איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

דיני תיווך-דיני חוזים  

דיני חוזים

•עו"ד שרון הר זהב

•הקדמה
•מהם דיני החוזים?
•חוק החוזים מול חוקים ספציפים
חוק מכר
חוק השכירות והשאילה
•סעיפים קוגנטים מול דיספוזיטיבים(תו"ל מול קביעת זמן לקיום ההסכם)
•חופש החוזים
•מקורות לפסיקה בסכסוכים
-מקורות
-מבנה בתי המשפט
 
כריתת חוזה
•איך נכרת חוזה-ס'1
•שני הצדדים-מציע וניצע
•מהם הרכיבים של ההצעה-ס-2:
- פניה: ביטוי חיצוני של כוונת ההתקשרות)בע"פ, בכתב)
-גמירת דעת:רצון להתקשר בעסקה והחלטיות-לפי מבחן האדם הסביר
•דוגמאות לגמירת דעת, לפי הפסיקה
•לחיצת יד
•חתימה על חוזה
•השקת כוסות
•כתיבת מסמך עם פיצויים מוסכמים
•קריאה בשמות מוכר קונה(פס"ד הווארד)
•מסירת תשלום ראשוני על התמורה
•בביטוי חיצוני המעיד על הרצינות וההחלטיות של הצדדים
•בשוק היהלומים-לוחצים ידיים ואומרים:"מזל וברכה".
•דוגמאות למקרים שלא היתה גמירת דעת
•פרץ בוני הנגב
•עמית נ' בראשי- העברת מניות מחולה סיעודי
•מסוימות
•היבט מהותי: יותר פרטים מעידים על גמירת דעת
•דרישה טכנית- הגנה על המוניטין  של ביהמ"ש, ביהמ"ש לא יאשר אם אין מספיק פרטים.
•מסויימות-לדג' עסקת מכר(פס"ד רבינאי)
•פרטים טפלים-ביהמ"ש ישלים
 
•פניה לציבור
•סיפא של ס'2
•פס"ד קרלייל מאנגליה
•דוגמאות להצעות לציבור:
- מכונות אוטומטיות
-מכונות פרס
-מכונות שתיה
-מוצרים על מדפים לחנויות
•מכרז=לא הצעה לציבור, אלא הצעה להציע הצעות
•קבלת ההצעה
•קיבול-ס' 5
•יש לשים לב שיש דרישה כאן לגמירת דעת, אך לא למסויימות
•פקיעת ההצעה-ס'4
•2 סיטואציות:
1) המציע חזר מהצעתו
2) ההצעה פקעה ולא רלוונטית ולכן אי אפשר לקיים את החוזה.
•עקרון ההסתמכות חל ולכן פקיעה בתנאים
•חזרה מן ההצעה-ס' 3
•איזון
-חופש החוזים של המציע
-אינטרס ההסתמכות של הניצע
•3א' חזרה מהצעה רגילה
חזרה מהצעה בלתי חוזרת-3ב'
•מה קורה אם לא נקבע מועד?
•ס' 4
•שאלה:
•קבעתי שאני משכירה לך את הנכס ואני מצ'פרת אותך וקובעת שלא אחזור מהצעתי, מה מהמשפטים נכון:
א. אוכל לחזור בכתב
ב. מותר להתחרט, זה עסקים.
ג. אסור לי לחזור בי אם ההודעה הגיעה לצד השני.
ד. מותר לחזור אבל רק אחרי חודשיים


