איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

מבחן המתווכים- דיני תיווך  

16.  16.  על אף העובדה שהמדובר בחוק צרכני, אין להתעלם מעיקרון חופש החוזים, שהינו עיקרון יסוד. עיקרון זה קובע את חירותם של פרטים להתקשר בחוזים ואת חירותם לעצב את תוכנם של חוזים אלה.
הנחת היסוד של דיני החוזים היא, כי בהעדר הוראה מפורשת אחרת יכולים צדדים להתקשר בכל חוזה שיבקשו ולצקת לתוכו כל תוכן שיחפצו. בספרם של פרופ' ד' פרידמן ופרופ נ' כהן, חוזים, כרך א', 1991, בעמ' 126 נאמר: "בהעדר הוראה ספציפית בחוק המלמדת כי הוראותיו קוגנטיות או המצביעה על כך שהפרת הוראותיו מהווה עבירה, חלה לכאורה חזקת הדיספוזיטיביות. חזקה זו תיסתר רק אם בולט הדבר כי החוק מבטא אינטרס ציבורי, שאין להתיר לצדדים לסטות ממנו".
17.  17.  לאחר ששקלתי את העניין אני סבור שאיזון נכון יהא להעדיף את חופש החוזים, וזאת מקום בו יתברר כי לאחר שתמה התקופה הראשונה של 6 חודשים, הביעו הצדדים הסכמה מפורשת להמשיך ולהתקשר בתקופה נוספת של 6 חודשים בלבד.
לטעמי, פרשנות ראוייה היא שלא תתאפשר התקשרות נוספת מעבר לתקופה של שנה אחת מיום ההזמנה, וזאת על מנת שלא להפוך את ההוראה בסעיף 9 (ב1)(2) לחוק המתווכים לאות מתה, ובהתחשב במהותו הצרכנית של חוק המתווכים, היינו - ההתערבות בחופש החוזים תהא מינימאלית תוך שמירה על זכויותיו של הצרכן.
 
 

לימודי נדל"ן- לימודי תיווך- השקעות בנדל"ן- רשם המתווכים- מבחן המתווכים- רשיון תיווך.
 

ת"א 2413-09-07 יעקב סמרה ואח' שחר שמואל
התובע- מתווך
תובע 2 חברת התיווך שלו שמקנה לו מסגרת ארגונית

הנתבע- שחר שמואל בעלים 50% מחברה ששמה בתי קשת לגיל הזהב בעמ. חברה זו מחזיקה מקרקעין  בר"ג ברחוב מנחם יצחק 5 על מקרקעין אלה מצוי מבנה המשמש כבית אבות פעיל שנקרא בית קשת.
הנתבע שכר מבנה בית אבות פעיל בשם "בית קשת  באמצעות חברה בבעלותו שנקראת "הדרת הורים".

חתם למתווך על בלעדיות 120 יום למכירה הפעילות של בית האבות ושכירות המבנה.

הטענה של הנתבע שחתם מול חברה ואין לה רישיון תיווך-לחברה
הכוונה של הנתבע שימצא לו רוכש למניותיו בחברות.
החלטה:
יש לאפשר למתווכים לעבוד באמצעות תאגיד ובלבד ששם המתווך הפועל בפועל בפעולת התיווך יצויין בהסכם עם ת.ז שלו, לצד שם התאגיד.
הסכימו להשלים ת.ז
המתווך קיבל עמלה רק על מכירת הפעילות של בית האבות וזהו, ללא השכירות וללא המכירה של הקרקע.
בחוזה התייחסו למילים מכירת נכס ועסק.

בפועל היתה רכישת פעילות והשכרת המקרקעין.
 
