איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תוצאות הבחינה-מועד חורף 22.01.2008  

רשם המתווכים 
מועד הבחינה: מועד חורף 22.01.2008
להלן תוצאות הבחינה לפי הגירסאות:
גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1.ד 1.ב 1.ג 1.ג
2.א 2.ב 2.ג 2.ג
3.ב 3.א 3. 3.א
4.א 4.ד 4.ד 4.ד
5.ב 5.ד 5.ב 5.ג
6.ב 6.ב 6.ב 6.ג
7.כל התשובות מקבלות 7.ב 7.ד 7.ד
8.ג 8.ג 8.ד 8.ד
9.ב 9.א 9.א 9.ד
10.א 10.א 10.א 10.ב
11.ג 11.א 11.ד 11.א
12.ב 12.א 12.ד 12.ב
13.ג 13.ג 13. 13.ב
14.ד 14.א 14.ב 14.ב
15.א 15.כל התשובות מתקבלות 15.ב 15.ד
16.ג 16.ב 16.ב 16.ב
17.ב 17.ג 17.ב 17.ד
18.ד 18.ג 18.ד 18.א
19.ב 19.ב 19.ד 19.ד
20.א 20.ג 20.ב 20.כל התשובות מתקבלות
21.ד 21.א 21.כל התשובות מתקבלות 21.ד
22.ב 22.ג 22.ד 22.ב
23.ב 23.ד 23.א 23.ד
24.ד 24.א 24.ג 24.ב
25.ג 25.ב 25.ד 25.ב
לשאלות של המבחן לחצו כאן
אפיק פרסום בניית אתרים