איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

​רשם המתווכים במקרקעין -21.10.2010 שאלון מספר 0001  

רשם המתווכים במקרקעין -21.10.2010 שאלון מספר 0001

 
משרד המשפטים
רשם המתווכים במקרקעין
גירסה 1
 
סתיו 2010
21.10.2010
 
 
הוראות לנבחן:
 1. משך הבחינה - שעה וחצי.
 
 1. חומר עזר מותר בשימוש:
 
 1. דיני מתווכים במקרקעין חוקים ותקנות - הניתן בבחינה ע"י רשמת המתווכים ויש להחזירו בסיום הבחינה.
 
 1. מילון או מילונית אלקטרונית.
 
 1. אין לקפל, להדק במכונת הידוק או לחורר את "דף התשובות לנבחן".
 
 1. ציון עובר - 60 נקודות.
 
 1. בכל שאלה עליך לבחור את התשובה הטובה והנכונה ביותר בהתאם לחומר הבחינה ולסמנה ב"דף תשובות לנבחן" על-ידי סימון X במקום המתאים.
 
 1. סימון שתי תשובות נכונות  - התשובה תיפסל.
 
 1. בדף התשובות יש להשתמש בעט כחול/שחור בלבד. עליך לסמן ב-X את המקום המתאים לתשובה שבחרת. אם ברצונך לשנות תשובה שכבר סימנת, עליך למחוק את התשובה על-ידי מילוי כל הריבוע בצבע כחול/שחור, ולסמן ב-X את התשובה החדשה. אם שינית את דעת שנית, עליך למלא שוב את הריבוע בעט כחול/שחור ולכתוב בצד הריבועים את התשובה החדשה שבחרת.
 
 
 
                                                                                                            בהצלחה!
 
 
 
 
רשם המתווכים במקרקעין -21.10.2010 שאלון מספר 0001
1.      מה ההבדל בין תקנון מצוי לתקנון מוסכם כמשמעותם בחוק?
 1. תקנון מצוי: התקנון הנפוץ ביותר בבתים המשותפים בישראל, תקנון מוסכם: תקנון הנדיר ביותר..
 2. תקנון מצוי כולל נושאים נפוצים ורגילים בעוד שתקנון מוסכם כולל נושאים הדורשים רוב מיוחד.
 3.         תקנון מצוי: התקנון המצוי בחוק המקרקעין, תקנן מוסכם: תקנון שונה מן התקנון המצוי, שהוסכם עליו בין הדיירים בבית משותף.
 4. תקנון מצוי מופיע בתקנות הקרקעין ואילו תקנון מוסכם מופיע בחוק המקרקעין.
_____________________________________________________________________.
2.      שלומי הינו מתווך. במשך שנה ניסה שלומי למוא רוכש עובר הדירה של יניב. לאחר שנה הוא הצליח, בשעה טובה, לאתר רוכש עבור הדירה, אך כאשר הוא התקשר ליניב התברר לו כי יניב שוהה בחופשה בחו"ל וכי לא ניתן לשוחח איתו. שלומי, החושש לאבד את העיסקה, לא סיפר לרוכש כי יניב לא יודע על העיסקה וחתם בחתימה של יניב על הסכם המכר.
         בנסיבות העניין איזה מהמשפטים הבאים נכון?
 1. אין כל מניעה ששלומי יחתום בשמו של יניב, בכפוף לך שהמחיר של העיסקה הוא בהתאם לסכום מישפטי.
 2. התחזות לאדם הינה פסולה ומהווה עבירה פלילית .
 3.         אין כל מניעה לכך בחוק, אבל שלומי לא יהיה זכאי לתשלום דמי תיווך מאחר והוא חתם על מסמך מישפטי.
 4. שלומי יכול לחתום על ההסכם ובלבד שהוא לא עזר בכתיבה שלו.
._____________________________________________________________________.
3.      יובל רכש את דירתו ביום 1.1.1998, ומכר אותה ביום 31.12.2007.
         בין השנים 1998-2000 שימשה הדירה את יובל למגוריו.
         בין השנים 2001-2002 עמדה הדירה ריקה ללא כל שימוש.
         בין השנים 2003-2007 שימשה הדירה כמשרד.
         האם דירתו של יובל תוכר כדירת מגורים מזכה?     
 1. כן, הואיל והתקופות בה שימשה הדירה לגורים (1998-2000) ובה לא נעשה בדירה כל שימוש (2001-2002) עולות כדי 4 שנים.
 2. כן, הואיל והתקופה בה שישה הדירה כמשרד (2003-2007) ארוכה יותר מ-4 שנים.
 3.       כן, הואיל והתקופה בה שימשה הדירה כמשרד (2003-2007) איננה עולה כדי 4/5 מהתקופה ואשר ביחס אליה מחושב השבח.
 4. לא.
            ._____________________________________________________________________.
 
