איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תוצאות הבחינה-26.01.2014  

רשם המתווכים
מועד הבחינה:26.01.2014
להלן התוצאות הבחינה לפי הגירסאות:
גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1.ג 11.ד 21.ב 5.ב
2.א 21.א 25.ב 17.ד
3.א 16.ג 14.ג 8.ב
4.ג 19.ג 7.א 24.ב
5.א 24.ד 1.ג 11.ג
6.א 15.ב 3.א 10.א
7.ב 2.ג 8.א 18.ב
8.ד 20.ד 16.ב 20.א
9.ד 13.ב 13.ב 14.ד
10.ג 18.א 12.ב 15.ד
11.ג 14.ג 20.ד 13.א
12.כל התשובות מתקבלות 22.כל התשובות מתקבלות 11.כל התשובות מתקבלות 3.כל התשובות מתקבלות
13.ד 7.א 2.ב 19.א
14.ג 1.ב 5.ד 7.ג
15.ג 12.ד 23.ב 2.א
16.ג 3.א 22.ד 9.ד
17.ב 17.א 10.ב 25.ג
18.א 6.ד 6.א 1.ב
19.א 10.ד 15.ד 22.ג
20.ג 5.ב 24.ג 6.ב
21.א 8.ג 19.ב 21.ג
22.ב 9.ג 9.ג 16.א
23.א 4.ד 17.ב 4.ב
24.ג 25.ד 4.ג 12.ב
25.ב 23.א 18.ב 23.ב
אפיק פרסום בניית אתרים