איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תוצאות הבחינה-27.04.2011  

לרשם המתווכים
מועד הבחינה:אביב 27.04.2011
להלן תוצאות הבחינה לפי הגירסאות:
גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1.א 15.ד 15.ב 2.ב
2.ג 19.ג 8.ד 18.א
3.ג 7.א 3.א 12.ד
4.ד 8.ג 4.ד 13.א
5.ב 5.א 16.א 7.ב
6.ג 13.א 25.ד 16.א
7.ד 14.ב 22.ב 6.ד
8.ג 1.ג 17.א 24.ג
9.א 2.ג 18.ד 25.ג
10.ב 11.ג 11.ד 8.ד
11.ד 22.א 19.א 14.ד
12.ב 6.ג 6.ג 11.ב
13.ג 9.ב 24.א 3.ד
14.ד 4.א 7.ד 17.א
15.א 17.ד 5.ד 19.ג
16.ב 18.ד 10.ג 9.ד
17.א 23.ד 2.ב 4.ב
18.ב 21.ב 14.א 20.א
19.א 24.ד 23.א 5.ג
20.א 3.ג 12.ג 21.ב
21.א 16.ד 21.א 23.ב
22.ד 10.ב 20.א 1.ג
23.ד 20.א 9.א 22.ב
24.א,ד 12.ב,א 1.ד,ג 15.ג,ב
25.ב 25.ג 13.ד 10.ב
לשאלות של מבחן זה לחצו כאן
אפיק פרסום בניית אתרים