איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תוצאות החינה-מועד הבחינה:30.10.2013  

רשם המתווכים
מועד הבחינה:30.10.2013
להלן תוצאות הבחינה לפי הגירסאות:
גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1.ב 12.ג 6.ב 22.ב
2.ב 13.ג 7.ב 23.ג
3.ב 22.ב 24.ב 12.ג
4.שאלה נפסלה(כל התשובות מתקבלות) 3.שאלה נפסלה(כל התשובות מתקבלות) 1.שאלה נפסלה(כל התשובות נכונות) 2.שאלה נפסלת(כל התשובות מתקבלות)
5.ג 5.ב 14.ג 14.ב
6.א 11.ד 4.ב 1.א
7.ד 9.א 16.א 16.א
8.ד 25.א 19.ב 8.ג
9.ד 23.ב 2.א 6.ד
10.ב,ד 18.ד,א 21.ב,ג 7.ד,א
11.ג 14.א 3.ג 19.א
12.ד 17.ג 9.ג 20.א
13.ב 19.א 17.ד 13.א
14.ב 6.ד 11.ב 10.ד
15.ב 10.א 25.ג 17.ב
16.ד 24.ב 20.א 25.ג
17.ג 7.א 13.ד 4.א
18.ד 8.ד 18.ג 5.ג
19.ד 4.ג 15.ב 15.ג
20.א 20.א 23.ב 21.ד
21.א 16.ד 8.ג 18.ב
22.ג 21.ד 10.א 3.ב
23.ב 1.א 12.א 11.א
24.ד 15.ב 5.ב 9.ב
25.ג 2.ב 22.ג 24.א

לשאלות של תוצאות הבחינה זו לחצו כאן
אפיק פרסום בניית אתרים