איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

מבחן המתווכים פתרון מבחן תיווך רשם המתווכים אוקטובר 2017  

מבחן המתווכים, מבחן תיווך אוקטובר 2017
רשם המתווכים במקרקעין אוקטובר 2017:
 1. ב. ס' 3 לחוק המקרקעין(חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח -2008.
 2. ג. ס' 5. א (א) לחוק המכר(דירות), התשל"ג - 1973.
 3. ב. ס' 104 לחוק המקרקעין
 4. ג. הגדרת חברות משכנות. ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני  עקרונות ומושגי יסוד
 5. ב. הגדרת גרירת משכנתא במושגי יסוד במשכנתאות, ספר דיני מתווכים חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד
 6. א. הגדרת אחוזי בניה ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני. עקרונות ומושגי יסוד ופסקי דין
 7. ד. ס' 9 (ב1) לחוק המתווכים+ תקנות המתווכים במקרקעין(פעולות שיווק), התשס"ה 2004
 8. ג. ס' 59 ד' לחוק המקרקעין, התשכ"ט -1969
 9. ג. תוספת שניה(ס' 59ג), חלק ב' התאמות הטעונות רוב בעלי הדירות, חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969
 10. ב. הגדרת הסדר מקרקעין(פרצלציה), קרקעות מוסדרות ובלתי מוסדרות, מושגים ומונחים, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, הגדרות ומושגי יסוד.
 11. ג. ס' 11 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו -1996.
 12. א. ס'72 לחוק המקרקעין+ ס' 73 לחוק המקרקעין, התשכ"ט -1969( לעניין המתחזק ס' 72(ג) לחוק המקרקעין
 13. א. פסק דין ת"ק 41268-09-12 נועם יואל כהן נ' אנדרי גולן, ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד.
 14. א. תשובה א. הגדרת היתר בניה. תכנון ובניה. ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, מושגים ומונחים
 15. א. ס' 14 לתקנון המצוי של בעלי הדירות בבית משותף,(התוספת) (ס' 64) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969
 16. ב. ס' 197+201 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965
 17. ג. הגדרת דמי היתר. ספר דיני מתווכים במקרקעין חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד
 18. ב. ס' 4א' לחוק מיסוי מקרקעין +הגדרת מכירת נכסים אגב הסכם גירושין, ספר דיני מתווכים במקרקעין עקרונות ומושגי יסוד.
 19. ב. הגדרת היתר בניה. ספר דיני מתווכים חלק שני, עקרונות ומושגי יסוד
 20. א. ס' 439 לחוק העונשין
 21. ב. ס' 5ג'1 לחוק מיסוי מקרקעין
 22. ב. ס' 9 (ג1) 3 לחוק מיסוי מקרקעין
 23. ב. ס' 53 לחוק החוזים
 24. ג. ס' 20 א. לחוק הגנת הדייר.
 25. ב. ס' 2 לחוק מכר הבטחת השקעות
אפיק פרסום בניית אתרים