איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תשובות-מועד הבחינה קיץ 22.07.2008  

רשם המתווכים

מועד בחינה: 22.07.2008
להלן התוצאות הבחינה לפי גרסאות:
גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1.ד 1.ד 1.ד 1.ד
2.א 2.ד 2.ד 2.ב
3.א 3.ב 3.ב 3.א
4.א 4.ב 4.ג 4.ג
5.ד 5.ג 5.א 5.ג
6.א 6.ב 6.ב 6.ב
7.ד 7.א 7.ג 7.ב
8.ג 8.ד 8.א 8.ב
9.ג 9.ב 9.ג 9.ד
10.ג 10.א 10.ג 10.א
11.ד 11.ד 11.ד 11.ד
12 ג 12.ג 12.ד 12.ד
13.ג 13.א 13.ב 13.ג
14.ב 14.א 14.ג 14.ב
15.ג 15.ג 15.ג 15.ד
16.ג 16.ב 16.ג 16.ד
17.ד 17.א 17.ב 17.א
18.ב 18.ג 18.ד 18.ג
19.ג 19.ב 19.ב 19.א
20.ד 20.ד 20.ב 20.א
21.ב 21.ב 21.א 21.ד
22.א 22.ד 22.ב 22.ג
23.ד 23.ד 23.א 23.ב
24.א 24.א 24.ב 24.ד
25.א 25.ג 25.ג 25.ג

למבחן למועד זה לחצו כאן

אפיק פרסום בניית אתרים