איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

דיני תיווך-חוק שמאי מקרקעין  

חוק שמאי מקרקעין

•עו"ד שרון הר זהב
 
•חוק שמאי מקרקעין, תשס"א 2001
•חוק שמאי מקרקעין, תשס"א 2001:
החליף את החוק הישן משנת 1962, במטרה להביא לשיפור במערכת רישוי השמאים בישראל, במערכת הבחינות ובבקרה המשמעתית של עבודת השמאים והמתמחים.
•ס' 7 רלוונטי לבחינה והוא הוכנס כתיקון.
•הערכת שווי מקרקעין היא מלאכה מורכבת ומקצועית.
•מיהו שמאי
•שמאי מקרקעין הוא מי שקיבל רישיון לעסוק בשמאות מקרקעין ונרשם כדין בפנקס השמאים וזאת לאחר שעמד בקריטריונים, עבר את המבחנים- תכנון ובניה, מיסוי, מדידה ועוד


 
אפיק פרסום בניית אתרים