילה מפוארת למכירה בסביון- יגאל רודה 0522321675
1455 4,170,000 ₪ בית פרטי סביון 0 0 מגרש למכירה בסביון יגאל רודה 052-2321675
1424 7,790,000 ₪ בית פרטי סביון 0 7 יגאל רודה 052-2321675
1421 10,400,000 ₪ מגרש חקלאי סביון 0 5 יגאל רודה 052-2321675
906 0 ₪ בית פרטי סביון 0 7 YIGAL RODA 052-2321675
632 0 ₪ בית פרטי סביון 0 10 וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
326 35,000 ₪ בית פרטי סביון 0 10
208 0 ₪ בית פרטי סביון 0 8 בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675
204 0 ₪ בית פרטי סביון 0 8 בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675
202 0 ₪ בית פרטי סביון 0 10 בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675
185 0 ₪ בית פרטי סביון 0 7 בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675
141 24,900,000 ₪ בית פרטי סביון 0 10 בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675
138 14,000,000 ₪ בית פרטי סביון 0 7 בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675
121 14,890,000 ₪ בית פרטי סביון 0 8 בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'7

42,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'8

13,970,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'5

10,000,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'6

16,800 ₪
חנות
בת ים
קומה 0   חד'1
בלפור
3,600 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'7

0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'5

0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'10

0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'7

16,990,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'6

10,490,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'8

13,470,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'5

16,400 ₪
מגרש (לבניית צמוד קרקע)
סביון
קומה 0   חד'0

9,990,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'4

9,000,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'5

16,850 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'7

13,990,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'6

0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'10

34,990,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'6
יגאל רודה 0522321675
0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'10
יגאל רודה
12,350,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'6
יגאל רודה
22,900 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'5
יגאל רודה 052-2321675
5,690,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'10

13,690,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'7
וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
17,900,000 ₪
יחידת דיור
סביון
קומה 0   חד'4
יחידת דיור להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
8,000 ₪
משרד
סביון
קומה 0   חד'6

105 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'9

0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'9

57,500 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'7
יגאל רודה 052-2321675
0 ₪
יחידת דיור
סביון
קומה 0   חד'2
יגאל רודה 052-2321675
5,400 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'5

0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'11
יגאל רודה 052-2321675
0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'15
יגאל רודה
21,990,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'10
יגאל רודה 0522321675
0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'6
יגאל רודה
14,900,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'6
יגאל רודה
21,000,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'20

0 ₪
חנות
סביון
קומה 0   חד'0

250 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'6
יגאל רודה 052-2321675
0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'6
יגאל רודה 052-2321675
0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'6
YIGAL RODA
0 ₪
יחידת דיור
סביון
קומה 0   חד'3
אל-הנכס
5,900 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'12

19,900,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'8

12,000,000 ₪
מגרש (לבניית צמוד קרקע)
סביון
קומה 0   חד'0

8,790,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'7

11,500,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'6

0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'8

0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'6
וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'5

6,990,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'6

12,300,000 ₪
מגרש (לבנייה רוויה)
סביון
קומה 0   חד'0

0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'5

0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'6

13,880,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'5

14,000,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'6

0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'6
וילה להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'8
052-2321675
22,000,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'1
סביון החדשה
5,890,000 ₪
וילה
סביון
קומה 0   חד'6
YIGAL RODA SAVYON 972-52-2321675
21,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'10
יגאל רודה 052-2321675
22,950,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'6
יגאל רודה 052-2321675
14,350,000 ₪
וילה
סביון
קומה 0   חד'5
יגאל רודה 052-2321675
20,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'6
יגאל רודה 052-2321675
0 ₪
מגרש (לבניית צמוד קרקע)
סביון
קומה 0   חד'6
יגאל רודה 0522321675
4,990,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'7
וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
23,790,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'5
וילה למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675 0 ,
8,790,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'10
וילה מפוארת להשכרה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'10
וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
13,900,000 ₪
מגרש (לבניית צמוד קרקע)
סביון
קומה 0   חד'5
המבחר הגדול ביותר לבתים ומגרשים בסביון
4,990,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'11
וילה מפוארת למכירה בסביון- יגאל רודה 0522321675
33,000,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'0
מגרש למכירה בסביון יגאל רודה 052-2321675
4,170,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'7
יגאל רודה 052-2321675
7,790,000 ₪
מגרש חקלאי
סביון
קומה 0   חד'5
יגאל רודה 052-2321675
10,400,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'7
YIGAL RODA 052-2321675
0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'10
וילה מפוארת למכירה בסביון-יגאל רודה 052-2321675
0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'10

35,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'8
בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675
0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'8
בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675
0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'10
בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675
0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'7
בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675
0 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'10
בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675
24,900,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'7
בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675
14,000,000 ₪
בית פרטי
סביון
קומה 0   חד'8
בסביון וילה מפוארת למכירה-יגאל רודה 052-2321675
14,890,000 ₪
Google Map

פרטי התקשרות יגאל רודה מומחה לבתי יוקרה בסביון   

יגאל רודה מומחה לבתי יוקרה בסביון
052-2321675

צור קשר מהיר עם יגאל רודה מומחה לבתי יוקרה בסביון   

Google Map