 
 
 
 
 
 
 
 רשם המתווכים במקרקעין -21.10.2010 שאלון מספר 0001
4.      אבנר, שהיה דייר מוגן בחנות לממכר נעליים, נפטר והלך לעולמו. אלמנתו - שולמית, מעוניינת כעת להמשיך ולהחזיק בזכויות הדייר המוגן בחנות.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים נכון?                
 1. כיוון  ששולמית היא אלמנתו של אבנר, היא זכאית להמשיך ולהחזיק בנכס.
 2. שולמית זכאית להמשיך ולהחזיק בנכס רק אם התגוררה עם אבנר, בדירה משותפת, 6 חודשים טרם פטירתו וממשיכה לנהל את אותו העסק.
 3.       שולמית זכאית להמשיך ולהחזיק בנכס רק אם עבדה עם אבנר בחנות 6 חודשים טרם פטירתו וממשיכה לנהל את אותו עסק.
 4. שולמית זכאית להמשיך ולהחזיק בנכס רק אם התגוררה עם אבנר 6 חודשים טרם פטירתו ובמקביל עבדה עימו בחנות באותה התקופה.
._____________________________________________________________________.
5.      ראובן מכר לשמעון מגרש, אותו ירש מסבתו. בהסכם המכר נקבע כי מס השבח עקב המכירה,  ככל שיחול, ישולם ע"י שמעון הקונה.
         בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?
 1. כיוון שלפי סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) הורשה איננה מכירה", ראובן אינו חייב במס שבח מקרקעין.
 2. כיוון שלפי סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) מס השבח מוטל על המוכר, הרי שהסעיף בהסכם המכר המטיל את חובת התשלום על שמשון הקונה הוא בניגוד לחוק.
 3.         כיוון שעל-פי סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) "חובת תשלום המס היא במכירת זכות במקרקעין על המוכר", הרי שהסעיף בהסכם המכר המטיל את חובת התשלום על שמעון הקונה הוא בניגוד לחוק.
 4. בנסיבות המתוארות בשאלה רשאי המינהללחשב את מס השבח בגילום מלא.
_____________________________________________________________________.
6.      יצחק לקח הלוואה מבנק "הלוואות לכל דיכפין בע"מ". לאחר תקופה ארוכה שבה לא עמד בתשלומי פירעון ההלוואה, צבר חוב ההלוואה של יצחק ריבית גבוהה. בנוסף, הבנק החל בהליכי גבייה כנגד יצחק. יום אחד הגיע יצחק לסניף הבנק, וביקש לשלם מחצית מהחוב. בהסכם ההלוואה אין התייחסות לנושא סדר כיסוי החוב.
         באיזה סדר יכוסו ההוצאות?
א.    ראשית יכוסו הוצאות גביית החוב, אח"כ עלויות הריבית ורק היתרה תיזקף לכיסוי קרן הלוואה.
ב.    ראשית תכוסה קרן ההלוואה, אח"כ הוצאות הריבית ורק היתרה תיזקף לכיסוי הוצאות הגבייה.
ג.     ראשית תכוסה הרבית, אח"כ הוצאות הגבייה ורק היתרה תיזקף לכיסוי קרן ההלוואה.
ד.    ראשית תכוסה קרן ההלוואה, אח"כ הוצאות הגבייה ורק היתרה תיזקף לכיסוי הריבית.
__________________________________________________________________.
 

