איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תוצאות הבחינה-25.07.2012  

רשם המתווכים
מועד הבחינה:קיץ 25.07.2012
להלן תוצאות הבחינה לפי הגירסאות:
גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1.א 18.ד 6.ג 21.א
2.ד 5.ד 25.ג 9.ב
3.א 2.ד 11.ד 19.א
4.ד 13.ד 5.ב 20.ג
5.ב 13.ד 5.ב 20.ג
5.ב 4.א 22.ד 22.ד
6.א 22.ד 2.ב 23.ב
7.א 12.ב 15.ד 3.ג
8.ב 23.ד 3.ג 6.ד
9.ב 11.ד 19.א 14.א
10.א 7.א 23.ג 12.ד
11.א 14.ב 20.א 13.ד
12.ג 8.ד 13.ג 2.א
13.א 19.ד 7.ג 10.ג
14.א 9.א 12.ד 16.ד
15.ג 16.ב 1.ד 24.ב
16.ד 24.ג 10.א 4.א
17.ג 25.ג 18.ב 11.ב
18.ב 1.ד 9.א 17.א
19.א 10.ב 4.ג 5.ב
20.ב 3.ד 24.ב 8.ב
21.ב 20.ג 8.ב 7.ב
22.ב 17.ד 16.ג 18.ד
23.א 15.ב 14.ב 1.ג
24.ג 21.ד 17.ב 25.ג
25.א 6.א 21.ג 15.ד
                                         לשאלות של המבחן הזה לחצו כאן
אפיק פרסום בניית אתרים