איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

רכישת זכיינות וחלוקת אזורים  

רכישת זכיינות וחלוקתה לאזורי זכיינות לפעילות סוכני תיווך נדל"ן לפי אזורי התמחות:
אזורי זכיינות  הינם האזורים הגיאוגרפים המוגדרים שבהם יש להפעיל סוכני תיווך נדל"ן, לצורך בניית זכיינות מצליחה, קרי משרד תיווך מצליח. הננו ממליצים לזכיינים, כמובן בשיתוף ובהכוונת מחלקת הליווי וההדרכה של הרשת המזכה, קרי הנהלת רשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", לחלק את אזור זכיינות לאזורי פעילות לפי שכונות. לדוגמה, ניקח את אזור פתח תקווה. ניתן לחלק את פתח תקווה לאזורי פעילות, קרי אזורי זכיינות, אשר יהיו מורכבים לדעתנו מ X  בתי אב. מתוך כל אזור זכיינות, הזכיין, הזכיינית או הזכיינים אשר ממונים עליו, יפעילו סוכן או סוכנת תיווך נדל"ן באזור.

האם יש להסתכל על חלוקה זו לפי אזורי זכיינות או אזורי התמחות כשלילית או חיובית לסוכן או לסוכנת התיווך נדל"ן? לדעתנו, התפיסה של חלוקת אזורי זכיינות היא סופר חיובית. מדוע? סוכני התיווך נדל"ן יפעלו במטרה  למצב את עצמם כמומחים באזור, סוכני התיווך נדל"ן, אשר פועלים מטעם הזכיינים יפעלו להכיר את האזור והשכונה שבה הם בחרו לעבוד בשיתוף עם הזכיינים כמובן, ולהכיר  את אופי התושבים, מחירי השוק של נכסי נדל"ן אשר נמצאים על המדף ושל נכסים שנמכרו בשכונה, היצע וביקוש, מצב סוציו-אקונומי, מיקום, גני ילדים, בתי ספר, תחנות אוטובוס זאת לצד בחינה מעמיקה של  יתרונותיו וחסרונותיו של האזור, יש עוד המון אבל המון פרמטרים שצריך להכיר טרם התחלת בניית אזור זכיינות לפעילות ופעולה בו, הן מבחינת היכרות האזור ובכלל לדעת מה צריך לבדוק, כיצד משתמשים בזה ככלי עבודה עיקרי, הן עם הלקוחות המוכרים והן עם הלקוחות הקונים וכיצד עסקים בתיווך מקרקעין נבנים על סמך בנייה, הטמעה והיכרות ופעילות נכונה של בניית מוניטין מקומי מעולה באזור זכיינות.

הטובים ביותר בענף התיווך במקרקעין, הן זכיינים והן סוכני נדל"ן, הינם האלה שהיו ממוקדים בבניה עסקית נכונה בתחום התיווך נדל"ן. הזכיינים של רשת סוכנויות תיווך נדל"ן"אל-הנכס" למדו את הבסיס האיתן לבניית אזור זכיינות והחשיבה "מחוץ לקופסא" לגבי ביסוס נכון באזור התמחות, ואף במסגרת תכנית ההכשרה לזכיינים אשר ניתנת לרוכשים זכיינות בישראל של "אל-הנכס", הועברה תכנית ללימוד סוכנים אשר חלק מתכניה הם כיצד להטמיע את עצמם באזור פעילות, קרי אזור זכיינות והפיכתם למומחים באזור הזכיינות.

סוכני תיווך נדל"ן, אשר יפעלו לשווק ולמתג את עצמם באזור הזכיינות ואת המשרד כמובילים במתן שרותי תיווך נדל"ן באזור זכיינות באמצעות דרכים שונות ומגוונות ויבנו לעצמם מוניטין טוב, יוכלו לבנות קריירה ארוכת שנים בתחום התיווך בנדל"ן. כפי שציינו קודם לכן,  על מנת שסוכן או סוכנת תיווך נדל"ן יצליחו לפעול ולהצליח ב- אזור זכיינות, קרי אזור התמחות, על האזור להיות מותאם לסוכנים, שכן כל סוכן או סוכנת תיווך נדל"ן מתאימים לנישה אחרת ולאזור אחר מסיבות אלה ואחרות. יש לבחור את אזור זכיינות /אזור ההתמחות לפעילות, בהתאם לאופיים של הסוכן/סוכנת התיווך נדל"ן ורצונם, תוך כדי התחשבות בתכונות אופי מסוימות אשר יכולות להתאים לקהל הלקוחות, קרי הלקוחות הקונים והמוכרים באזור זכיינות.

נציין שחלק מתכנית הכשרת הזכיינים לאחר חתימת הסכם זכיינות וטרם תחילת פעילותם ופתיחת המשרד היא היכרות מקיפה ולמידה אינטנסיבית של כל אזורי 
הזכיינות. כך יוכלו להתאים את אותם אזורי זכיינות לסוכנים פוטנציאלים, אשר ירצו לפתח קריירה מעניינת ומעשירה בתחום התיווך נדל"ן. כמו כן, חשוב לציין שלשיטתנו בכדי להרוויח טוב ולבנות קריירה בתיווך נדל"ן לשנים רבות קדימה, חשוב להיות מומחה באזור זכיינות מסוים, לתחזק מאגר נכסים טוב בבלעדיות ולהפעיל תכנית שיווק רחבה וקפדנית לכל אחד מהנכסים. כלומר, באמצעות מיקוד, בסופו של יום המוכרים יגיעו אל המתווכים ואל משרד הזכיינים בזכות הטמעה נכונה, בניית מוניטין ומיצוב נכון של סוכני תיווך נדל"ן, אשר פועלים מטעם אזור הזכיינות.

חשוב להבהיר, שסוכני תיווך נדל"ן אשר פועלים מטעם משרדי הזכיינים באזורי זכיינות ספציפיים יהיה ממוקדים וישקיעו עבודה מאומצת בפרסום ומיתוג בשלל דרכים. זאת בכפוף לתכנית שיווק והטמעה מדהימה אשר ילמדו אצל הזכיינים, באזור גיאוגרפי יחסית לא גדול, שבו הלקוחות הפוטנציאלים יכירו אותם באופן יותר טוב ואולי אפילו באופן אישי. כך, המלצות אף אולי יעברו מפה לאוזן באזור זכיינות, הלא חלק קטן מאד ואף בסיסי מדרכי השיווק של סוכני תיווך נדל"ן, אשר פועלים מטעם אזור זכיינות מסוים, הוא לשלוח להם בדרך קבע פליירים, מכתבים, תמונות, עדכונים, לוחות שנה  ועוד. כך שבשלב מסוים יוטמע אצל הלקוחות הפוטנציאלים המותג. הפועל היוצא הוא שהלקוחות ידעו לפנות אל סוכני תיווך נדל"ן ולמשרד התיווך אשר פועל מטעם זכיינות מקומית ומופעל על ידי הזכיינים, פעולות כמפורט לעיל לדעתנו קשות ליישום ותחזוקה לאזור גיאוגרפי  גדול מזה.
אפיק פרסום בניית אתרים