רשם המתווכים במקרקעין -21.10.2010 שאלון מספר 0001
7.      עיריית ירושלים מבקשת להףרחיב את רחוב יפו במרכז העיר, עלמנת להעביר בו את תוואי מסילת הברזל של הרכבת הקלה. לצורך זה הפקיעה העירייה את חנותו של מושיקו, וזאת על מנת להורסה.
         בנסיבות העניין, כיצד ייקבע שווי המכירה לצורך חישוב מס שבח מקרקעין?
 1. כיוון שמדובר - כלל אין כל חיוב מס שבח מקרקעין, שכן הפקעה איננה מכירה.
 2. כיוון שמדובר בהפקעה, יחושב שווי המכירה כ"אפס".
 3.         כיוון שמדובר בהפקעה ובהיער קונה המשלם מחיר שוק, יחושב שווי המכירה בהתאם לשומת שמאי מקרקעין מטעם עיריית ירושלים (הגוף המפקיע) .
 4. כיוון שמדובר בהפקעה, שווי המכירה הינו בהתאם לגובה פיצויי ההפקעה שנקבעו למושיק.
_____________________________________________________________________.
8.      מהי רשות הרישוי לעניין היתרי בנייה?
 1. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה - בשבתה כוועדה לעריכת תוכנית מיתאר מחוזית.
 2. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה - בשבתה כוועדה לעריכת תוכנית מיתאר מקומית.
 3.         ועדה המשנה המקומית לתכנון ובנייה - בשבתה כוועדת התנגדויות להיתרי בנייה.
 4. יו"ר הוועדה המקומית או יו"ר ועדת המשנה של הוועדה המקומית ביחד עםמהנדס הוועדה המקומית.
            _____________________________________________________________________.
9.      רונית, שהיא מתווכת מורשית במקרקעין, חתמה עם סער על הסכם בלעדיות למכירת דירת מגורים שבבעלותו בעיר חשמונאים. רונית החתימה את סער על טופס הזמנה בכתב לביצוע פעולות תיווך במקרקעין וציינה במפורש בהזמנה כי תשווק את הנכס באמצעות שלט שתציב במרפסת הדירה ובאמצעות שלט שיוצב במרכז הקהילתי של היישוב, כפי שסוכם עם סער.
         בנסיבות המתוארות, האם רונית קיימה את דרישות הדין לעניין הבלעדיות?
 1. רונית קיימה את דרישות הדין: היא משווקת את הנכס באמצעות שילוט הן במרפסת הנכס והן במרכז הקהילתי.
 2. רונית קיימה את דרישות הדין: היא חתמה על הסכם בלעדיות והיא רשאית לשווק את הנכס בהתאם למוסכם עם סער.
 3.         רונית לא קיימה את דרישות הדין: היא היתה צריכה לבצע פעולות שיווק נוספות בהתאם לתקנות.
 4. רונית לא קיימה את דרישות הדין: השילוט במרפסת אינו נחשב פעולת שיווק.
            _____________________________________________________________________.
10.    משה הינו מתווך. אבא של משה רוצה למכור דירה. על מנת לחסוך בעמלת התיווך מעוניין האב כי משה יתווך בעיסקת מכירת הדירה. האב חושש שאם הרוכשים יידעו שמשה הוא הבן שלו, הם ייבהלו ולא ירכשו ממנו את הדירה, ולכן ביקש ממשה לא לגלות לרוכשים את העובדה כי הוא אבא שלו.
         בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים נכון?
 1. משה חייב לגלות לכל רוכש פוטציאלי שהמוכר הוא אבא שלו.
 2. משה לא חייב לגלות את העובדה כי המוכר הוא אבא שלו, אבל אם שאלו אותו על כך, אז הוא חייב לגלות את האמת.
 3.       משה לא חייב לגלות את העובדה כי המוכר הוא אבא שלו מאחר ואין המדובר בעניין הנוגע לדירה עצמה.      
 4. אסור למשה לתווך בדירה השייכת לקרוב משפחה שלו.
._____________________________________________________________________.
רשם המתווכים במקרקעין -21.10.2010 שאלון מספר 0001
11.    דליה היא מתווכת חדשה. על מנת לחדור לשוק היא החליטה כי היא גבה עמלת שיווק בשיעור של אחוז בלבד מכל צד.
         בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים נכון?
 1. אסור למתווך לקבל עמלת תיווך בשיעור הנמוך משני אחוזים.
 2. דליה יכולה לקבל עמלת תיווך בשיעור של אחוז אחד.
 3.       דליה יכולה לקבל עמלת תיווך בשיעור של אחוז אחד רק אם היא מחתימה את הלקוח על מסמך נפרד מהסכם התיווך, לפי הוא מאשר לה לקבל עמלה בשיעור זה.
 4. אסור למתווך לקבל עמלת תיווך בשיעור הנמוך משני אחוזים, אלא אם קיבל אישור לכך בכתב מאת רשם המתווכים.
._____________________________________________________________________.
12.    לפי החוק, איזו מהאפשרויות הבאות מבטיחה את זכויותיו של מי שקונה מקבלן דירה שבנייתה טרם הושלמה?
 1. הקבלן יכול לרשום הערת אזהרה לטובת הרוכש על המקרקעין עליהם אמורה להיבנות הדירה.
