איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

זכיינות  

זכיינות

זכיינות היא שיטה עסקית  בה הבעלים של חברה, קרי הבעלים של סימן המסחר ושל הרשת המזכה, מאפשר שימוש בסימן המסחר של החברה שלו לזכיין לתקופה קצובה,
בדרך כלל של מספר שנים, לצד מתן הכשרות, הדרכות, ידע , כלים ושיטת עבודה, לרוב שמושתתות על בסיס מודל מצליח. זאת לצד תשלום דמי זיכיון ראשוניים לחברה המזכה ותשלומים חודשיים אשר נגזרים מהעסקאות השוטפות של הזכיינים.

הפעילות ברשת המזכה כזכיינים לרוב כרוכה בהקשבה ועמידה בכללים ובנהלים של הרשת המזכה, כעולה מהסכם הזכיינות.

זכיינות- היום שאחרי- מה טיב שרות הלקוחות אשר ניתן לזכיינים?

זכיינות בישראל כפי שציינו היא שיטה עסקית מצוינת, אך מי מיישם את השיטה? מי בפועל מעביר את ההכשרות והליווי לזכיין? האם הרשת המזכה בסופו של יום ערוכה לתת שרות לזכיין מבחינה לוגיסטית ותפעולית? מי אחראי  על הכשרתו העיונית לצד יישום השיטה בפרקטיקה? היכן יערכו ההכשרות? האם הצוות אשר יושב במשרדי ההנהלה של הרשת אשר מוכרת זכיינות ערוך לקבל שיחות טלפוניות על בסיס יומיומי לפחות בתקופת ההקמה ולתאם פגישות על בסיס קבוע עם הזכיין לצורך בחינת התקדמות הקמת המשרד? . טרם רכישת זכיינות, חשוב לבדוק מה היקף צוות ההנהלה אשר אמון על מתן השרות לזכיין, באיזה נושאים ומה רמת הנכונות לביצוע בפועל של הליווי וההכשרה.
הגדולה של רשת סוכנויות תיווך "אל הנכס", הינה הליווי העסקי אשר מציעה לזכיינים ולסוכנים.


 
אפיק פרסום בניית אתרים