איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

זכיינות  


זכיינות
זכיינות היא שיטה עסקית  בה הבעלים של חברה, קרי הבעלים של סימן המסחר ושל הרשת המזכה, מאפשר שימוש בסימן המסחר של החברה שלו לזכיין לתקופה קצובה,
בדרך כלל של מספר שנים, לצד מתן הכשרות, הדרכות, ידע , כלים ושיטת עבודה, לרוב שמושתתות על בסיס מודל מצליח. זאת לצד תשלום דמי זיכיון ראשוניים לחברה המזכה
ותשלומים חודשיים אשר נגזרים מהעסקאות השוטפות של הזכיינים.

הפעילות ברשת המזכה כזכיינים לרוב כרוכה בהקשבה ועמידה בכללים ובנהלים של הרשת המזכה, כעולה מהסכם הזכיינות
אפיק פרסום בניית אתרים