איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תוצאות הבחינה-מועד הבחינה: 25.10.2011  

רשם המתווכים
מועד הבחינה: סתיו 25.10.2011
להלן התוצאות של הבחינה לפי הגירסאות:
גרסה2 גרסה 3 גרסה 4 גרסה5
9. 13.ב 18.ג 23.ג
15.ג 18.ג 14.ב 10.ב
16.ג 16.ג 20.ד 20.ד
7.ג 19.א 19.ג 11.ד
19.ד 3.ב 17.ג 4.ד
3.ב 1.א 25.א 12.ג
12.ב 23.ג 12.ב 18.ד
18.ד 9.ב 2.ג 8.א
23.ג 2.ד 23.ג 7.ג
4.ב 12.ב 10.ד 25.ג
10.ד 4.ב 13.ג 19.א
8.ב 15.ד 22.ד 5.ג
11.ג 7.א 8.ד 2.ג
24.א 22.א 7.ב 17.ד
22.ד 21.ב 5.ב 6.ב
6.ג 11.ג 9.ב 9.ג
25.ג 25.א 21.ב 16.ב
2.ג 6.ד 1.ד 1.ד
13.כל התשובות מתקבלות 8.כל התשובות מתקבלות 6.כל התשובות מתקבלות 24.כל התשובות מתקבלות
5.א 5.ד 4.ד 21.ד
14.ב 24.ב 3.ב 13.ב
21.כל התשובות מתקבלות 14.כל התשובות מתקבלות 16.כל התשובות מתקבלות 22.כל התשובות מתקבלות
17.ג 20.ג 24.ד 14.א
1.ד 17.ב 11.ב 15.ג
20.ד 10.ב 15.ד 3.ג

לשאלות של המבחן לחצו כאן
אפיק פרסום בניית אתרים