 2. הקבלן יחתום על הסכם לפיו הוא יחזיר לרוכש הדירה את הכסף ששילם במקרה שהוא יפר את הסכם המכר.
 3.         הקבלן יחתום על המחאה לטובת רוכש הדירה אשר תוחזק אצל עורך הדין של הרוכש למקרה שהקבלן יפר את ההסכם.
 4. קבלן לא חייב להבטיח את הכספים של מי שרוכש ממנו דירה ועל הקונה להיזהר.
_____________________________________________________________________.
13.    מהם סוגי השכירויות הקיימים בחוק?
 1. שכירות קצרה - לתקופה של עד חמש שנים, חכירה - שכירות לתקופה של בין 5 שנים ל-10 שנים. חכירה ארוכה - שכירות לתקופה של בין 10 שנים ל-25, חכירה לדורות - שכירות לתקופה של למעלה מ-25 שנה.
 2. שכירות קצרה - לתקופה של עד 10 שנים, חכירה - שכירות לתקופה של בין 10 שנים ל-25 שנה, חכירה לדורות - שכירות לתקופה של למעלה מ-25 שנה.
 3.         שכירות קצרה לתקופה של עד חמש שנים, חכירה - שכירות לתקופה של בין 5 ל-20 שנה, חכירה לדורות - שכירות לתקופה שמעל 20 שנה.
 4. שכירות קצרה - שכירות עד לתקופה של 5 שנים, חכירה - שכירות לתקופה של בין 5 שנים ל-25 שנה, חכירה לדורות - שכירות לתקופה של למעלה מ-25 שנה.
_____________________________________________________________________.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רשם המתווכים במקרקעין -21.10.2010 שאלון מספר 0001
14.    ראובן פנה אל שמעון, מתווך במקרקעין, לצורך מכירת דירתו. ראובן חתם על הזמנה וכן על מסמך נפרד הנותן לשמעון תקופת בלעדיות למכירת הדירה. במהלך תקופת הבלעדיות הציב שמעון שלט אחד במרכז הקניות האזורי הסמוך לדירה וכן שלח הודעות פרסום בדואר אלקטרוני למאגרהלקוחות הארצי המצוי במשרדו. שבועיים לאחר מכן התקשר ראובן בעיסקת מכר עם אדם אחר ולא דרך שמעון המתווך. לטענת ראובן, שמעון לא היה הגורם היעיל שהביא להתקשרות ולכן הוא לא זכאי לדמי תיווך מראובן.
         האם ראובן צודק? מדוע?
 1. כן, אין די בהצבת שלט ובפרסום באמצעות הדואר האלקטרוני: על שמעון היה לפעול באופן אקטיבי יותר לאיתור קונה פוטנציאלי.
 2. כן. על שמעון היה לכל הפחות לפרסם בעיתון יומי אחד.
 3.         לא. חזקה ששמעון היה הגורם היעיל שהביא את ראובן להתקשרות בהסכם מחייב.
 4. כן, מאחר ואין כל הוכחה ששמעון היה הגורם היעיל.
            _____________________________________________________________________.
15.    לימור פנתה אל סוכנות התיווך "מצליח" וחתמה על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, אשר במסגרה נכתב: "אני מאשרת בחתימתי מתן בלעדיות לסוכנות התיווך למשך 30 ימים". לאחר שבוע, מתווך נוסף אשר אליו פנתה לימור, הביא לכריתת הסכם מכר.
         האם לימור צריכה לשלם דמי תיווך מכוח הסכם הבלעדיות?
 1. כן. לימור התחייבה לבלעדיות.
 2. לא. לא נחתם הסכם בלעדיות במסמך נפרד.
 3.       לא. סוכנות התיווך לא ביצעה כל פעולת שיווק.
 4. כן. ההתקשרות נערכה בתוך תקופת הבלעדיות.
._____________________________________________________________________.
16.    על פי חוק הגנת הצרכן, מהן האפשרויות העומדות בפני רוכש דירה אשר בוצע כלפיו מעשה הטעייה בעניין מהותי, כהגדרתו בחוק?
 1. לבטל את העיסקה בכתב בתוך שבועיים מיום  עשייתה, או מיום מסירת הממכר - לפי המאוחר מביניהם .
 2. לבטל את העיסקה בכתב בתוך 30 יום מיום עשייתה, או מיום מסירת הממכר - לפי המאוחר מביניהם.
 3.         לקבל פיצוי על-פי חוק בגובה 15% מגובה העיסקה, ללא קשר לנזקים שנגרמו בפועל.
 4. חוק הגנת הצרכן לא חל בשום מקרה על נושא עיסקאות במקרקעין.
._________________________________________________________________.
17.    מיכאל מונה ככונס נכסים על דירת חייב. למרות מאמציו, לא הצליח מיכאל למכור את הדירה והוא מבקש להתפטר.
         האם מיכאל רשאי להתפטר מתפקידו ככנוס נכסים? מדוע?
 1. לא. עם מינויו מחוייב הכונס להשלים את התפקיד עבורו מונה.
 2. כן. לכונס הנכסים הזכות האוטונומית להתפטר מתפקידו.
 3.         כן. בהודעה בכתב, ובלבד שקיבל אישור של ראש ההוצאה לפועל.
 4. כן. בהודעה בכתב ובלבד שקיבל את אישור החייב מראש.
_____________________________________________________________________.
 
