איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

דיני תיווך-וועדת משמעת  

וועדת המשמעת

                       

          עו"ד שרון הר זהב
•סוגי דינים בישראל
 
•דין פלילי
•דין אזרחי
•דין משמעתי- אפריל 2013
 
•מדוע הוקמה וועדת המשמעת?
•חוק המתווכים כחוק צרכני
•מקצועיות ומומחיות בתיווך
•אתיקה ופיקוח
•סינון
•יוקר המקצוע
 
•מהן עבירות המשמעת?


 
•מי יושב בוועדת המשמעת?
•מי שכשיר להתמנות שופט בית משפט שלום –יו"ר
•מתווך במקרקעין בעל וותק של חמש שנים
•עובד המדינה שהוא עורך דין בעל מומחיות בתחום המקרקעין
 
•המינוי יתבצע ע"י הרשם והוועדה המייעצת
•הצדדים
•קובל-מתלונן
•נקבל- מתווך
•תובע
•תובע חוקר
•התובע יהיה עו"ד שהיועמ"ש לממשלה מינה אותו.
•קובלנה תוגש לוועדה על ידי תובע
•תלונות יתבררו ע"י תובע או ע"י עובד המדינה שהוא משפטן והשר הסמיכו לכך- חוקר.
•חוקר יגיש לתובע את הממצאים
•חוקר רשאי לגבות תצהירים, לראיין עדים ולבחון את התלונה
•במידה וקיימות ראיות לכאורה שמתווך עבר עבירה תוגש קובלנה.
•במקרה של חוסר עניין לציבור יסגר התיק.
•זכות עיון
•הנקבל וסניגורו רשאים לעיין בחומר הבירור שבידי התובע
•נקבל רשאי להורות לתובע להתיר לו עיון בחומר שלטענתו חומר בירור ולא הועמד לעיונו.
•לא יגיש תובע לוועדת המשמעת חומר כאמור אם לא ניתנה לנקבל או לסנגורו זכות עיון
•ניתן לערער על החלטה מסוג זה למחוזי
 

 
•הדיון בוועדה
— 
-    הדיון יתנהל בנוכחות התובע והנקבל, או לא בנוכחות הנקבל אם:
-סניגורו התייצב במקומו
-הוזהר שאם ייעדר ללא סיבה טובה, הדיון יתנהל שלא בנוכחותו
-
-ככלל הדיון יתנהל בדלתיים סגורות, אלא אם הורתה לנהל את הדיון בפומבי.
הנקבל רשאי לבחור לקיים את הדיון בפומבי
-
-המתלונן זכאי להיות נוכח
 


 
•זכות טיעון בוועדה
-לנקבל קיימת הזדמנות להשמיע את טענותיו
-לנקבל קיימת הזדמנות להביא ראיות
-לנקבל קיימת הזדמנות להעיד עדים
-לנקבל קיימת הזדמנות לחקור כל עד שהתייצב לפני וועדת המשמעת.
(יש להתכונן טוב לדיון)—  
•אמצעים משמעתיים
-התראה
-נזיפה
-קנס עד 14,400 ₪
-התליית רישיון לתקופה שלא תעלה על 3 שנים
-ביטול רישיון- לא ניתן להגיש בקשה לחידוש עד שיעברו 7 שנים
-- ניתן לפסוק קנס והתליית רישיון על תנאי(שנה עד שלש שנים)
-חיוב הנקבל בתשלום הוצאות למדינה ולמתלונן אם ניהל את ההגנה באופן טרדני או קנטרני
-לחייב את המתלונן בתשלום הוצאות, אם הגיש תביעה קנטרנית
-חיוב המדינה בתשלום הוצאות לנקבל לפי העניין
-התליית רישיון עד לסיום ההליכים בכפוף לזכות טיעון- מקסימום 12 חודשים.

  
•זכות ערעור
-ניתן לערער לביהמ"ש המחוזי תוך 45 יום מיום מתן ההחלטה או המצאתה.
-פס"ד של המחוזי ניתן לערער ברשות לעליון.
-וועדת המשמעת רשאית לפרסם את ההחלטה לעיון הציבור.
-

  
•אז איך אפשר למזער נזקים?
— 

מקצועיות- מקצועיות- מקצועיות

מקורות לחובה המקצועית
-חוקים(הנלמדים לבחינה)
-פסיקה בדיני תיווך
-כללי אתיקה שיכתבו 
 
אפיק פרסום בניית אתרים