איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

דיני מתווכים-רישוי עסקים  

דיני רישוי עסקים

•עו"ד שרון הר זהב
•חוק רישוי עסקים, תשכ"ח 1968
•חוק רישוי עסקים, תשכ"ח- 1968, נועד להגן ולשמור על ערכים חברתיים וסביבתיים,
  הנתפסים בעייני החברה כערכים חשובים ביותר   שעלולים להפגע כתוצאה מהפעלתם של עסקים.
•ערכים בס' 1
•רשויות הרישוי-ס' 5
•רשות מקומית
•אם לא עומד במטרות, אז לא נקבל אישור
•סמכות שר הפנים אינה בלעדית
•ס' 1א' 6- שרותי כבאות, סמכות לשר הפנים
•מבנה חייב להיות תקני
•עסק לפי פרשת תנובה
•"עסק- נועד לתאר פעילות בעלת אופי מסחרי המיועדת, ככלל, לראות בה רווח. כהגדרתו של אבן שושן:"מפעל מסחרי או חרשתי שאדם עוסק בו בקביעות, אכן בלשון הבריות המושג עסק משמיענו פעילות כלכלית-מסחרית המיועדת לרווחים ואילו פעילות שלא נועדה לצרכי רווח נתקשה לקרוא לה עסק.
•רישיון להיתר זמני
•ס' 4
• 
צו רישוי עסקים"
לפי ס' 1 לוק, שר הפנים לאחר התייעצות עם השרים המופיעים בס' יכול לקבוע רשימת עסקים טעוני רישוי.
 
•קבוצות אפיון:
1. בריאות רוקחות וקוסמטיקה.
•2.דלק ואנרגיה
•3. חקלאות ובע"ח
•4. מזון
•5. מים ופסולת
•6.מסחר ושונות.
•7. עינוג ציבורי,נופש וספורט.
•8. רכב ותעבורה.
•9. שירותי שמירה, אבטחה, נשק ותחמושת.
•10. תעשיה, מלאכה, כמיה ומחצבים.
 
אפיק פרסום בניית אתרים