 
 
רשם המתווכים במקרקעין -21.10.2010 שאלון מספר 0001
18.    איזה מהקביעות הבאות נכונה?
 1. חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 אינו חל על השכרת דירה, שכן לא מדובר במכירה של נכס.
 2. חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 אינו חל  על תהליך המשא ומתן למכר דירה, שכן כל עוד לא נכרתה עיסקה לא מדובר במכר.
 3.         חוק הגנת הצרכן חל על השכרת דירה מאדם פרטי שאינו עוסק בהשכרת דירות במהלך עיסוקו.
 4. חוק הגנת הצרכן אינו חל על רכשת דירה מאדם פרטי שאינו עוסקת במכירת דירות במהלך עיסוקו.
._____________________________________________________________________.
19.    האם ניתן לרשום עיסקה הסותרת את התוכן של הערת אזהרה שנרשמה בלשכת רישום המקרקעין?
 1. לא.
 2. כן, ורק אם הזכאי לפי הערת האזהרה הסכים לכך ואין אפשרות אחרת לרישום עיסקה סותרת.
 3.       כן, ורק אם בית המשפט נתן צו המורה על רישום העיסקה ואין אפשרות אחרת לרשום עיסקה סותרת.
 4. כן. אם הזכאי לפי הערת האזהרה הסכים לכך או שבית המשפט נתן צו המורה על רישום העיסקה.
._____________________________________________________________________.
20.    באילו מהמקרים הבאים תהיה הוועדה המקומית פטורה מתשלום פיצויים בגין תוכנית הפוגעת במקרקעין?
 1. הגבלת מספר הבניינים בשטח מסויים כשהפגיעה עוברת את גבול הסביר.
 2. הגבלת דרכי השימוש בבניין כשהפגיעה עוברת את גבול הסביר.
 3.       הבניין הוקם לאחר שהודעה על הפקדת התוכנית פורסמה ברשומות.
 4. התובע הוא תושב ישראל.
.____________________________________________________________________.
21.    שני צדדים כרתו חוזה למכירה דירה ולאחר חודש, ובעקבות התייעצות עם בני משפחתם, הקונים החליטו לבטל את החוז.
         בנסיבות העניין, באיזה תנאי יוכלו הקונים לבטל את החוזה בלי לשלם פיצוי למוכרים?
 1. כאשר מחיר הדירה עלה בינתיים ולכן המוכרים רק מרווחים מביטול העיסקה.
 2. כאשר בחוזה מופיעים פרטים מהותיים לא נכונים בהתייחס לדירה, שנמסרו בידי המוכרים, העולים כדי הטעייה לפי חוק החוזים.
 3.         כאשר לא שולמה יותר ממחצית התמורה לפי ההסכם.   
 4. כאשר הקונים לא שילמו דבר למוכרים טרם ההודעה על ביטול ההסכם.
_____________________________________________________________________.
 
