איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תוצאות הבחינה-אביב 12.05.2013  

רשם המתווכים
מועד הבחינה:אביב 12.05.2013
להלן תוצאות הבחינה לפי הגירסאות:
גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1.ב 14.ב 23.ד 5.ג
2.ג 3.א 4.ד 1.ד
3.א 12.ד 24.ב 19.ג
4.א 15.ג 11.א 22.ד
5.ב 24.א 19.ג 24.א
6.ב 21.א 20.א 8.א
7.ג 22.א 25.ד 7.ב
8.ב 23.א 8.ב 17.ד
9.ד 9.א 5.ד 9.ד
10.ג 8.א 18.ב 3.ד
11.ב 11.ד 7.ג 11.ד
12.ב 1.ג 2.ד 15.ד
13.ב 19.א 10.ב 21.ב
14.ב 6.א 21.א 18.ב
15.ב 25.ד 22.ג 6.א
16.ג 16.א 16.א 16.ג
17.ג 18.ב 3.ד 23.ב
18.א 13.ג 13.ג 20.ב
19.ב 10.ד 1.ד 2.ב
20.ג 4.ג 14.ד 10.ב
21.א 7.א 9.ב 25.ב
22.א 17.א 15.ב 12.ד
23.א 20.ג 6.א 4.ב
24.ג 5.ד 17.א 14.ג
25.ג 2.ב 12.ד 13.ג

למבחן למועד זה לחצו כאן

אפיק פרסום בניית אתרים