איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

​האם גם אתה יכול להיות מתווך נדל"ן?   

האם גם אתה יכול להיות מתווך נדל"ן?

האם כל אחד יכול להיות מתווך נדל"ן? האם אפשר להתעורר יום בהיר אחד ולהגיד לעצמנו, זהו, היום נרשם לבחינת התיווך במקרקעין ונוציא רישיון תיווך? האם כל אחד יכול לגשת למבחן המתווכים? בניגוד לתפיסה הרווחת, לא כל אחד יכול להיות מתווך.
ישנה רשימה סגורה של תנאים לקבלת רישיון תיווך, ורק לאחר שכל התנאים נתקיימו, הוא יוכל להוציא רישיון תיווך  ולגשת למבחן המתווכים של משרד המשפטים.
1. מי שיכול להוציא רישיון תיווך הם אזרחים או תושבים של מדינת ישראל  או תושבי חוץ שניתן להם היתר כדין לעבוד בישראל.
2. חייבים להיות מעל גיל 18.
3. אסור להיות פושטי רגל.
4. לא יתקבלו להיות מתווכים אנשים אשר הורשעו בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הם ראויים לשמש כמתווכים במקרקעין – יש לבדוק לגופו של עניין מול רשם המתווכים.
5. לא יתקבלו להיות מתווכים אנשים אשר נידונו לעונש מאסר בפועל, ולא עברה תקופת צינון של שישה חודשים מיום שסיימו לשאת את עונשים ועד למועד הגשת הבקשה לרישיון תיווך.
6. חייבים לעבור בהצלחה את הבחינה לקבלת רישיון תיווך במקרקעין.
 

ואם עמדתם בכל הקריטריונים...

לאחר הבדיקה שאכן אתם כשירים להיות מתווכים והנכם עומדים בתנאי הסף, יש להירשם למועד הקרוב של מבחן המתווכים. מומלץ בחום להצטרף לקורס ההכנה למבחן המתווכים של משרד המשפטים הקרוב, אשר מופעל מטעם המרכז להכשרה מקצועית "אל-הנכס" אשר מועבר ברחבי הארץ, בפ"ת,חיפה, רחובות, באר שבע, ירושלים ובית שמש.
העיסוק בתיווך נדל"ן מחייב מעבר מבחן המתווכים של משרד המשפטים ותשלום אגרות. מבחן המתווכים נערך פעם ברבעון בבנייני האומה בירושלים. מבחן המתווכים הוא מבחן אמריקאי, אשר כולל 25 שאלות רבות ברירה שבהן צריך לבחור את התשובה הנכונה ביותר. ציון "עובר" בבחינה הוא מ-60 נקודות ומעלה.
אפיק פרסום בניית אתרים