איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

זכיינות, אתיקה וקשרי מסחר תקינים  

זכיינות, אתיקה וקשרי מסחר תקינים

רשת סוכנויות תיווך ישראלית, מקצועית וצברית בפריסה ארצית. רשת אשר בחרה למכור זיכיונות, והסניפים מנוהלים על ידי זכיינים שבחרו להפעיל זיכיון בישראל.
אשר אופי עבודתה הינו הקמה עסקית וניהול של משרד תיווך בזיכיון, כל אלה מאופיינים במוניטין טוב וחזק בתחום הנדל"ן בכלל ובתחום התיווך והזיכיונות בתיווך נדל"ן בפרט. המוניטין המעולה שנבנה מושתת על ערכים, עקרונות ונורמות כמו אמינות ועמידה בכללי אתיקה, שירות טוב, מקצועיות, איכות, שמירה על דיסקרטיות, ידע, מיומנות וניסיון.
 יחד עם זאת, מידי יום הרשת מתרחבת עם מכירת זיכיונות חדשים של משרדי תיווך במקרקעין אשר נושאים את סימן המסחר "אל-הנכס".
הפועל היוצא מכך, קליטת זכיינים וסוכני תיווך נדל"ן חדשים לשורותיה בעלי יושר אישי ומקצועי, אשר מקבלים על עצמם את הקוד האתי  ונורמות ההתנהגות שרשת "אל-הנכס" הציבה לעצמה.
הקוד האתי המנחה את חברי רשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס" (הזכיינים והסוכנים), הינו מקבץ של הוראות והנחיות אשר משקפות נורמות התנהגות בעלות מוסר גבוה אשר
ראויות להינקט במצבים מסוימים. לדוגמה, בעסקים שבין המתווכים אשר פועלים מטעם משרדי הזכיינים אשר רכשו זיכיון להפעלת משרד תיווך לבין הלקוחות.
הקוד האתי של סוכני התיווך והזכיינים ברשת סוכנויות התיווך "אל-הנכס" משמש "בית" למערכת הערכים המוסרית שראוי שתתקיים בין המתווך במקרקעין אשר פועל מטעם רשת סוכנויות
תיווך נדל"ן "אל-הנכס" לבין כל אדם. אדם יכול להיות חבר רשת נוסף, קולגה או לקוח קצה.


העתק של הקוד האתי נמצא בספר התפעול של רשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", אשר מחולק במעמד המכובד של רכישת הזיכיון וחתימה על הסכם הזכיינות.
(כמובן שסביר להניח שהזכיין או הזכיינית אשר יתעניינו ברכישת זיכיון מטעם רשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", יקראו את הוראות הקוד האתי לפני חתימה על הסכם הזכיינות).

 
אפיק פרסום בניית אתרים