איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

מגרשים בסביון תכניות פיתוח, איחוד וחלוקה, קניה ובניה של אחוזה בסביון או באופן לא פרטני בתים למכירה בסביון. כמה דברים שצריך לקחת בחשבון לפני תכנון של בתים מפוארים בסביון  

רוצים לתכנן בניה על מגרשים בסביון? רוצים לדעת בכמה מוצעים בתים למכירה בסביון? להלן מפורטות מספר נקודות שיש לבחון בשלבי תכנון ובניה של אחוזה בסביון או בתים מפוארים בסביון.

עבור מגרשים בסביון קיימת לרוב תכנית פיתוח, יש לבחון ולכתוב את תכנית הפיתוח לאחר בחינה של מגרשים נוספים בשכונה, היכרות עם הרחוב ושטחי הציבור.

עבור מגרשים בסביון שעליהם נבנית אחוזה בהתאמה לבניה על מגרש בודד או עליהם נבנים בתים מפוארים בסביון קיימים שלבי תכנונים הן להוצאת היתר בניה והן עבור שאר השלבים.

לבקשה להיתר בניה צריכה להתווסף גם תכנית פיתוח והכל בהתאמה לתכנית בנין העיר.

תכנית בנין העיר כוללת תקנון ותשריט.

יש תהליך שנקרא תהליך איחוד וחלוקה, השאלה הינה, מה הקשר בין תהליך איחוד וחלוקה לבין מגרשים בסביון?

תכנית איחוד וחלוקה עולה בקנה אחד עם תכנית בנין העיר ותכנית זו כוללת שני שלבים:
הראשונה, איחוד חלקות,
השניה, חלוקה של אותה חלקה שנוצרה לחלקות חדשות.

תכנית בניין העיר קובעת מתווה תכנוני, כללים שאותם צריך ליישם לעניין מגרשים, מגרש, בתים וכדומה, בעל מקצוע אשר מודד בפועל את הקרקע מביא לידי ביטוי את יישום ועקרונות תכנית בנין העיר לפי תכנית איחוד וחלוקה.
יש להתייחס לנקודה נוספת, האם תהליך איחוד וחלוקה הינו בהסכמת כל הבעלים או לא בהסכמה מלאה של כל הבעלים.
 

מגרשים בסביון מי היוזמים של תכנית איחוד וחלוקה?
בעלי הקרקע יכולים מחד ליזום תכנית שיתכן שלימים תשפיע לחיוב על שווי המקרקעין בעקבות החלוקה החדשה, יש לקחת בחשבון קבלת היתרי בניה, תשריט ועוד.
הועדה המקומית גם יכולה לפעול לקדם תכנית של איחוד וחלוקה בכדי למקסם את אותו שימוש במרחב תכנוני, רווח כלכלי, לעיתים ליתר את הצורך בהפקעה ועוד.
יש לקחת בחשבון את גבולות הקרקע, גבולות אותם מגרשים, דרכי גישה לחלקות, המודד יכין תשריט שיסומנו אותם מגרשים חדשים ויקנה להם מספרים זמניים.
לבסוף יהיה תשריט שיש לו סימון של חלוקת שטחים (תואמים את אותם מגרשים) שבפועל מגדירים את היעוד של הקרקע, יש חלוקה לחלקות.
ועדה מקומית תבדוק שהתשריט עולה בקנה אחד עם התב"ע.


מודד יכין גם תיק חישובים אותו יבדקו במפ"י להלן המרכז למיפוי ישראל.
לאחר כל האישורים ינתנו מספרים חדשים לחלקות החדשות שנוצרו.
יש לקחת בחשבון שקיימות גם טבלאות הקצאה ואיזון שנכתבות על ידי שמאי לענין חלוקה בהסכמה
יש עוד של פרטים שצריך לדעת על תהליך איחוד וחלוקה ועל הליכי התכנון.
 
יגאל רודה- אל הנכס תיווך יוקרה
קוטג'ים, נחלות, אחוזות, וילות ואף מגרשים לבניה
03-5343959
052-2321675
לקריאת כתבות נוספות ולגלריית הנכסים המלאה
http://el-haneches.co.il/index.php?type=branch&id=5
 

אפיק פרסום בניית אתרים