לימודי נדל"ן- לימודי תיווך- השקעות בנדל"ן- רשם המתווכים- מבחן המתווכים- רשיון תיווך.
ת"א 8984-08-10 עזבון המנוחה דינה קורץ ינאי ז"ל ואח' נ צמרת הכרמל נדל"ן
והשקעות בע"מ
 
"השירותים שאותם נותן המתווך הם בעלי ערך גורלי  לרוכשי הדירות שכן במרבית המקרים, ההשקעה מהווה את עיקר חסכונותיו ורכושו. במקרה כזה מוצדק לדרוש ממציע השירותים רמה מקצועית ואמינות גבוהה"
התובעת הינה הבת של בעלת דירה שנפטרה, בשם "העזבון",
12002/04 חבר הכנסת עסאם מח'ול נ' הכנסת פ"ד ס(2) 325(2005)
תכליתו של חוק המתווכים היא לקבוע סטנדרטים של מקצועיות והגינות לעיסוק במקצוע התיווך על מנת להגן על הרוכשים מקרב הציבור הרחב.
הצורך בחקיקה התעורר במיוחד לנוכח גלי העליה מברית המועצות בתחילת שנות התשעים כדי למנוע תופעות של חאפרים ולהשליט סדר באנדרלמוסיה  ששררה בתחום זה קודם לכן
הקונה של הדירה היא בת חיילת של המתווך במשרד(שאגב פעל ללא רישיון)
שקנתה את הדירה ב 755280
ומכרה אותה אחרי שלושה חודשים ב 1150000
טענו שלא גילו עניין אישי לפי ס' 10
בכל אופן לא התקבלה הסכמה בכתב.
המתווכים היו צריכים לשלם 300000 שח והוצאות משפט
 
לימודי נדל"ן- לימודי תיווך- השקעות בנדל"ן- רשם המתווכים- מבחן המתווכים- רשיון תיווך.
ת"ק 41268-09-12 נועם יואל כהן נ' אנדרי גולן
סוגיוה לדיון-  זכאות מתווך לתשלום דמי תיווך מלקוח, במצב בו הוצגה ללקוח דירה מדגמית, מתוך כוונה שהדירה המדגמית תזכה את המתווך בדמי תיווך, אגב כריתת הסכם השכירות לכל דירה בבית המשותף, כל זאת לא משתמע מההסכם, קרי טופס הזמנת שרותי התיווך והמתווך לא מסר העתק מטופס ההזמנה.

מדובר על מתווך שהראה ללקוח כמה דירות להשכרה בבניין ביפו.
לימים הלקוח חזר לבנין ושכר דירה ללא לשלם למתווך. בטופס ההזמנה בכתב
לא צויינה הקומה ומספר הדירה.
שחזר הלקוח לבנין ושכר שם דירה, דיבר ישירות עם הבעלים ולטענתו לא בקומה שהראה לו המתווך בעבר.
תביעת המתווך נדחתה מהטעמים הבאים:
המנעות המתווך מלמסור ללקוח העתק מההזמנה
לפי חוק הגנת הצרכן- המתווך חייב להציג בפני הלקוח עותק של ההזמנה, ליתן לו הזדמנות סבירה לעיין בהזמנה לפני החתימה ולמסור לו באופן יזום- עותק ממנה לאחר החתימה.
מתווך אינו יכול לצאת ידי חובתו באמירה לפיה הלקוח לא  ביקש העתק מההזמנה.
אי כתיבת פרטים מלאים בטופס ההזמנה
המתווך לא היה הגורם היעיל להתקשרות בין הלקוח לבעלי הדירה.
אין מניעה שבטופס ההזמנה תהיה התייחסות למספר דירות אבל הלקוח חייב לחתום על כל דירה בנפרד.
"אם הוא הראה ללקוח דירה אחרת באותו בית משותף, כאשר מדובר בדירה זהה(או בעלת מאפיינים דומים ביותר), למשל כאשר הלקוח מתעניין לרכוש או לשכור דירה במגדל מגורים, ובלבד שמהעיון בהזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין עליה נדרש הלקוח לחתום ניתן יהיה להבין באופן שאינו משתמע לשני פנים כי פעולת התיווך מתייחסת לכל הדירות בבית המשותף(או למספר דירות- יש לציין את מספרי הדירות והקומות)
קיים הכרח שבהזמנה יצויינו הדירות המסויימות שאותן הציג המתווך ללקוח.
 
במקרה זה המתווך לא ענה על דרישת הכתב.
וגם המתווך לא היה גורם יעיל. 
אפיק פרסום בניית אתרים