איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

יכולות וכישורים של זכיינים אשר רכשו זכיינות וסוכני תיווך נדל  

ניהול משא ומתן כבר מזמן הפך  להיות חלק בלתי נפרד מחיינו, כאנשים פרטיים וצרכנים בישראל ולאו דווקא מתווכים בישראל. כאשר הננו מבצעים רכישה של מוצר זה או אחר, לרוב יש מקום למיקוח, ויכוחים בין צדדים לעיתים מסתיימים בפשרה ועוד.

סוכני תיווך נדל"ן אשר פועלים מטעם זכיינות יכולים לרכוש כלים נכונים לניהול משא ומתן חכם בין לקוחות קונים ומוכרים, במסגרת תכניות הכשרה מסודרות של הזכיינים והסוכנים. לכן, יש לנצל את הידע הרב שנצבר ומועבר בקורסים מסודרים כחלק מהלימודים המועברים במרכז ההכשרה של רשת סוכנויות תיווך "אל – הנכס. לימוד ושיפור יכולות המשא ומתן של סוכני תיווך נדל"ן חייבים להיות בראש מעייניהם של הזכיינים ומנהלי משרדי התיווך. הרבה מהעוסקים בתחום יכולים להציג פרזנטציה טובה לנכס, אך בודדים הם הסוכנים אשר יכולים להביא לכדי הבשלת הרצונות של הלקוח הקונה והלקוח המוכר, לגישור הפערים והבאתם לידי חתימת העסקה, באמצעות ניהול משא ומתן טוב.

העשרה מקצועית, פיתוח עסקי ואימון סוכני נדל"ן, באמצעות ישיבות צוות :
אמנם כבר הבנו שהעיסוק בתחום התיווך נדל"ן כרוך בהקמת עסק עצמאי של העוסקים בענף התיווך נדל"ן, גם של הזכיין או הזכיינית אשר רכשו זכיינות וגם של סוכן תיווך או סוכנת תיווך נדל"ן. אך ישיבות צוות חשובות למטרת העצמת השייכות, המוטיבציה, הגדלת הידע והמקצועיות, הצפת הבעיות והוצאת "קיטור" והזדמנות ליצירת קשרים עסקיים בין  סוכני תיווך נדל"ן לבין עצמם. זוהי הזדמנות אדירה לזכיינים אשר רכשו זכיינות של הרשת המזכה לחבר ולגבש בין סוכני תיווך נדל"ן, אשר פועלים מטעם משרד התיווך בזכיינות.

ככל שירבו סוכני תיווך נדל"ן אשר יפעלו מטעם משרדי זכיינות, כך גם ירבו הפרסומים של הנכסים האטרקטיביים בתקשורת. לרבות, בעיתונות ארצית, מקומית ובאינטרנט – הם ישדרו עוצמה, כח ומקשה אחת. ישיבות הצוות יחזקו את הקשרים הבינאישיים והעסקיים  בין סוכני תיווך נדל"ן, אשר פועלים מטעם משרדי זכיינות בישראל ויגדלו שיתופי פעולה ביניהם.

כמו כן, ישיבות צוות מובילות לגיבוש בין הסוכנים וזה חשוב מאד. במקומות עבודה נוצרים לעיתים מתחים בין העובדים או בין קבלני המשנה. ובתחום התיווך נדל"ן  יתכן שגם ייווצרו מתחים בין הסוכנים, זאת על אף שלפי תפיסת זכיינות ברשת תיווך "אל-הנכס", כפי שלמדו בתכנית ההכשרה לזכיינים של הרשת, מומלץ לתת לסוכנים אזור פעילות  שבו יוכלו לפתח ולבנות את המוניטין שלהם. כך שלפי שיטת "אל-הנכס" ביסודה, ייווצרו מראש, אם ייווצרו, פחות מתחים בין סוכני התיווך במקרקעין, אשר פועלים מטעם זכיינות בישראל אשר מופעלת על ידי זכייני הרשת המזכה. יתר על כן, חשוב ליזום אחת לתקופה (בנוסף על ישיבות הצוות) פעילויות מגבשות לדוגמה: ימי כיף מרוכזים, ארוחה במסעדה וכדומה. יתר על כן, הזכיינים מבינים ומדגישים בכל ישיבה בפני הסוכנים שהצלחת המשרד חשובה לא פחות מההצלחות האישיות, ואפילו הצלחה מרחבית "מקרינה" עליהם בתצורת קבלת לקוחות ונכסים באופן שוטף. הצלחה זאת תלויה גם ביחסים טובים, פרגון ושיתוף פעולה.

