איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

​קורס הכנה לבחינות התיווך במקרקעין/ עו"ד קרין שרבט   

קורס הכנה לבחינות התיווך במקרקעין/ עו"ד קרין שרבט

תקציר חלק מהסעיפים שנלמדו בכיתה
דיני חוזים-
סעיף 2 הצעה
מורכבת מ3- אלמנטים מצטברים
  1. פניה
  2. גמירות דעת- כוונה רצינית ונכונות לבצע עסקה
  3. מסוימות- מדובר על משהו ספציפי
 
סעיף 5 קיבול
מורכבת מ3 רכיבים-
  1. גמירות דעת- רצון אמיתי
  2. מסירת הודעת קיבול
  3. קיבול להצעה שהוצעה*
*שהרי אם מציע קיבול שלא לפי ההצעה אז הוא הופך להיות מציע ראה סעיף 11 לחוק
 סעיף 12 -תום לב במשא ומתן מדבר על ההליך לפני חתימת החוזה.
סעיף 39 – קיום בתום לב מדבר על תום הלב מיד עם כריתת החוזה.
 

 
תרופות בשל הפרת חוזה
סעיף 6- הפרה יסודית יכולה להיות אחת משתי החלופות הבאות:
  1. הפרה יסודית מוסכמת- הפרה יסודית שהוסכם עליה בחוזה בין הצדדים
לדוגמה- אם כותבים שסעיף 6-7-8 הפרתם תהווה הפרה יסודית .
אבל במידה וכתבנו באופן גורף כי כל הסעיפים בהסכם מהווים הפרה יסודית ובעצם תניה גורפת כזו לא תופסת.
"מבחן הסבירות"- שסביר להגדיר סעיפים אלו כיסודיים.
 
  1. הפרה יסודית מסתברת- הפרה של התחייבויות מהותיות בחוזה (כמו- מועד תשלום או קבלת מפתח לדירה) שאם צד לחוזה היה יודע שהם יופרו הרי שלא היה ניכנס לחוזה הזה בכלל.
 
סעיף 7 הזכות לביטול-
חוק החוזים תרופות קבע 3 דרכים לביטול החוזה וזה תלוי בחומרת ההפרה-
סעיף 7 (א) הפרה יסודית הינו של לב ליבו של החוזה מקנה לנפגע זכות הודעה על ביטול החוזה.
סעיף 7 (ב) זכאות הביטול של הפרה לא יסודית תינתן רק לאחר הודעה על ההפרה ומתן אורכה שתוסדר ההפרה ורק לאחר שלא הוסדרה ההפרה ניתן יהיה לבטל את החוזה.
סעיף 7 (ג) אם הופר חלק מהחוזה שניתן לנתק אותו משאר סעיפי ההסכם אזי יתבטל אותו חלק ולא כל ההסכם בשים לב אם מדובר בהפרה יסודית או רגילה שאז יתנהל אופן הביטול בהתאם לסוג ההפרה.
 
שים לב- ביטול החוזה הוא אוטונומי( עצמאי) ובפניה שעושה הנפגע לבית משפט הוא מבקש לאשר את הביטול , בית המשפט לא מבצע את הביטול של החוזה.
לא לשכוח- תמיד יש צורך בהודעת ביטול בעל פה או בכתב של הצד הנפגע.
 
פיצויים- הזכות לפיצויים תמיד מתלווה לסעד האכיפה או לסעד הביטול
סעיף 10 הזכות לפיצויים- דורשת 2 תנאים מצטברים
  1. שהוכח נזק.
  2. שיש קשר סיבתי בין הנזק להפרה ( אם לא אקבל דירה במועד מהמוכר אז לא יהיה לי איפה לגור ואני צריכה פיצוי על שכר דירה )
 
אפיק פרסום בניית אתרים