ג. ס' 3ב'
•קיבול
•קיבול משמעותו הסכמה של הניצע ומסירת הודעה על כך-ס'5
קיבול דרך שינוי
•דרכי קיבול- ס' 6
-התנהגות- הקלקת כוסות, תשלום מקדמה
  לקיחת צלחת בבופה, חיכיתי ברח' למונית
•שתיקה אינה קיבול!
מה הרציונל?
•פס"ד ש.ג.מ חנינים-הצעה לציבור וקיבול דרך התנהגות
•חריג לשתיקה-חזקת קיבול-ס'7
-לדג' עיתון עד הבית ודוגמאות לסופר
•קיבול המשך
•מועד הקיבול-ס'8
זמן סביר פס"ד רוזנר נ' מד"א
•8ב'-אינטרס ההסתמכות מול זכות המציע להציע הצעות- שני הצדדים בסדר
•1 ניצע שלח למציע הצעה מבעוד מועד.
2. ההודעה הגיעה באיחור, אולם הניצע לא אשם בכך.
3. הניצע לא ידע על התרחיש שהוביל לאיחור.
•מיידיות
•קיבול לאחר פקיעה- ס' 9
•המשך קיבול
•חזרה מן הקיבול-ס' 10
- מכתב
   - הודעה טלפונית
•קיבול תוך שינוי-ס' 11
-כן..אבל..
   -היפוך היוצרות
•תום לב במשא ומתן
•ס' 12 –עד כריתת החוזה
ו-39-מכריתת החוזה
•תום לב הוא נורמה מוסרית שפירושה יושר והגינות.
•איך הצדדים צריכים להתנהג?(ברק)
•סעד כספי- בגין הסתמכות ממשית ולא פוטנציאלית
•ת.א. 70535/06 שיבי קמינצקי ואח' נ' גרשונוביץ- חוסר תו"ל ברכישת דירה
•דוגמאות לחוסר תו"ל
•·         העלאת הצעות בלתי סבירות;
•·         העלאת דרישה לפעולה לא חוקית;
•·         נסיגה מהסכמות שהושגו;
•·         אי גילוי מידע חשוב;
•·        ניהול משא ומתן בלא כוונה להתקשר 
          בחוזה
•חוזה למראית עין
•ס'13
-סימולציה מלאה
-סימולציה חלקית
•טעות
•מהי טעות?
•"אמונה מוטעת של צד לחוזה, שאינה תואמת את המציאות, שאם היתה ידועה לפני כריתת ההסכם, לא היה הצד הנפגע נכנס להסכם".
•טעות המשך
•תנאים:
-קיום חוזה
-עקב טעות-קש"ס
-יסודיות הטעות-מבחן האדם הסביר
•לדג' : רכישת בית 5 חד' שבפועל 4
חור ברכב
•מה ההבדל בין 14 א' ל-14 ב'
-שיקולי צדק וב-14 ב' אשם מוסרי
- פס"ד נחמני-משכנתא
•תיקון טעות- ג'
•טעות שבעובדה ובדין- פס"ד כנפי קומבינציה
•עניין שבכדאיות העסקה
•שאלה
•המחירון של רכב 20,000 ₪, קניתי את אותו רכב ב-30,000 ₪, חתמתי חוזה, אחרי שבדקתי את המחירון הבנתי ששילמתי מחיר מופקע, האם ניתן לבטל?
א. כן.
ב.לא
ג. כן אבל לשלם פיצויים
ד. כן, כי רימו אותי.

א. טעות שבכדאיות העסקה אינה עילה לביטול
•הטעיה-ס' 15
•מהי הטעיה?
הצהרה טרום חוזית כוזבת
•מעשה ומחדל
•שלושה תנאים:
1) קיום חוזה
2) קש"ס בין טעות להתקשרות ושהטעות היא תוצאה של הטעיה, קש"ס להטעיה
3) הצד השני לחוזה הטעה אותו.
•פס"ד וופְנָה נ' אוֹגָש – דירה בשבת
•שימוש בסימן מסחר "אל-הנכס",שלא באמת
•דין נוהג ונסיבות-רישא של ס' 15
•חובת גילוי בפסיקה
•פנידר נ' קסטרו
•הורחבה לדברים שמהותיים לעסקה
•יש גם חוקים ספציפים-חוק מכר
תקנות מכירת רכב
חוק הגנת הצרכן
חוק המתווכים
•מדוע יש הבדל בין הארנונה לטאבו?
•שיטות חישוב לשטח הדירה
•שינויים ותוספות
•בניה לא חוקית
•על מי חלה חובת הגילוי?
2324/07