אם כן, לאחר שהבנו מדוע חשוב לקיים ישיבות צוות במשרד תיווך נדל"ן אשר פועל מטעם זכיינות  שמופעל על ידי זכיינים של רשת מזכה, נעבור למעט מן התכנים המומלצים בה.
על התכנים בישיבות הצוות לכלול ניתוח מקרים מהשטח ולקיים סימולציות לגבי עסקאות, אשר הפער במחיר שמבקש הלקוח המוכר גדול משמעותית מהמחיר שמוכן לשלם הלקוח הקונה.
במסגרת תכנית ההכשרה לזכיינים אשר רכשו זכיינות של רשת תיווך "אל-הנכס", יועברו לזכיינים מגוון ספרי לימוד אשר כוללים נושאים לישיבות צוות משרדיות, אופן ניהולם, ואף נושאים לבחינת בקרת תהליכים, יישום והטמעת שיטת עבודה לסוכני תיווך נדל"ן שיש לבחון גם בשיחות ובפגישות אישיות.

תמיד  קודם כל יש להקשיב לבעיות ולנקודות לדיון שמעלים סוכני תיווך נדל"ן, אשר פועלים מטעם המשרד  המנוהל בשיטת זכיינות. ורק אח"כ להגיב ולתת סל כלים לפתרון. כמו כן, יש לשים דגש על הפקת לקחים.יתרה מכך, כפי שציינו בהערת אגב לעיל, יש לקיים שיחות אישיות ומקצועיות עם כל     יחידה כלכלית, קרי סוכני תיווך נדל"ן אשר פועלים מטעם משרד התיווך בזכיינות בנפרד.
נציין, כי מעבר לכל זאת, המרכז להכשרה מקצועית של הנהלת רשת "אל-הנכס" מספק הכשרות, סדנאות וימי עיון מקצועיים בנושאים שונים ומגוונים בתחום התיווך נדל"ן לזכייני וסוכני התיווך נדל"ן של רשת תיווך המזכה "אל-הנכס".

אימון סוכני תיווך נדל"ן על ידי זכיינים שרכשו זכיינות בישראל בתחום המשא ומתן:
ראשית, נבין שמשא ומתן אינו רק השיחה הסופית בנוגע למחיר שבה הקונה מעלה את המחיר והמוכר מוריד את המחיר עד שמגיעים לפשרה. משא ומתן מתנהל מרגע השיחה הראשונית ואולי אף עוד קודם, בשלב התמחור של המוכר את המחיר המבוקש על דירתו ועד מעמד חתימת החוזה, ויש להתייחס לכל שיחה ופגישה בהתאם. משא ומתן הינה אמנות בפני עצמה, ששוכללה בתחום התיווך במקרקעין על ידי מחלקת ההדרכה, הסוכנים והזכיינים שרכשו זכיינות של רשת סוכנויות תיווך נדל"ן "אל – הנכס". כיום, לאחר אלפי משאים ומתנים אשר חלקם הבשילו לעסקה וחלקם לא, אנו גאים לשתף עמכם חלקים מאמנות זו. כמובן, אלו שייבחרו לרכוש זיכיון או זכיינות בישראל של הרשת המזכה, רשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס" יעברו סדנה מקיפה בנושא.
 
במשא ומתן קיימות שתי גישות, כאשר ישנה מחלוקת בנוגע לאיזו שיטה עדיפה. נביא בפניכם את שתי השיטות. משא ומתן עקיף הינה שיטה הדוגלת במשא ומתן בין מתווך נדל"ן ללקוח המוכר, וכן בין המתווך נדל"ן ללקוח הקונה אך לא ביחד. מרבית המשא ומתן נעשה טלפונית והקשר בין הלקוחות מתבצע דרך המתווך נדל"ן. במשא ומתן שכזה אין הלקוחות חשים באמוציות של הצד השני בעסקה, כגון: התלהבות מחלקים מסוימים או לקיצוניות השנייה אכזבה מדברים מסוימים וכדומה. המתווך נדל"ן שמקשר ביניהם הופך את העסקה לעסקית ועניינית יותר, ומהווה פותר הבעיות המקצועי של הלקוח ושולט באופן מלא בעסקה.

משא ומתן ישיר הינה שיטה הדוגלת בהושבת שני הצדדים למשא ומתן סביב שולחן אחד. נעדיף שהפגישה תיערך במשרדי הזכיינים שרכשו זכיינות ועל כך נרחיב בהמשך. המתווך נדל"ן מציין בפני הלקוחות נושא שיש לדון בו, ונערכת שיחה ישירה בין הלקוח הקונה והמוכר בנושא זה. שיחה זו הינה אמוציונאליות יותר, אך בו בזמן מאפשר קבלת החלטות מידיות.

כיצד נערכות שיחות הטלפון בין הצדדים, על איזה פערים לדעתנו שווה לגשר מבחינת מחיר וזמן פנוי, כמה זמן אורכת פגישה של משא ומתן ישיר ואיך היא מתנהלת. כל הסודות מועברים מעת לעת בסדנאות אשר מועברות לזכיינים שרכשו זכיינות בישראל ולסוכנים של רשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס".
 
אפיק פרסום בניית אתרים