איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

רוצים להוציא רישיון תיווך נדל"ן? חלום התיווך מתרחק.  

רוצים להוציא רישיון תיווך נדל"ן? חלום התיווך מתרחק.

ענף תיווך הנדל"ן מושך אליו הרבה אנשים שונים ומגוונים מכלל קצוות האוכלוסייה.
חיילים משוחררים, סטודנטים, אקדמאים, אנשים בשנות הארבעים חמישים לחייהם, גמלאים ועוד, אשר לכולם חלום משותף אחד- לבנות עסק מצליח ולממש את הפוטנציאל העסקי אשר גלום בהם בתחום תיווך הנדל"ן הן באמצעות רכישת זכיינות בישראל, לדג' של רשת ישראלית מזכה ופתיחת משרד תיווך והן כהשתלבות כסוכני תיווך נדל"ן במשרדי תיווך או באופן עצמאי.
פנקס המתווכים אשר טומן בחובו את מספר המתווכים המורשים לשנת 2017 עומד נכון להיום(פברואר 2017) על 21,815 מתווכים מורשים.

כיצד מוציאים רישיון תיווך?

יש לעמוד בתנאי הסף אשר מופיעים בס' 5 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996, אשר כוללים תנאים מצטברים כגון היות האדם אזרח או תושב של מדינת ישראל או תושב חוץ שניתן לו היתר כדין לעבוד בישראל, מעל גיל 18, אינו פושט רגל, שלא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי  לעבוד כמתווך במקרקעין ושאם הוא נדון  לעונש מאסר בפועל, הוא סיים לשאת את עונשו שישה חדשים לפחות לפני הגשת הבקשה לרישיון וכמובן מעבר בהצלחה של מבחן המתווכים.
אם וכאשר האדם עמד בתנאים המצטברים הללו, יקבל את רישיון התיווך הנכסף ועליו לשלם את האגרה.

מהו מבחן המתווכים של משרד המשפטים?

מבחן המתווכים של משרד המשפטים הינו מבחן מטעם רשם המתווכים ונערך כל רבעון בבנייני האומה בירושלים.
לכל מועד בחינה של מבחן המתווכים ניגשים בממוצע כ- 2000 נבחנים.
מבחן המתווכים כולל עשרים וחמש שאלות אמריקאיות רבות ברירה אשר בהן צריך לבחור את התשובה הנכונה ביותר.
ציון עובר של המבחן הוא 60.
החומר למבחן כולל שני ספרי לימוד, ספר חוקים וספר פסקי דין ומושגי יסוד אשר מורכבים ממגוון חוקים, מושגי יסוד ופסקי דין אשר סוקרים את דיני התיווך ואת עסקת המכר על כל היבטיה.
הבשורה החדשה, רף ההצטרפות למקצוע עולה רמה וחלום הוצאת רישיון התיווך מתרחק.
מדוע?
עו"ד שרון הר זהב מנהלת הדרכה ומרצה בקורס ההכנה למבחן המתווכים של משרד המשפטים מבית רשת סוכנויות תיווך נדל"ן אל- הנכס מספרת:"
כבר בדברי הצעת חוק המתווכים נכתב: "שהשירותים שאותם נותן המתווך, הם בעלי ערך גורלי לרוכשי הדירות, שכן במרבית המקרים ההשקעה מהווה את עיקר חסכונותיהם ורכושם. במקרה זה מוצדק לדרוש ממציע השירותים רמה מקצועית ורמת אמינות גבוהה. הצורך בקבלת חוק שיסדיר את העיסוק במקצוע התיווך במקרקעין ושיעניק את ההגנה המתאימה לרוכשים בכח, קיים גם ברמה העקרונית וגם כצו השעה".
עו"ד שרון הר זהב, ממשיכה ומספרת: "מעת לעת רשם המתווכים מעדכן את החומר לבחינה. בשנת 2012 התווספו מגוון הוראות חוק, פסקי דין וחוקי יסוד בתחום התיווך, החוזים והמקרקעין וכן מושגי יסוד במשכנתאות, רשות מקרקעי ישראל, מיסוי והיתרי בניה ובמועד זה מבחן המתווכים שהתנהל עד אז "בחומר פתוח" אשר אפשר להיעזר בספר הלימוד לבחינה במבחן, הפך "לחומר פתוח בחלקו". הנבחנים נאלצו לשנן את מושגי היסוד ואת מוסרי ההשכל של פסקי הדין. ובספר החוקים עדיין ניתן להעזר בבחינה.