(מוכר טוען שקונה צריך לבדוק
קונה טוען להטעיה)
•מדוע יש הבדל בין הארנונה לטאבו?
•שיטות חישוב לשטח הדירה
•שינויים ותוספות
•בניה לא חוקית
•על מי חלה חובת הגילוי?
2324/07

(מוכר טוען שקונה צריך לבדוק
קונה טוען להטעיה)
•טעות סופר-ס' 16
•מהי טעות סופר?
•משהב"ט
•אינה עילה לביטול
•שאלה
•מתווך החתים לקוח על טופס הזמנת שרותי תיווך ובעמלה רשם 30% בטעות במקום 3%, הלקוח חתם.מה קורה?
א. הלקוח ישלם 30%
ב. טעות בתום לב, ניתן לתקן.
ג. זו טעות סופר, ניתן לתקן ולקיים את ההסכם.
ד. טעות סופר לא ניתן לתקן

 ג,ס' 16
•כפיה ועושק-17,18
•כפיה:
הפעלת לחץ חיצוני על אדם באמצעות כוח או איום לפגיעה בשמו הטוב  במוניטין שלו, בנכסיו, או בילדיו .
שפיר נ' אפל-מחלבה
•עושק:
בעושק מישהו מנצל את המצוקה של האדם, את חולשתו או את חוסר הניסיון שלו על מנת לכרות איתו חוזה בתנאים גרועים מהמקובל בשוק.
פס"ד קיקאון- חילופי דירות,פרץ בוני הנגב
-זמן סביר לביטול
•לא עושק
•קבלן שסוחב
•לא עושק
•קבלן שסוחב
•ביטול חלקי-ס' 19
•1. חוזה ערוך בחלקים
2. עילת ביטול ביחס לאחד החלקים.
3. קיימת אפשרות מעשית לביטול חלקי.

אם נוכיח שזה משליך על כל העסקה אז נוכל לבטל את כולה
•לדג' רכישת, 4 מוצרי חשמל, 3 לא תקינים.
•שרת+מחשבים
•דרך הביטול-ס' 20
•בעל פה או בכתב, אלא אם נקבעה לפי דרך אחרת מראש.
•זמן סביר.
•כפיה הוחרגה
•השבה לאחר ביטול-ס' 21
•22
•קיום חוזה
•ס' 39-בתו"ל
פס"ד לוביאנקר-קונים טסו לחו"ל מבלי להסדיר תשלומים-חוזה בוטל
•מי חייב לקיים את החוזה? ס'-40
•מועד הקיום- ס' 41
•קיום מוקדם-ס' 42, לדג' תשלום מוקדם של תשלומים לבית
•דחיית קיום- ס' 43
•קיום החוזה
•מקום קיום-44,תשלום למחסני חשמל
•קיום בבינוניות-45
•קיום בסכום ראוי-46
•קיום במטבע ישראלי-47
•קיום על תנאי-48
•זקיפת  תשלומים בחיוב אחד-49-חשוב
•..50...
•קיזוז - חשוב
•חוק החוזים(תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970
•לאיזה צורך?
•לדג'  ביטול עסקת מכר
•מטרה
•ס' 10- פיצויי קיום
•ס' 11- פיצויים ללא הוכחת נזק
•ס' 14- הקטנת נזק
•ס' 15- פיצויים מוסכמים
•ס' 1 - הגדרות
•הפרה" - מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה;
•"נפגע" - מי שזכאי לקיום החוזה שהופר;
•"אכיפה" - בין בצו לסילוק חיוב כספי או בצו-עשה אחר ובין בצו לא-תעשה, לרבות צו לתיקון תוצאות ההפרה או לסילוקו;
•"נזק" - לרבות מניעת-ריווח

