איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תוצאות הבחינה-חורף 26.01.2014  

רשם המתווכים
מועד הבחינה:חורף 26.01.2014
להלן תוצאות הבחינה לפי גרסאות:
גרסה1 גרסה2 גרסה3 גרסה4
1.ג 1.ב 1.ג 1.ב
2.א 2.ג 2.ב 2.א
3.א 3.א 3.א 3.כל התשובות מתקבלות
4.ג 4.ד 4.ג 4.ב
5.א 5.ב 5.ד 5.ב
6.א 6.ד 6.א 6.ב
7.ב 7.א 7.א 7.ג
8.ד 8.ג 8.א 8.ב
9.ד 9.ג 9.ג 9.ד
10.ג 10.ד 10.ב 10.א
11.ג 11.ד 11.כל התשובות נכונות 11.ג
12.כל התשובות נכונות 12.ד 12.ב 12.ב
13.ד 13.ב 13.ב 13.א
14.ג 14.ג 14.ג 14.ד
15. 15.ב 15.ד 15.ד
16. 16.ג 16.ב 16.א
17. 17.א 17.ב 17.ד
18. 18.א 18.ב 18.ב
19. 19.ג 19.ב 19.א
20. 20.ד 20.ד 20.א
21. 21.א 21.ב 21.ג
22. 22.כל התשובות מתקבלות 22.ד 22.ג
23. 23.א 23.ב 23.ב
24. 24.ד 24.ג 24.ב
25. 25.ד 25.ב 25.ג
לשאלות של המבחן לחצו כאן
אפיק פרסום בניית אתרים