מה החידוש היום?

בימים אלו ממש עודכן שוב החומר לבחינה והתווספו מספר בלתי מבוטל של פסקי דין אשר סוקרים הלכות משפטיות מתקדמות בתחום דיני התיווך כגון, הסכם תיווך מותנה, מארג העבודה העדין בין מתווכים, הרחבת היריעה של חובת הגילוי של המתווך למוכרי דירות, חובת המתווך כלפי הצדדים במשא ומתן, מה דין הארכת בלעדיות על רקע היות חוק המתווכים חוק צרכני קוגנטי שאי אפשר להתנות עליו, חוקיות פיצויים עונשים למתווכים והאם קיים המושג "כפל דמי תיווך"?.
לא זו אף זו, גם התווספו מושגי יסוד חדשים ומורכבים כגון: מושגים בזכויות במגזר החקלאי: הסכם משבצת, נחלות, משקי עזר, בר רשות, בן ממשיך, הרחבות ומושגים נוספים כמו היטל השבחה, תמ"א 38 על סוגיה השונים, זכויות בניה ואחוזי בניה, גרמושקה, קבוצות רכישה ועוד.
 

מי המרוויחים העיקריים בשינוי חומר הבחינה?

מוטי נחום, בעלים, מנכ"ל ומייסד של רשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס" מספר:" המרוויחים העיקריים הם קודם כל לקוחות הקצה: "קונים, מוכרים, שוכרים ומשכירים אשר יוודעו בתהליך למתווכים מקצועיים יותר ברמה המשפטית. שינוי החומר במבחן המתווכים יעלה את הרמה המשפטית של העוסקים בענף תיווך הנדל"ן, אך אינו פותר את חוסר המיומנות בפרקטיקה בנושאים של כמו שיווק, בירור מוטיבציות קניה ומכירה של לקוחות, ניהול משאים ומתנים מקצועיים ועוד, תהיה עוד עבודה רבה בנושא למחלקות ההדרכה ברשתות ולמנהלי משרד תיווך הנדל"ן , לדג אשר רכשו זכיינות בישראל של רשת מזכה ומהווים הלכה למעשה לתפיסתנו כמאמנים ומנטורים של סוכני תיווך נדל"ן ומטמיעים שיטת עבודה מסודרת שלמדו במסגרת תכנית העתודה הניהולית- את זה לא ניתן למצוא בספרי הלימוד של מבחן המתווכים". המרוויחים האחרים הם מרכזי הלימוד אשר מלמדים לימודי תיווך נדל"ן וקורס הכנה למבחן המתווכים, כמו לדג' מטעם רשת תיווך, מוסד הדרכתי מסודר לדעתנו, ללימוד תיווך נדל"ן מעסיק רק עורכי דין עם ניסיון מוכח בתחום המקרקעין ותיווך הנדל"ן ואם עד היום היו אנשים שבחרו ללמוד לבד ועברו את מבחן המתווכים, היום יותר מתמיד יצטרכו ללמוד את הידע התאורטי והפרקטי מעו"ד מומחה בתחום אשר יודע להעביר את החומר ברמה מעניינת ומעשירה"


לסיכום, לא רק הסטאז'רים בעריכת דין וראיית חשבון יכולים להשיג על קושי ורמת המבחנים, אלא כיום גם המתווכים בישראל. עם השינוי החדש במבנה החומר לבחינה אשר הוביל להיקף יותר גדול של חומר לימוד, מקרים וסוגיות משפטיות מורכבות יותר, אספקטים משפטיים ומושגי יסוד שאם תשאלו מתווכים וותיקים מהפרקטיקה לא בטוח שיוכלו לענות לכם -כל אלו מובילים להקשחת "הרף המקצועי" והפועל היוצא לרבים מחד, יהיה "עליית קרנם של המתווכים בישראל", של בתי הספר ללימודי תיווך נדל"ן ברחבי הארץ ומאידך וודאי ירחיק לא מעט את "חלום הוצאת רישיון התיווך הנכסף". 
אפיק פרסום בניית אתרים