איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

זכיינות- בלעדיות טריטוריאלית  

זכיינות- בלעדיות טריטוריאלית:
כפי שציינו לעיל, בחירת אזור זכיינות הוא קריטי למטרת הצבת היעדים ובחינת יחידת הרווח הסופית.
השלב הראשוני כפי שציינו לעיל שהזכיינים צריכים לבדוק טרם חתימת חוזה זכיינות הוא את האזור הגיאוגרפי, קרי אזור הפעילות שממנו ירצו להפעיל את הזכיינות ושם יבצעו את העסקים.
אזור זה יכול להיות עיר שלמה, חלק מעיר, שכונות מסוימות וכדומה. הכול לפי צרכי הרשת המזכה אשר מוכרת את  הזכיינות, הפוטנציאל העסקי ורצון הזכיינים.
השאלה הנשאלת היא האם במעמד המשא ומתן אשר קודם לחתימת הסכם זכיינות וחתימת הסכם זכיינות  הוגדר כי הזכיינים אשר חותמים על הסכם זכיינות של הרשת המזכה יהיו  
הזכיינים הבלעדיים באזור, כלומר האם בעוד חודש, שנה, שנתיים או בכל פרק זמן במהלך תקופת הזכיינות תוכל הרשת המזכה למכור זכיינות נוספת  
באותו אזור גיאוגרפי אשר ממנו פועלים הזכיינים אשר חתמו על הסכם זכיינות. שאלה נוספת שיש להעלות בנקודה זו, האם מכירת זכיינות נוספת באזור הפעילות
של הזכיינות הראשונה הינה דבר חיובי או שלילי.
מניסיוננו, יש המון יתרונות לפעילות של שני זכיינים או יותר באותו אזור זכיינות. זאת בתחום תיווך הנדל"ן, כמובן תלוי בדיוק באיזו עיר ובנתונים הסביבתיים של האזור עצמו.
היתרונות אשר טמונים בהפעלת מספר זכיינים באזור פעילות מסוים, הוא ששני זכיינים או יותר באזור מסוים מעלים ומטמיעים יותר טוב את המותג בשוק המקומי.
הפועל היוצא הוא של מותג שיהיה חזק יותר בשוק המקומי.
מותג חזק בשוק המקומי משליך באופן ישיר על כמות הלקוחות אשר מגיעים לעסק אשר פועל בזכיינות והפועל היוצא סוגרים את העסקה.
היופי בזכיינות הוא שימוש במוניטין או מותג מוכר, אך ההטמעה של המותג, ביסוסו, חיזוקו ומינופו בשוק המקומי ושימוש בו לצורך יצירת עסקאות באזור זכיינות תלויה אך ורק בזכיינים.

לסיכום, בנייה של מותג מקומי, מוכר ככל שיהיה תהיה, תלויה בזכיינים אשר מפעילים זכיינות. הקמה של עסק לרבות פרסום תלויה בזכיינים, פעילות של יותר זכיינים שמשקיעים
בפרסומים מטמיעה יותר חזק את המותג אצל קהל המטרה המקומי. הפועל היוצא,  תנועה  גדולה יותר של לקוחות ויצירת יותר עסקאות. בתחום התיווך נדל"ן אף מהווה מקור
לשיתוף פעולה בין הזכיינים והסוכנים.
יתרה מכך, הזכיינים יכולים להחליט בינם לבין עצמם על חלוקת אזורי התמחות לפעילות בשיטת זכיינות והפניה של לקוחות ביניהם בכפוף לשיטת תגמול מסוימת.
אפיק פרסום בניית אתרים