 
 
 
 
 
רשם המתווכים במקרקעין -21.10.2010 שאלון מספר 0001
22.    מתווך ידע שדירה שתיווך במכירתה מצוייה בבניין שנשקפת לו סכנת התמוטטות ולא דיווח זאת לקונה.
         מה ההשלכה שיכולה להיות לכך לגביו?
 1. הוא יכול להיתבע לפיצויים בידי הקונה.
 2. הוא יכול להיתבע בפלילים בגין זיוף.
 3.         רישיונו כמתווך עלול להישלל, גם אם לא הורשע בפלילים.
 4. רשם המתווכים יכול לתת צו הפוטר את הקונה מתשלום דמי התיווך.
_____________________________________________________________________.
23.    מתווך הפגיש צדדים במכירת דירה. תוך משא ונתן מייגע שארך חודש וחצי, הודיעו המוכרים שהם נסוגים מן העיסקה. בדיעבד התברר שהמוכרים השתמשו בקונים רק כדי ללחוץ על קונים אחרים, עימם ניהלו מו"מבמקביל, להעלות את הצעתם.
         בנסיבות המתוארות, מה יכוליםה קונים (באמצעות המתווך) לעשות? 
 1. לפי כללי חוק החוזים, כל עוד אין קיבול להצעה לא נכרת חוזה ולכן אין לקונים כל תרופה.
 2. הקונים יכולים לתבוע פיצויים בגין ניהול מו"מ שלא בדרך מקובלת ובתום לב.
 3.         לפי חוק המקרקעין, קיימת דרישת כתב ולכן הקונים לא יכולים לשנות דבר.
 4. הקונים יכולים לתבוע רק את הקונים אשר קנו בפועל את הדירה.
_____________________________________________________________________.
24.    שמעון, מתווך מורשה, קיבל בית למכרה בבלעדיות. הוא החתים את המוכר גם על טופס בלעדיות בו נקבעה תקופת הבלעדיות ל-6 חודשים. שמעון פירסם את הדירה בעיתונים, באינטרנט ואף במודעות צבעוניות שתלה בכל השכונה. לאחר 10 חודשים הצליח שמעון להביא קונה לדירה אשר שילם את מחירה המלא. המוכר מסרב לשלם את העמלה.
         בנסיבות העניין, האם זכאי שמעון לעמלה? מדוע?
 1. לשמעון מגיע מלוא העמלה, מאחר והוא היה הגורם היעיל בביצוע העיסקה.
 2. לשמעון מגיע רק חלק מהעמלה, משום שהצליח להביא קונה חרי התקופה שנקבע בתקופת הבלעדיות.
 3.         לשמעון לא מגיעה עמלה, אולם מגיע לו החזר הוצאות פרסום.
 4. לשמעון מגיעה עמלה רק אם בוך תקופת הבלעדיות המוסכמת שלה מכתב למוכר והודיע לו שהוא מתכוון להמשיך ולשווק את הדירה.
_____________________________________________________________________.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רשם המתווכים במקרקעין -21.10.2010 שאלון מספר 0001
25.    משה מנסה למכור את הדירה שלו כבר חודשים, אך ללא הצלחה. מרוב יאוש החליט משה לטוס לאיטליה לחופשה של חודש. מתוך חשש כי יפסיד קונה פוטנציאלי במהלך החופשה, הוא פונה אל שלומי המתווך ומציע להשאיר אצלו ייפוי כוח לצורך מכירת הדירה לקונה פוטנציאלי.
         בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים נכון?
 1. מתן ייפוי כוח הינו אירוע מס ולכן בכל מקרה משה יצור לשלם מס שבח בגין מתן ייפוי הכוח.
 2. אם משה אינו יכול לבטל את ייפוי הכוח בכל עת, אזי הוא יהיה פטור מתשלום מס שבח בגין מתן ייפוי הכוח.
 3.         משה יחוייב בתשלום מס שבח במידה וייפוי הכוח תקף לתקופה של עד חצי שנה.
 4. מאחר וייפוי כוח אינו ניתן להעברה ושלומי חייב לפעול לטובת משה, אי משה יהיה פטור מתשלום מס שבח.
_____________________________________________________________________.
 
אפיק פרסום בניית אתרים