איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תשובות-מועד הבחינה: קיץ 11.7.2011  

רשם המתווכים 
מועד הבחינה: קיץ 11.7.2011
להלן התוצאות הבחינה לפי הגירסאות
גרסה 1 גרסה 2 גרסא 3 גרסא 4
1.(ב) 1.(ד) 1.(ד) 1.(ד)
2.(ג) 2.(א) 2.(א) 2.(ד)
3.(ג) 3.(א) 3.(א) 3.(ד)
4.(ב) 4.(ד) 4.(ב) 4.(ד)
5.(א) 5.(א) 5.(א) 5.(א)
6.(ג) 6.(ד) 6.(ג) 6.(ג)
7.(א) 7.(ג) 7.(ג) 7.(ד)
8.(א) 8.(ג) 8.(א) 8.(ב)
9.(א) 9.(א) 9.(ב) 9.(ב)
10.(א) 10.(ד) 10.(ד) 10.(ד)
11.(ב) 11.(ג) 11.(ג) 11.(א)
12.(ב) 12.(א) 12.(ד) 12.(א)
13.(ב) 13.(ב) 13.(ב) 13.(ד)
14.(ג) 14.(ג) 14.(ב) 14.(ד)
15.(ב) 15.(ד) 15.(ג) 15.(א)
16.(ג) 16.(א) 16.(ד) 16.(א)
17.(ב) 17.(ב) 17.(ד) 17.(ג)
18.(א) 18.(א) 18.(ג) 18.(א)
19.(ג) 19.(ג) 19.(א) 19.(א)
20.(א) 20.(ג) 20.(ג) 20.(ג)
21.(ד) 21.(א) 21.(ג) 21.(א)
22.(א) 22.(ד) 22.(ב) 22.(ד)
23.(ג) 23.(ד) 23.(ב) 23.(א)
24.(ג) 24.(א) 24.(ב) 24.(ג)
25.(ד) 25.(א) 25.(ב) 25.(ג)
לשאלות של המבחן זה לחצו כאן
אפיק פרסום בניית אתרים