איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

חוזה זכיינות-חתימה על הסכם זכיינות  

חוזה זכיינות- חתימה על הסכם זכיינות
הסכם הזכיינות מתאר את הקשר העסקי של בין הזכיין למזכה ובמקרה הזה בין הזכיין אשר רוצה להפעיל משרד תיווך אשר נושא את סימן המסחר "אל-הנכס"
לבין המזכה שבמקרה זה, חברת "אל-הנכס". מעבר לשימוש בסימן המסחר, על הזכיין לפעול לפי שיטת העבודה ולשמור על כללי אתיקה,
הגינות ויושרה כמצופה מרשת סוכנויות תיווך נדל"ן ישראלית ומקצועית.
תנאי ההסכם סוקרים את אזור הפעילות וכללי עבודה. תקופת זכיינות, שבמקרה שלנו 7 שנים, תנאים להתנהלות שוטפת,
לרבות כללים לדיווח ותשלום תמלוגים, חידוש ההסכם, אפשרות סיום הסכם ומכירת זכיינות וכללים אשר שומרים ומכבדים זכיינים אחרים.
אפיק פרסום בניית אתרים