איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

תוצאות הבחינה-חורף 19.02.2013  

 
רשם המתווכים
מועד הבחינה: חורף 19.02.2013
להלן תוצאות הבחינה לפי הגירסאות:
גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1.ב 23.ג 20.ב 22.ג
2.ב 2.ג 17.א 10.א
3.ג 17.ב 9.ג 19.ד
4.ב 9.א 1.א 9.א
5.ב 19.א 23.ב 5.א
6.ג 15.ד 16.ד 17.א
7.ד 5.ב 3.ב 15.ד
8.ב 14.ג 18.ב 25.א
9.א 20.ג 22.ב 23.ג
10.ג 6.ג 11.ד 24.ב
11.ב 1.ד 5.ב 7.ד
12.ב 25.ד 25.ב 3.ד
13.ג 3.ג 13.א 20.ד
14.ג 12.ד 21.ג 4.ב
15.ג 16.ד 24.ד 21.ג
16.ג 8.ד 14.ד 11.ב
17.ג 18.ב 10.ד 16.ג
18.ג 22.ב 4.ג 12.ג
19.ג 24.ג 7.ב 1.ד
20.ב 11.ב 12.ד 8.ד
21.ב 10.ג 19.ד 14.ג
22.ב 13.ד 2.א 13.א
23.ג 4.ב 8.ד 2.ד
24.ד 7.א 15.ג 6.א
25.א 21.ב 6.ג 18.ד
לשאלות של המבחן הזה לחצו כאן
אפיק פרסום בניית אתרים