קיימים שלושה סוגים של תרופות: -ס' 2
•1. אכיפה- ינתן ע"י ביהמ"ש שיורה למפר לבצע את קיומי החוזה.
2. ביטול- סעד עצמי, הנפגע בעצמו יכול להפקיע את חיוביו העתידיים, לצד השבה
3. פיצויים- נועד לפצות על כל נזק שנגרם בשל ההפרה שניתן לאמוד בכסף.
•צריך לבחור בין אכיפה לביטול
•אכיפה:- ס' 3
•הגדרה
•ניתן לאכוף, אלא אם:
   (1) החוזה אינו בר-ביצוע;
     זמר שאיבד את קולו
   (2) אכיפת החוזה היא כפיה לעשות, או לקבל, עבודה אישית או שירות אישי;
   (3) ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי-סבירה של פיקוח מטעם בית-משפט או לשכת הוצאה לפועל;
   (4) אכיפת החוזה היא בלתי-צודקת בנסיבות הענין.
     שינוי מהותי בנסיבות
•תנאים באכיפה: ס' 4
•ניתן להתנות:
-קיום חיוביו של הנפגע
-הבטחת חיובים
- תנאים אחרים לפי החוזה או נסיבות
•ס' 5- לדג' נכס בטאבו
•ביטול החוזה
•מהי הפרה יסודית-ס' 6?
מה יכולה להיות הפרה יסודית:
-הפרה יסודית מוסכמת
   - הפרה יסודית מסתברת
  לדג' העברת חזקה בדירה
•הזכות לביטול-ס' 7
•הפרה יסודית(7א')- סמכות אוטונומית לביטול
•הפרה לא יסודית(7ב')- ארכה לתיקון
•פרקים פרקים(7ג')
•דרך הביטול- ס' 8
•השבה לאחר ביטול – ס' 9
•ביטול החוזה הוא תנאי להשבה.
ביטול מלא=השבה מלאה
ביטול חלקי= השבה חלקית.

סעד ההשבה עומד גם למפר.
•פיצויים
•סעד עצמאי או סעד נלווה לביטול או אכיפה.
•הזכות לפיצויים, 3 תנאים:
-הוכחת נזק
-קש"ס בין הנזק הנטען להפרה
- מבחן הצפיות(אובייקטיבי וסובייקטיבי)(ס'10)
•לפעמים זכאים לפיצויים גם ללא הוכחת נזק-ס 11
חשוב
•שמירת זכות- ס' 12
•פיצוי בעד נזק שאינו ממון
•ס' 13
•מהו נזק לא ממוני:
-עוגמת נפש
-כאב וסבל
•המשך
•הקטנת הנזק-ס' 14
-אי מכירת נכס זמן סביר לאחר ההפרה,גרמה לירידת מחיר.
- אי מכירת מוצר והימנעות למכרו לאחר
•פיצויים  מוסכמים(ס' 15)
- לדג' בהסכם מכר
•פיצויים וביטוח-ס' 16
•שאלה:
•הפרתי חוזה, על מה ניתן לתבוע אותי?
א. אכיפה+פיצויים
ב. אכיפה+ביטול
ג. ביטול+פיצויים
ד. תשובות א,ג' נכונות.
ס' 2 לחוק התרופות
•שונות
•ס' 11- פס"ד אדרס-חב' גרמנית,ברזל
•הפרה צפויה- ס' 17
•פטור בשל אונס או סיכול החוזה-ס
"סיכול עוסק במקרה שבו התרחש ארוע בלתי צפוי בין כריתת החוזה לקיומו שגורם לכך שקיום החוזה בלתי אפשרי  או שונה באופן יסודי מהמוסכם.
-כח עליון
-פטירה (חו"ח) במקרה של חוזה אישי “
•המשך
•זכות עיכבון-19
•זכות קיזוז-20
•הודעה-ס' 21
•שמירת דינים ס' 22
•שאלה:
•עו"ד קיבל כספים במשפט עבור לקוח שלו, הלקוח שלו לא שילם לו שכר טרחה, העו"ד והלקוח התקשרו כמובן בהסכם, איזה זכות קמה לעו"ד:
א. קיזוז
ב. ביטול.
ג. עיכבון
ד. פניה לביהמ"ש

ג. ס' 19 לחוק התרופות
 
אפיק פרסום בניית אתרים