איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

דיני תיווך-חוק מקרקעי ישראל  

חוק מקרקעי ישראל

עו"ד שרון הר זהב


רקע
חוקי יסוד
שינוי חוק יסוד
93% מהקרקעות בבעלות המדינה
חכירה לעומת בעלות
היוון

מקרקעי ישראל
ס'1
קרקע בבעלות המדינה, מהיכן יש למדינה קרקעות?
כל הקרקעות שהיו בבעלות מנדטורית, נרשמו על שם מדינת ישראל.
המדינה רוכשת מבעלים פרטיים.
בנוסף- המדינה מפקיעה קרקעות.
מקרקעי ישראל
קרקע בבעלות רשות הפיתוח

קרקע בבעלות קק"ל

משמעות המנהל
הטעמים לכך שהקרקע ברובה תהיה בבעלות ציבורית:


תכנון ציבורי
נימוק סוציאליסטי
תרומות מחו"ל
מניעת רכישת קרקעות רבות ע"י אזרחים זרים.

"איסור העברה-אם במכר ואם בדרך אחרת
בכל דרך
-עסקת מכר רצונית
-הקניית נכס במתנה, לפי חוק המתנה(מתנה היא הקניית נכס שלא בתמורה), לפי ס' 6 לחוק ן.
הפקעה

 
אפיק פרסום בניית אתרים