איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תשובות-מועד בחינה: קיץ 21.7.2010  

רשם המתווכים 
מועד בחינה:קיץ 21.7.2010
להלן תוצאות הבחינה לפי הגירסאות:

 

גרסה1 גרסה2 גרסה3 גרסה4
1.(א) 1.(א) 1.(ג) 1.(ד)
2.(א) 2.(ג) 2.(ב) 2.(א)
3.(ג) 3.(ב) 3.(ד) 3.(ג)
4.(ג) 4.(ד) 4.(א) 4.(ב)
5.(ב) 5.(א) 5.(ב) 5.(ד)
6.(ב) 6.(ד) 6.(א) 6.(ג)
7.(ג) 7.(ב) 7.(ג) 7.(ב)
8.(ד) 8.(א) 8.(ב) 8.(ג)
9.(ג) 9.(ד) 9.(א) 9.(ג)
10.(ד) 10.(ב) 10.(א) 10.(א)
11.(ב) 11.(ד) 11.(ג) 11.(א)
12.(ד) 12.(ד) 12.(ד) 12.(ב)
13.(ב) 13.(א) 13.(ד) 13.(ד)
14.(א) 14.(ב) 14.(א) 14.(ד)
15.(ב) 15.(ג) 15.(ד) 15.(א)
16.(ב) 16.(ב) 16.(ב) 16.(ד)
17.(ב) 17.(ב) 17.(ד) 17.(ג)
18.(א) 18.(ב) 18.(א) 18.(ג)
19.(א) 19.(ג) 19.(ד) 19.(ג)
20.(ד) 20.(ג) 20.(ד) 20.(ד)
21.(ד) 21.(ד) 21.(ג) 21.(ד)
22.(א) 22.(ג) 22.(א) 22.(ד)
23.(ג) 23.(א) 23.(ג) 23.(א)
24.(ג) 24.(ד) 24.(ג) 24.(ג)
25.(א) 25.(ב) 25.(ב) 25.(ג)
אפיק פרסום בניית אתרים